Uprawa kukurydzy pastewnej na ziarno i CCM

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: IUNG
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: praca zbiorowa
  • Wydawca, rok wydania: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Puławy, 2019
  • Liczba stron : 96
  • Oprawa i wymiary: miękka, 165 x 235 mm
  • ISBN: 978-83-7562-236-2
  • egz.
  • 20,00 zł

Poradnik uprawy kukurydzy na ziarno i CCM, zawiera informacje pomocne w uzyskaniu wysokiego poziomu plonu, o dobrej jakości żywnościowej

Gatunkiem o dużym znaczeniu gospodarczym w Polsce jest wszechstronnie użytkowana kukurydza. Wykorzystuje się zarówno ziarno, jak i całą część nadziemną rośliny (jako surowiec kiszonkarski), a w ostatnich latach stosowana jest także do produkcji biopaliw (etanol, biogaz). Obserwowany jest dynamiczny wzrost powierzchni jej uprawy. Na przełomie lat 70. i 80. XX w. areał uprawy wynosił prawie 700 tyś. ha, później jednak nastąpił okres gwałtownego spadku. Przyczyn tego procesu było wiele. Najważniejsze z nich to zmiany społeczno-ekonomiczne w kraju, spadek pogłowia zwierząt gospodarskich, a także niekorzystny dla wegetacji i plonowania kukurydzy układ warunków pogodowych w niektórych latach. Od roku 2000 obserwowane było coraz większe zainteresowanie rolników uprawą kukurydzy na ziarno, a w roku 2004 kukurydzę na ziarno uprawiano na powierzchni 411,7 tyś. ha.

Wzrost popularności uprawy kukurydzy na ziarno był spowodowany wieloma przyczynami, m.in. zwiększeniem opłacalności produkcji ziarna kukurydzy przy jednoczesnym spadku opłacalności innych upraw polowych oraz ograniczeniem importu ziarna, a także jednoczesnym wzroście popytu krajowego. Ponadto sprzyjała temu poprawa sytuacji ekonomicznej gospodarstw (zwiększanie areału, lepsze wyposażenie w maszyny, wzrost wiedzy rolników), a także zmiany warunków pogodowych na bardziej korzystne dla plonowania kukurydzy oraz łatwość jej uprawy.

W Polsce istnieją duże, niewykorzystane możliwości produkcji i zbytu ziarna kukurydzy. Nadal bowiem import przewyższa produkcję krajową, co może świadczyć o chłonności naszego rynku na ziarno kukurydzy. Należy przypuszczać, że areał kukurydzy uprawianej na ziarno i CCM w wyniku dalszych zmian i restrukturyzacji naszego rolnictwa, jak również ocieplenia klimatu, ulegnie zwiększeniu i osiągnie poziom zbliżony do innych krajów europejskich.

Niniejsza instrukcja nie jest jedynie aktualizacją poprzednio wydawanych przez IUNG-PIB zaleceń agrotechnicznych. Redagując obecną wersję, staraliśmy się położyć nacisk na praktyczne aspekty uprawy kukurydzy na ziarno i CCM, by dostarczyć producentom wszystkich niezbędnych informacji pomocnych w uzyskaniu wysokiego poziomu plonu, o dobrej jakości żywnościowej, a także wskazać możliwości ograniczenia kosztów uprawy.

W opracowaniu wykorzystaliśmy najnowsze wyniki badań naukowych prowadzonych zarówno w IUNG-PIB, jak i w innych ośrodkach. Dla większej przejrzystości tekstu zrezygnowaliśmy z niektórych informacji, które były zamieszczane w poprzednich wydaniach.

Szczególnej uwadze polecamy Czytelnikom rozdziały „Rejonizacja uprawy kuku-rydzy na ziarno i CCM w Polsce" - zawierający zaktualizowane, zgodnie z obecnym trendem przemian klimatycznych, zalecenia odnośnie granic uprawy kukurydzy w Polsce (wraz z mapami rozkładu prawdopodobieństwa dojrzewania odmian o różnej wczesności), „Ochrona przed chwastami" - a w nim najnowszy wykaz her-bicydów według Zaleceń IOR na lata 2016-2017, „Wrażliwość odmian kukurydzy na oddziaływanie herbicydów" - część omawiająca specyficzną reakcję niektórych od-mian kukurydzy na herbicydy, „Ekonomika produkcji kukurydzy na ziarno" - przed-stawiający szczegółową analizę ekonomiczną uprawy kukurydzy na ziarno i CCM. Zamieściliśmy także wyniki doświadczeń COBORU oceny Wartości Gospodarczej Odmian. Autorzy zachęcają do dzielenia się uwagami, spostrzeżeniami i propozy-cjami na temat szeroko pojętej problematyki uprawy kukurydzy pastewnej. Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

Spis treści

Rejonizacja uprawy kukurydzy na ziarno i CCM  w Polsce

Dobór odmian

Wymagania glebowe

Miejsce w zmianowaniu

Uprawa roli

Jesienna uprawa roli

Wiosenna uprawa roli

Nawożenie

Wpływ fosforu na wysokość i jakość plonu

Wpływ potasu na wysokość i jakość plonu

Wpływ cynku na wysokość i jakość plonu

Wpływ magnezu na wysokość i jakość plonu

Wpływ żelaza na wysokość i jakość plonu

Pobieranie składników pokarmowych

Nawożenie startowe

Nawożenie azotem

Stosowanie nawozów naturalnych pod kukurydzę

Siew

Termin siewu

Głębokość siewu

Obsada roślin

Ochrona łanu

Ochrona przed chwastami

Wrażliwość odmian kukurydzy na oddziaływanie herbicydów

Ochrona przed chorobami

Ochrona przed szkodnikami

Zbiór

Zbiór ziarna

Zbiór na CCM

Zbiór słomy

Produkcja kiszonki

Sporządzanie kiszonki z wilgotnych kolb i ziarna kukurydzy

Wykorzystanie ziarna kukurydzy

Ekonomika produkcji kukurydzy na ziarno