Użytki zielone

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Agro Wydawnictwo
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: praca zbiorowa
  • Wydawca, rok wydania: AgroProfil, 2019
  • Liczba stron : 96
  • Oprawa i wymiary: miękka, 210 x 295 mm
  • ISBN: 978-83-954198-4-3
  • egz.
  • 24,95 zł

Najważniejsze informacje na temat trwałych i przemiennych użytków zielonych. Gatunki, odmiany, nawożenie oraz ochrona.

Publikacja zawiera najważniejsze informacje na temat trwałych i przemiennych użytków zielonych. Szeroki opis gatunków traw i roślin motylkowych wraz z polecanymi odmianami, ułatwi czytelnikowi wybór gatunków do swoich użytków. Poruszone tematy nawożenia, ochrony i renowacji uzupełniają publikację i czynią ją swoistym przewodnikiem w założeniu i pielęgnacji tego typu uprawy. Opis kosiarek, zgrabiarek, przetrząsaczy, a także innych maszyn niezbędnych podczas pracy na użytkach zielonych, pozwoli wybrać sprzęt dostosowany do potrzeb danego gospodarstwa.

 

Użytki zielone są kluczowym elementem bazy paszowej gospodarstw, w których utrzymywane są zwierzęta trawożerne. Spośród nich trwałe użytki zielone są cennymi zasobami paszowymi występującymi w specyficznych warunkach siedliskowych krajobrazu rolniczego naszego kraju. Z kolei przemienne i czasowe użytki zielone są zakładane na gruntach ornych w zależności od systemu żywienia zwierząt i potrzeb paszowych danego gospodarstwa. O ile w przypadku tych krótkotrwałych paszowisk zbierany plon zielonej masy jest bardziej jednorodny, o tyle trwałe użytki zielone charakteryzują się zróżnicowanym składem botanicznym runi, który determinuje ilość i jakość pozyskiwanej z nich paszy. Gatunki roślin łąkowych odznaczają się bowiem daleko posuniętą specyfiką odnośnie plonowania i składu chemicznego. Szata roślinna łąk i pastwisk jest odzwierciedleniem warunków panujących w siedlisku oraz działalności człowieka. Tym samym o produkcyjności tak i pastwisk decyduje szereg czynników, które można zakwalifikować do dwóch podstawowych grup - potencjał plonotwórczy siedliska i zabiegi pratotechniczne.

W skład potencjału plonotwórczego siedliska wchodzą warunki klimatyczne i glebowe limitujące wzrost i rozwój roślinności łąkowej, które są w dużej mierze niezależne od użytkownika. Natomiast zabiegi pratotechniczne są efektem działalności rolnika i decydują w bardzo dużym stopniu o produkcyjności użytków zielonych.

Konieczność pozyskiwania wysokiej jakości pasz z tak i pastwisk związana jest ze specyfiką produkcji zwierzęcej, w wyniku której ruń trawiasta jest przetwarzana na rynkowe surowce zwierzęce. Efektywność produkcji pasz z użytków zielonych dla przeżuwaczy można zwiększyć poprzez: wykorzystywanie do zasiewu lub podsiewu wartościowych gatunków i odmian wieloletnich roślin pastewnych, stosowanie okresowej renowacji, optymalizację nawożenia i pielęgnacji tak i pastwisk, stosowanie nawadniania, przestrzeganie prawidłowego terminu zbioru runi, odpowiednią organizację gospodarki pastwiskowej, optymalizację technologii zbioru łąk i konserwacji runi.

Spis treści

TUZ i PUZ

Użytki zielone źródłem wartościowych pasz w gospodarstwie

Gatunki

Trawy - najważniejsza grupa roślin na użytkach zielonych

Rośliny motylkowate w runi użytków zielonych źródłem białka w paszy

Lucerna dla wymagających

Sorgo - gatunek uzupełniający czy jedyny ratunek w okresach suszy?

Odmiany

Duży wybór sprawdzonych odmian

Mieszanki

Mieszanki nasienne ważnym ogniwem produkcji pasz z użytków zielonych

Przemienne użytki zielone

Ochrona

Zwalczanie chwastów na użytkach zielonych

Pratotechnika

Renowacja i pielęgnacja użytków zielonych

Nawożenie

Nawożenie tak i pastwisk

Zbiór

Optymalny termin zbioru runi

Technika

Wybrać odpowiednią kosiarkę

Trawa na karuzeli

Zgrabianie na jeden lub dwa wały

Przyczepy zbierające do zbioru zielonek

Przegląd rynku pras rolujących

Czym owijać bele?

Siewniki do podsiewu użytków zielonych