Wybrane zagadnienia z ekonomiki przedsiębiorstw turystycznych

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: SGGW
  • Dostępność: Wysyłka w 24 godziny
  • Autor: Gołębiewska Barbara
  • Wydawca, rok wydania: SGGW, 2009
  • Liczba stron : 116
  • Oprawa i wymiary: miękka, 170 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-7583-067-5
  • egz.
  • 18,90 zł
Wybrane zagadnienia z ekonomiki przedsiębiorstw turystycznych to podręcznik z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym.
Spis treści

Wstęp ... 5
1. Przedsiębiorstwo turystyczne i cele jego działalności ... 7
1.1. Wprowadzenie ... 7
1.2. Elementy przedsiębiorstwa i cel jego istnienia ... 10
1.3. Podstawowe kryteria podziału i klasyfikacji przedsiębiorstw turystycznych ... 12
1.4. Otoczenie i jego znaczenie dla przedsiębiorstwa turystycznego ... 14
1.5. Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw ... 17
2. Zasoby przedsiębiorstwa turystycznego i ich wykorzystanie ... 28
2.1. Zasoby ludzkie ... 28
2.2. Zasoby rzeczowe (majątek trwały i obrotowy) ... 31
2.2.1. Środki trwałe i ich zużycie ... 31
2.2.2. Wycena środków trwałych ... 33
2.2.3. Majątek obrotowy ... 34
2.3. Finansowe zasoby przedsiębiorstwa ... 35
2.4. Zasoby informacyjne w przedsiębiorstwie ... 37
3. Koszty działalności przedsiębiorstwa ... 41
3.1. Wprowadzenie ... 41
3.2. Klasyfikacja kosztów ... 42
3.3. Metody wyodrębniania kosztów stałych i zmiennych ... 46
3.4. Rachunek kosztów ... 48
4. Sprawozdania finansowe przedsiębiorstw ... 51
4.1. Wprowadzenie ... 51
4.2. Bilans majątkowy ... 51
4.3. Źródła przychodów i ustalanie wyniku finansowego ... 55
4.3.1. Źródła przychodów ... 55
4.3.2. Obliczanie wyniku finansowego ... 55
4.4. Rachunek przepływów środków pieniężnych ... 60
5. Badanie rezultatów działalności przedsiębiorstwa turystycznego ... 68
5.1. Analiza bilansu majątkowego ... 68
5.2. Analiza przychodów ... 71
5.3. Analiza kosztów ... 72
5.4. Ocena efektywności finansowej przedsiębiorstw ... 73
5.4.1. Wstępna analiza rachunku wyników ... 74
5.4.2. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych ... 75
5.5. Analiza przepływów środków pieniężnych ... 79
5.6. Analiza turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania ... 81
6. Działalność inwestycyjna przedsiębiorstwa ... 92
6.1. Wprowadzenie ... 92
6.2. Podejmowanie decyzji inwestycyjnych w przedsiębiorstwach turystycznych ... 94
6.3. Cykl rozwojowy projektu inwestycyjnego ... 95
6.4. Zmiany wartości pieniądza w czasie ... 96
6.5. Badanie opłacalności przedsięwzięć rozwojowych ... 99
7. Próg rentowności i punkt największej opłacalności produkcji ... 107
7.1. Wprowadzenie ... 107
7.2. Wyznaczanie progu rentowności przy produkcji jednoasortymentowej ... 108
Literatura ... 113

Tytuł

Wybrane zagadnienia z ekonomiki przedsiębiorstw turystycznych

Autor

Gołębiewska Barbara

Wydawca

SGGW

Rok wydania

2009

Liczba stron

116

Wymiary

170 x 240 mm

Okładka

miękka

ISBN

978-83-7583-067-5

agro_turystyk