Użytki zielone – zakładanie, renowacja, użytkowanie

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Rolnicze
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: praca zbiorowa
  • Wydawca, rok wydania: Polskie Wydawnictwo Rolnicze, 2019
  • Liczba stron : 38
  • Oprawa i wymiary: miękka, 210 x 295 mm
  • ISBN: 978-83-61078-93-7
  • egz.
  • 25,00 zł

Użytki zielone w gospodarstwach są wykorzystywane jako pastwiska oraz jako łąki kośne. Jak wskazują eksperci, na wybór sposobu użytkowania runi ma wpływ wiele czynników. Do najważniejszych należą: wysokość nakładów, położenie względem gospodarstwa, warunki glebowe użytków zielonych, wielkość stada oraz dostępność maszyn. Użytkowanie kośne jest niezbędne dla zabezpieczenia odpowiedniej ilości i jakości pasz na okres zimowego żywienia zwierząt. Natomiast pastwiskowy sposób wykorzystania runi jest najkorzystniejszą formą letniego żywienia zwierząt. Zbiorowiska łąkowo-pastwiskowe są w stanie dostarczać duże ilości biomasy o szczególnych walorach żywieniowych. Jednakże, co podkreślają specjaliści, należy pamiętać, że ich wzrost i rozwój zależy od szeregu czynników, m.in. właściwego poziomu nawożenia kształtującego zasobność gleby, sposobu i częstości użytkowania oraz stosowania niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych.

 

Podpowiadamy, jak to robić, aby osiągnąć najlepszy efekt. Radzimy, jak odnawiać użytki zielone, jak zakładać je na gruntach ornych oraz jak dobierać gatunki i odmiany do mieszanek.

 

W treści dodatku

TRAWY PASTEWNE I ICH MIESZANKI Z BOBOWATYMI

Agrotechnika trwałych i przemiennych użytków zielonych          

Renowacja trwałych użytków zielonych 

Użytkowanie trwałych łąk i pastwisk     

BOBOWATE W CZYSTYM SIEWIE

Zakładanie lucernika i użytkowanie lucerny       

Sposoby uprawy koniczyny łąkowej i jej użytkowanie na paszę