Technika zakładania i pielęgnacji terenów zieleni

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: Edmund Dulcet, Włodzimierz Ziętara
  • Wydawca, rok wydania: Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, 2013
  • Liczba stron : 225
  • Oprawa i wymiary: miękka, 165 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-61314-14-1
  • egz.
  • 46,90 zł

Książka jest próbą przedstawienia techniki zakładania i pielęgnacji zieleni, prezentuje maszyny i urządzenia umożliwiające realizację tych zadań.

Na polskim rynku wydawniczym jest bogata oferta publikacji doty­czących zakładania i pielęgnacji terenów zieleni, natomiast trudniej jest znaleźć literaturę, która szczegółowo prezentuje maszyny i urządzenia umożliwiające realizację tych zadań.

Książka jest próbą przedstawienia techniki zakładania i pielęgnacji zieleni.

Publikacja zawiera podstawowe informacje dotyczące rodzajów traw­ników, budowy biologicznej traw, zakładania terenów zieleni, ich pielęg­nacji, maszyn i urządzeń przeznaczonych do tego rodzaju prac oraz ich konserwacji i bezpiecznego użytkowania. Adresowana jest do szerokiego grona czytelników, a przede wszystkim studentów szkół wyższych, kształ­cących się w technice rolniczej, szczególnie w zakresie maszyn i urzą­dzeń do kształtowania i ochrony krajobrazu. Dlatego w tekście pominięte zostały elementy wiedzy ogólnej, np. z zakresu budowy i działania silni­ków itp., natomiast przedstawiono cechy charakterystyczne omawianych maszyn. Publikacja może być również źródłem wiedzy dla nauczycieli szkół kształcących w zakresie architektury krajobrazu, zakładów handlu świadczących usługi na rzecz kształtowania ochrony krajobrazu, a także działkowców i właścicieli ogródków przydomowych.

Autorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, dzięki których życzliwości powstała niniejsza publikacja.

Spis treści

PRZEDMOWA 6

ELEMENTY TERENÓW ZIELENI 7

1.1. Trawniki 7

1.1.1. Rodzaje trawników 8

1.1.2. Budowa biologiczna traw 14

1.1.3. Gatunki traw 15

1.1.4. Mieszanki trawnikowe 19

1.2. Klomby i kwietniki 21

1.3. Drzewa, szpalery i żywopłoty 21

1.4. Zbiorniki i cieki wodne 22

ZAKŁADANIE TERENÓW ZIELENI 24

2.1. Zakładanie trawników 24

2.1.1. Wielkość i kształt trawnika, wybór sposobu jego zakładania 24

2.1.2. Przygotowanie gleby pod trawnik 25

2.1.3. Siew nasion 26

2.1.4. Inne sposoby zakładania trawników 29

2.1.4.1. Trawniki z darni 29

2.1.4.2. Trawniki z biowłókniny 33

2.1.4.3. Hydrosiew (siew hydrauliczny) 34

2.2. Zakładanie kwietników 35

2.3. Sadzenie drzew i krzewów 36

2.4. Wykonanie zbiorników i cieków wodnych 38

ZASADY PIELĘGNACJI TERENÓW ZIELENI 41

3.1. Pielęgnacja trawników 41

3.2. Pielęgnacja kwietników, szpalerów i żywopłotów 52

3.3.   Pielęgnacja drzew i krzewów 54

ENERGETYKA MASZYN l URZĄDZEŃ 58

4.1. Napęd elektryczny 58

4.2. Napęd silnikiem spalinowym 61

MIKROCIĄGNIKI l MOTONARZĘDZIA 69

MASZYNY DO PRZYGOTOWANIA PODŁOŻA l PRAC PODSTAWOWYCH 85

6.1. Zakres prac 85

6.2. Maszyny do prac ziemnych 86

MASZYNY DO NAWOŻENIA l DOPRAWIANIA GLEBY, SIEWU l SADZENIA 96

7.1. Maszyny do nawożenia i doprawiania gleby 96

7.2. Maszyny do siewu i sadzenia 99

KOSIARKI TRAWNIKOWE 103

8.1. Zespoły tnące kosiarek 103

8.2. Kosiarki 109

AERATORY l WERTYKULATORY 126

URZĄDZENIA DO NAWADNIANIA 132

OPRYSKIWACZE 150

MASZYNY l URZĄDZENIA W INNYCH SPOSOBACH ZAKŁADANIA TRAWNIKÓW 165

MASZYNY l NARZĘDZIA DO PIELĘGNACJI KWIETNIKÓW, DRZEW l KRZEWÓW 172

NARZĘDZI A RĘCZNE 190

PRACE PORZĄDKOWE l ZIMOWE UTRZYMANIE TERENU 193

15.1.Zbieranie trawy i liści 193

15.2. Zamiatanie ciągów komunikacyjnych 199

15.3. Kompostowanie odpadów 205

15.4. Usuwanie śniegu 207

OBSŁUGIWANIE TECHNICZNE, KONSERWACJA l PRZECHOWYWANIE SPRZĘTU 212

ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA MASZYN 217

LITERATURA 221

ZAŁĄCZNIKI 223