Uprawa konopi siewnych na włókno i nasiona

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: IUNG
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: Grażyna Hołubowicz-Kliza
  • Wydawca, rok wydania: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2017
  • Liczba stron : 43
  • Oprawa i wymiary: miękka, 165 x 235 mm
  • ISBN: 978-83-7562-259-1
  • egz.
  • 9,90 zł

Opis morfologiczny konopi, ich wymagania klimatyczne, glebowe oraz wybór stanowiska i przedplonu. W książce zostały szeroko opisane zagadnienia związane z samą agrotechniką uprawy i zbioru konopi, ich wpływ na jakość włókna i oleju, a także warunki ich odbioru i przerobu w zależności od przeznaczenia. W publikacjo zostały także omówione zasady pozyskiwania zezwoleń na uprawę konopi.

W okresie międzywojennym areał uprawy konopi w Polsce wynosił ponad 30 tys. ha. W ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat systematycznie spadał i wynosił w 1960 r. 21,9 tys. ha, w 1980 r. 5 tys., a w 1990 r. zaledwie - 1000 ha. W kolejnych latach sytuacja była coraz gorsza, gdyż powierzchnia uprawy wynosiła dużo poniżej 1000 ha.

Prohibicja, która dotknęła konopie na całym - świecie miała swój początek w USA, kiedy pod wpływem nacisków i fałszywych informacji popularność konopi zaczęła maleć, a sama roślina była demonizowana. Los tych roślin został jednak przypieczętowany przez rosnący strach przed stosowaniem konopi jako narkotyku, który paradoksalnie od momentu zastosowania restrykcyjnych praw stał się najpopularniejszym narkotykiem na świecie. Dziś, dzięki wyhodowaniu odmian konopi z minimalną zawartością THC ta wszechstronna w wykorzystaniu roślina powraca do łask.

W Polsce w 2010 r. konopie uprawiano na 110 hektarach, w 2013 r. już na 293 ha, (jedynie w 2014 r. zanotowano spadek do 66 ha). W 2015 r. uprawy konopi przemysłowych zajmowały 581 ha.

Z raportu Europejskiego Stowarzyszenia Konopi Przemysłowych wynika, że w 2015 r. 23 kraje europejskiej obsiały konopiami przemysłowymi ponad 25,2 tys. ha, z czego tylko samej Francji ok. 11,4 tys. ha.

Zainteresowanie tą uprawą wzrasta. Eksperci zauważają, że na zwiększone zainteresowanie uprawami konopi przemysłowych będą miały wpływ dopłaty bezpośrednie do upraw. Z danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, że w tym roku na wsparcie przeznaczono 547,59 zł/ha.

Jeśli zniknęłyby strach i uprzedzenia ludzi do konopi, a dopłaty zwiększyłyby zainteresowanie tą uprawą stałaby się bardzo atrakcyjna.

Podstawowym czynnikiem decydującym o przyszłości produkcji konopi w Polsce będzie zdolność do poprawy konkurencyjności polskiego przemysłu konopnego, a przede wszystkim:

- innowacyjność i zdolność reagowania producentów przetwarzających włókno konopne na zmieniające się oczekiwania odbiorców;

- zdolność do wprowadzania nowych technologii obróbki włókien łykowych i ich przygotowania do przędzenia, aby można było je stosować w różnych systemach przędzenia;

- poprawa jakości produkowanego włókna, a zwłaszcza zmniejszenie jego grubości, zwiększenie udziału włókien długich w strukturze oraz zapewnienie dostaw dużych partii jednorodnego surowca.

Są to podstawowe czynniki, bez których zwiększenie eksportu na coraz bardziej wymagające rynki nie jest możliwe, a zapotrzebowanie na włókno konopne na świecie i w Polsce rośnie, ponieważ:

- w wielu rejonach świata następuje rozwój cywilizacyjny i wzrost dobrobytu (zwłaszcza na Dalekim Wschodzie oraz w Europie Środkowej i Wschodniej) wraz z przyspieszeniem rozwoju gospodarczego. Do takich rejonów należy także Polska;

- rozwój badań nad nowymi technologiami obróbki i przygotowania wstępnego, umożliwiającymi wykorzystanie różnych systemów przędzenia konopi, poszerza znacznie zakres jego wykorzystania;

- zwiększa się zainteresowanie wykorzystaniem włókien naturalnych do celów technicznych, przede wszystkim ze względu na wzrost świadomości ekologicznej społeczeństw i rosnący nacisk na ochronę środowiska jako podstawę rozwoju cy­wilizacji.

Warunki do rozwoju produkcji konopi w Polsce są dobre, często lepsze niż w wie­lu innych krajach europejskich. Niskie ceny ziemi, niska cena pracy najemnej, duża dostępność ziemi dla uprawiania konopi oraz brak zanieczyszczenia gleb azotem, metalami ciężkimi (na takich glebach konopie również w przeciwieństwie do innych roślin mogą również rosnąć) i innymi związkami oraz stosunkowo niskie zanieczysz­czenie ogólne i przyjazne warunki klimatyczne powodują dobre warunki dla prawi­dłowego przebiegu uprawy w naszym kraju.

Ostatnio powróciło zainteresowanie uprawą konopi. Powstały nowe firmy, które rozpoczęły działalność w zakresie kontraktacji i tworzenia bazy przetwórczej. Należy zaznaczyć, że konopie mają ponad 40000 praktycznych zastosowań w przemyśle.

Są one doskonałym źródłem włókna, oleju oraz służą do wytworzeniu takich produktów jak: maści lecznicze, farmaceutyki, olej konopny, żywność ekologiczna, papier, liny i sznurki, materiał na żagle i ubrania, płyty ociepleniowe i budowlane, surowiec grzewczy, naturalne tworzywo sztuczne, beton itp.

Olej konopny, podobnie jak olej rzepakowy, nadaje się na bezpieczne dla środo­wiska paliwo. Papier konopny nie ustępuje jakości papierowi drzewnemu, a jego wy­tworzenie jest znacznie tańsze i co najważniejsze - oszczędza lasy. Konopie to roślina bardzo wytrzymała i niewymagająca, przez co jej uprawa jest tania i ekologiczna oraz może być źródłem dochodu dla rolników gospodarujących na glebach słabych.

Włókno konopne jest najmocniejszym na świecie włóknem pochodzenia natu­ralnego, stosowanym jako składnik tkanin, sznurków i papieru. Łyko, które stanowi 80% łodyg idealnie nadaje się do produkcji papieru, gdyż zawiera w sobie do 77% celulozy. Jeden hektar konopi daje tyle masy papierowej co cztery hektary lasu, przy czym konopie jako rośliny jednoroczne dostarczają surowca co rok.

Z nasion produkuje się olej i śrutę dla zwierząt. Olej to 30% składników ziarna konopnego, który składa się w 70% z nienasyconych kwasów tłuszczowych.

Paliwa można wytwarzać w połączeniu z metanolem. Otrzymuje się wówczas za­miennik dla oleju napędowego, który produkuje o 70% mniej sadzy, niż olej z ropy naftowej i nie wprowadza do biosfery szkodliwych substancji. Całe ziarno konopne składa się w 20% z lekkostrawnego białka, tak jak nasiona słonecznika i jest stosowa­ne jako karma dla ptaków lub przynęty dla ryb.

Spis treści

Wprowadzenie

Morfologia konopi

Wymagania konopi siewnych

Wymagania klimatyczne

Wymagania glebowe

Wybór stanowiska

Przedplon

Agrotechnika

Urawa roli

Nawożenie siew

Ochrona plantacji

Zbiór konopi

Przerób konopi

Odziarnianie

Roszenie

Chałupniczy przerób słomy konopnej

Przemysłowy przerób konopi

Warunki odbioru

Wymagania jakościowe dla nasion

Wymagania ogólne

Wymagania jakościowe dla słomy

Wymagania jakościowe dla włókna

Zastosowanie konopi

Zezwolenie na uprawę konopi