Turystyka

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: PWN
  • Dostępność: Wysyłka w 24 godziny
  • Autor: red. Włodzimierz Kurek
  • Wydawca, rok wydania: PWN, 2019
  • Liczba stron : 542
  • Oprawa i wymiary: miękka, 165 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-01-15294-9
  • egz.
  • 64,90 zł

Opracowanie zawierające poszerzoną syntezę zagadnień z zakresu turystyki, a także najważniejsze teorie i pojęcia odnoszące się do zjawisk turystycznych, z wykorzystaniem dorobku naukowego różnych dyscyplin badawczych.

Pierwsze polskie opracowanie zawierające poszerzoną syntezę zagadnień z zakresu turystyki, a także najważniejsze teorie i pojęcia odnoszące się do zjawisk turystycznych, z wykorzystaniem dorobku naukowego różnych dyscyplin badawczych. Wszystkie zagadnienia teoretyczne i problemowe są dodatkowo objaśniane i bogato ilustrowane przykładami, modelami, studiami przypadków, zestawieniami tabelarycznymi, wykresami i rycinami. Dzięki podejściu interdyscyplinarnemu stworzona została możliwość zapoznania czytelnika z szerokim kanonem wiedzy na temat natury zjawisk turystycznych oraz sposobów ich ujmowania przez nauki humanistyczne, społeczne, przyrodnicze i ekonomiczne.

Zespół autorski tworzą: Włodzimierz Kurek, Robert Faracik, Mirosław Mika, Robert Pawlusiński, Elżbieta Pitrus, Danuta Ptaszycka-Jackowska.

Podręcznik [...] pomimo stosunkowo niedługiego czasu funkcjonowania na rynku księgarskim stał się już znaczącą pozycją dydaktyczno-naukową w nauczaniu turystyki łącząc w umiejętny sposób zagadnienia z zakresu wielu dziedzin nauki, spokrewnionych bądź bezpośrednio związanych z wiedzą o turystyce. Niewątpliwie zaletą opracowania jest jego nieskomplikowana struktura treści, ujęta w logicznie skonstruowane rozdziały, poprzedzone ramowym ich układem.

Autorzy podręcznika poruszają zagadnienia z zakresu takich dziedzin naukowych, jak: geografia, socjologia, ekonomia, statystyka czy kultura fizyczna. Omawiają rodzaje i formy turystyki, jej uwarunkowania i determinanty rozwoju. Przedstawiają jej aspekty przestrzenne, infrastrukturalne i społeczne, a także efekty i skutki oddziaływań turystyki na człowieka i jego środowisko.

Niewątpliwą zaletą opracowania jest jego wielowymiarowość w ujmowaniu turystyki jako dziedziny o istotnym znaczeniu dla praktyki społecznej oraz gospodarczej. Efektem takiego postrzegania turystyki jest znakomity produkt łączący zarówno dotychczasową wiedzę ośrodków naukowo-dydaktycznych w Polsce jak i za granicą. Niezwykle cenne i użyteczne w kontekście dydaktycznym są praktyczne przykłady rozwiązań zasięgnięte z praktyki polskiej oraz zagranicznej.

Książka może stanowić przystępne źródło podstawowej oraz poszerzonej wiedzy o turystyce. Już dało się zauważyć w praktyce dydaktycznej znaczącą użyteczność podręcznika dla procesu przyswajania i rozumienia zagadnień turystycznych przez studentów.

Tytuł

Turystyka

Autor

red. Włodzimierz Kurek

Wydawca

PWN

Rok wydania

2012, dodruk

Liczba stron

542

Wymiary

165 x 240 mm

Okładka

miękka

ISBN

978-83-01-15294-9