Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnym i spożywczymi. Komentarz

 • Dodaj recenzję:
 • Wydawnictwo: C.H. BECK
 • Dostępność: Wysyłka w 24 godziny
 • Autor: Monika Namysłowska, Anna Piszcz
 • Wydawca, rok wydania: C.H. Beck, 2017
 • Liczba stron : 460
 • Oprawa i wymiary: miękka, 120 x 190 mm
 • ISBN: 978-83-255-9991-1
 • egz.
 • 145,00 zł

Kompleksowe omówieniem ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontaktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi 

Prezentowana publikacja jest kompleksowym omówieniem ustawy z 15.12.2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontaktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 67).

Ustawa wprowadziła wiele innowacyjnych rozwiązań, których celem jest rozwiązywanie sporów pomiędzy dostawcami a odbiorcami produktów spożywczych i rolnych, m.in.:

 1. nowe postępowanie prowadzone przez Prezesa UOKiK – o charakterze indywidualnym w zakresie nieuczciwego wykorzystania przewagi kontraktowej,
 2. zasady przeciwdziałania nieuczciwym zachowaniom w relacjach wyłącznie wertykalnych (przyjęte po raz pierwszy w prawie polskim),
 3. zasady przeciwdziałania nieuczciwemu zachowaniu wyłącznie w sektorze rolnym i spożywczym (przyjęte po raz pierwszy w prawie polskim),
 4. kary pieniężne grożące przedsiębiorcom stosującym niedozwolone praktyki, które są bardzo wysokie.

Dzieło w sposób kompleksowy omawia relacje pomiędzy niniejszą ustawą a ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawą o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, a także ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów. Jest to pierwszy komentarz na rynku o tej tematyce.

W publikacji szczegółowo omówiono najważniejsze zagadnienia, tj.:

 • praktyki nieuczciwie wykorzystujące przewagę kontraktową,
 • postępowanie w sprawie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową,
 • przepisy o karach pieniężnych,
 • zmiany w przepisach obowiązujących.

Komentarz skierowany jest do bardzo szerokiego kręgu odbiorców. Polecany jest on w szczególności adwokatom, radcom prawnym, sędziom, urzędnikom oraz ekonomistom. Będzie również przydatny dla przedsiębiorców z branży rolnej i spożywczej