Ubezpieczenia produkcji roślinnej w Polsce

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: POLTEXT
  • Dostępność: Wysyłka w 24 godziny
  • Autor: pod redakcją Moniki Kuczały i Konrada Rojewskiego
  • Wydawca, rok wydania: Poltext, 2016
  • Liczba stron : 216
  • Oprawa i wymiary: miękka, 165 x 235 mm
  • ISBN: 978-83-7561-534-0
  • egz.
  • 47,90 zł
W książce kompleksowo opisano doświadczenia związane z prowadzeniem ubezpieczeń upraw w Polsce.
W książce kompleksowo opisano doświadczenia związane z prowadzeniem ubezpieczeń upraw w Polsce.

Obejmuje ona następujące zagadnienia:
- przemiany w rolnictwie po integracji z Unią Europejską;
- zagrożenia i ryzyko w działalności rolniczej, zwłaszcza w produkcji roślinnej;
- regulacje prawne w zakresie ubezpieczeń upraw rolnych;
- zasady funkcjonowania ubezpieczeń dotowanych upraw oraz rozwój rynku ubezpieczeń upraw w Polsce;
- analizę ubezpieczenia upraw jako instrumentu finansowania szkód;
- analizę czynników wpływających na zawieranie umów ubezpieczeń upraw przez gospodarstwa indywidualne;
- kwestie likwidacji szkód w uprawach oraz reasekuracji portfeli ubezpieczenia upraw.

Książka adresowana jest do szerokiego grona odbiorców – kadry kierowniczej i pracowników zakładów ubezpieczeń, pośredników ubezpieczeniowych, firm z branży rolnej, decydentów zajmujących się kształtowaniem systemów wsparcia dla rolnictwa, a także studentów kierunków związanych z rolnictwem i ubezpieczeniami.


Kaczała Monika – adiunkt w Katedrze Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, autor licznych publikacji z zakresu ubezpieczeń rolnych, główny wykonawca grantu „Koncepcja polis indeksowych i możliwość ich zastosowania w systemie obowiązkowych dotowanych ubezpieczeń upraw w Polsce” - finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Konrad Rojewski – Polskie Towarzystwo Reasekuracji. Menedżer Produktu dla agrobiznesu. Jest odpowiedzialny za linię biznesową “ubezpieczenia i reasekuracja ryzyk rolnych”. PTR prowadzi działalność reasekuracyjną w większości krajów europejskich. Jako przewodniczący Komisji Ubezpieczeń Rolnych w Polskiej Izbie Ubezpieczeń był współtwórcą polskiego systemu dotowanych ubezpieczeń upraw i zwierząt.