Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Eco Investment
  • Dostępność: Nakład wyczerpany
  • Autor: Ryszard Tytko
  • Wydawca, rok wydania: Eco Investment, 2021, wydanie czternaste uzupełnione
  • Liczba stron : 664
  • Oprawa i wymiary: miękka, 165 x 235 mm
  • ISBN: 978-83-8111-205-5

Poradnik praktycznego wykorzystania energii odnawialnej, zagadnienia związane z wykorzystaniem energii słonecznej, geotermalnej, wodnej, wiatrowej i biomasy.

Publikacja ta może być przydatna szerokiemu gronu odbiorców, zainteresowanych praktycznym wykorzystaniem energii odnawialnej. Autor w sposób kompleksowy przedstawił zagadnienia związane z wykorzystaniem energii: słonecznej, geotermalnej, wodnej, wiatrowej i biomasy. Jest to trzecie wydanie, w którym dokonano aktualizacji danych oraz przedstawiono najnowsze rozwiązania techniczne urządzeń zasilanych z odnawialnych źródeł energii.

W opracowaniu tym szczególną uwagę zwrócono na wpływ, jaki mają urządzenia zasilane z odnawialnych źródeł energii na rozwój naszej gospodarki, ochronę środowiska, tworzenie nowych miejsc pracy.

Treść książki dostosowano do wymogów podstaw programowych dla zawodu technik urządzeń energetyki odnawialnej (Ministerstwo Edukacji Narodowej w podstawach programowych (311930) zaproponowało możliwość kształcenia w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej).

Opisano optymalizację pracy urządzeń zasilanych z odnawialnych źródeł energii w budownictwie, rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym.

W książce autor wykorzystał szereg cząstkowych opracowań znajdujących się w innych publikacjach, na stronach internetowych i w broszurach informacyjnych firm produkujących i instalujących urządzenia odnawialnych źródeł energii.

Podręcznik ten powstał zgodnie z wymogami podstaw programu kształcenia dla zawodu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (311930). Jest on kompatybilny z wymogami stawianymi przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Radę w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych - 2009/287 WE, z dnia 23 kwietnia 2009 r.

 

W treści

Rodzaje i zakres wykorzystania OŹE w Polsce

ENERGIA SŁONECZNA

Sposoby produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem energii słonecznej

Fotoogniwa

Montaż instalacji fotowoltaicznej

Kolektory słoneczne

Słoneczne instalacje grzewcze

ENERGIA CIEPLNA ZIEMI I POWIETRZA

Przykłady wykorzystania energii geotermalnej

Przykładowe instalacje geotermalne w Polsce

Pompy ciepła

Dobór pompy ciepła (WP) dla c.o. (systemu grzewczego)

ENERGIA WIATRU

Wiatr i jego zasoby energetyczne

Budowa elektrowni wiatrowej

Etapy realizacji inwestycji budowy elektrowni wiatrowej

Małe elektrownie wiatrowe – charakterystyka

ENERGIA WODY

Parametry elektrowni wodnych

Mała energetyka wodna

Etapy realizacji inwestycji budowy elektrowni wodnych

ENERGIA BIOMASY

Pojęcie biomasy

Drewno, jako biopaliwo

Piece kominkowe

Słoma, jako biopaliwo

Kotły do spalania słomy

Biogaz z oczyszczalni ścieków

ENERGIA WODORU