Usługi hotelarskie w Groupon

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: C.H. BECK
  • Dostępność: Wysyłka w 24 godziny
  • Autor: Michał Rudnicki
  • Wydawca, rok wydania: C.H. Beck, 2020
  • Liczba stron : 202
  • Oprawa i wymiary: miękka, 165 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-8198-751-6
  • egz.
  • 89,90 zł

Głównym celem pracy jest ukazanie roli serwisów zakupów grupowych (w tym zwłaszcza serwisu Groupon) w dystrybucji usług hotelarskich.

Przeprowadzone badania uwzględniły zarówno ocenę znaczenia serwisów zakupów grupowych na polskim rynku e-commerce, jak również umożliwiły wskazanie grup obiektów świadczących usługi hotelarskie najintensywniej korzystających z pośrednictwa serwisu Groupon. Zaprezentowana analiza pozwoliła na określenie produktu turystycznego najczęściej wystawianego przez te obiekty na stronach serwisu oraz ukazanie zmian, jakie dokonały się w strukturze samej usługi hotelarskiej w okresie prowadzonych obserwacji. Przedstawione rozważania wzbogacono interesującymi wywodami teoretycznymi opartymi na wynikach najnowszych badań naukowych z zakresu stosowanych narzędzi e-dystrybucji.

Praca ta adresowana jest do czytelników zainteresowanych funkcjonowaniem branży obiektów świadczących usługi hotelarskie, przede wszystkim do środowiska akademickiego zajmującego się naukowo problematyką technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz ich wpływem na współczesne możliwości e-dystrybucji usług hotelarskich. Będzie wartościowym źródłem wiedzy także dla pracowników branży turystycznej w tym zwłaszcza menedżerów odpowiedzialnych za promocję i sprzedaż usług hotelarskich w swoim obiekcie

 

Spis treści

Wstęp

Rozdział 1. Usługi hotelarskie oraz obiekty je świadczące – egzemplifikacja pojęć

Usługa hotelarska jako  produkt turystyczny

Pojęcie obiektów świadczących usługi hotelarskie

Klasyfikacja i kategoryzacja obiektów świadczących usługi hotelarskie

Klasyfikacja obiektów świadczących usługi hotelarskie

Kategoryzacja obiektów świadczących usługi hotelarskie

Rozdział 2. Wpływ technologii informacyjnych i komunikacyjnych

na wybrane obszary działalności obiektów świadczących  usługi hotelarskie

Identyfikacja głównych obszarów wymagających wsparcia o technologie informacyjne i komunikacyjne działalności obiektu świadczącego usługi hotelarskie

Rozwiązania systemowe w zakresie zarządzania  obiektem  świadczącym usługi hotelarskie

Współczesne technologie wykorzystywane w komunikacji obiektów świadczących usługi hotelarskie

Technologie wsparcia komunikacji i dystrybucji w obiektach świadczących usługi hotelarskie

Media społecznościowe

Technologie mobilne

Wirtualna rzeczywistość

Inne  narzędzia wsparcia komunikacji

Rozdział 3. Groupon i inne systemy e-dystrybucji usług hotelarskich

Istota e-dystrybucji usług hotelarskich

Współczesne możliwości e-dystrybucji stosowane przez obiekty świadczące usługi hotelarskie

Charakterystyka wybranych serwisów internetowych jako instrumentów  e-dystrybucji usług hotelarskich

Booking.com

Trivago

TripAdvisor

HRS

Travelist

Groupon jako narzędzie e-dystrybucji usług hotelarskich

Geneza powstania serwisów  zakupów grupowych

Istota serwisów zakupów grupowych

Rozdział 4. Serwisy zakupów grupowych  jako  instrumenty  e-dystrybucji polskich obiektów świadczących usługi hotelarskie       

Metodyka badań

Cele badawcze

Istota prowadzonych badań pierwotnych

Metody analizy

Ograniczenia

Struktura obiektów świadczących usługi hotelarskie w Polsce

Ilościowe i jakościowe zróżnicowanie obiektów świadczących usługi hotelarskie w Polsce

Przestrzenne rozmieszczenie obiektów świadczących usługi hotelarskie w Polsce

Rola i miejsce serwisów zakupów grupowych na polskim rynku e-commerce

Analiza i ocena struktury obiektów świadczących usługi hotelarskie korzystających z serwisów zakupów grupowych

Analiza i ocena struktury ofert zamieszczanych przez obiekty świadczące usługi hotelarskie za pośrednictwem serwisów zakupów grupowych

Zakończenie

Spis rysunków i tabel

Bibliografia

Indeks

Wysoko należy ocenić wartość merytoryczną recenzowanej monografii, która poza warstwą teoretyczną prezentuje również wyniki badań pokazujących rolę i miejsce serwisów zakupów grupowych, ze szczególnym uwzględnieniem Groupona, na polskim rynku hotelarskim. Na wyróżnienie zasługuje zakres prezentowanych w monografii analiz, który jest szeroki i obejmuje wiele istotnych kwestii mających kluczowe znaczenie dla podejmowania decyzji o wyborze efektywnych instrumentów e-dystrybucji przez obiekty świadczące usługi hotelarskie.

Dr hab. inż. Ewa Wszendybył-Skulska, prof. UJ