Wybrane zagadnienia z podstaw mikrobiologii i fizjologii bakterii

 • Dodaj recenzję:
 • Wydawnictwo: SGGW
 • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
 • Autor: praca zbiorowa
 • Wydawca, rok wydania: SGGW, 2020
 • Liczba stron : 82
 • Oprawa i wymiary: miękka, 170 x 240 mm
 • ISBN: 978-83-7583-921-0
 • egz.
 • 18,00 zł

Spis treści

 1. Mikroorganizmy – wprowadzenie ... 5
 2. Praca w laboratorium mikrobiologicznym ... 7

2.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w laboratorium mikrobiologicznym ... 7

2.2. Poziomy bezpieczeństwa biologicznego ... 8

2.3. Organizacja i wyposażenie laboratorium mikrobiologicznego ... 10

2.4. Podstawowa aparatura mikrobiologiczna ... 11

2.5. Drobny sprzęt i szkło laboratoryjne ... 13

 1. Sterylizacja i dezynfekcja ... 14

3.1. Sterylizacja ... 14

3.2. Dezynfekcja ... 16

 1. Podłoża mikrobiologiczne ... 18
 2. Hodowla mikroorganizmów ... 21
 3. Przechowywanie szczepów bakteryjnych ... 24

6.1. Przechowywanie szczepów w lodówce ... 24

6.2. Zamrażanie ... 25

6.3. Liofilizacja ... 26

 1. Oznaczanie liczby żywych bakterii w danym środowisku metodą rozcieńczeń i płytkową ... 28

7.1. Przygotowanie szeregu rozcieńczeń 10-krotnych ... 29

7.2. Przygotowanie posiewów metodą wgłębną ... 30

7.3. Przygotowanie posiewów metodą powierzchniową ... 30

7.4. Obliczanie ilości żywych bakterii w próbach na podstawie liczby powstałych kolonii ... 30

 1. Ocena stanu sanitarnego wody ... 34

8.1. Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii ... 37

8.2. Clostridium – beztlenowce przetrwalnikujące w ocenie sanitarnej wody ... 38

 1. Barwienie mikroorganizmów ... 45

9.1. Barwienia przyżyciowe ... 45

9.2. Barwienie preparatów utrwalonych ... 46

 1. Metody oznaczania oporności bakterii na antybiotyki ... 49

10.1. Metoda dyfuzyjno-krążkowa (Kirby-Bauera) ... 50

10.2. Metoda rozcieńczeniowa ... 51

10.3. Etest ... 51

 1. Mikrobiologiczne przemiany związków azotu ... 53

11.1. Symbiotyczne bakterie wiążące azot cząsteczkowy ... 53

11.2. Asymilatory N2 wolno żyjące w glebie (mikroorganizmy niesymbiotyczne) ... 55

11.3. Bakterie proteolityczne ... 57

11.4. Bakterie amonifikacyjne ... 58

11.5. Bakterie nitryfikacyjne ... 59

11.6. Bakterie denitryfikacyjne ... 60

 1. Rola lektyn w procesie symbiozy bakterii z roślinami ... 62
 2. Rozkład węglowodorów przez bakterie ... 66
 3. Charakterystyka wybranych bakterii z rzędu Enterobacterales ord.nov. ... 70

14.1. I rząd biochemiczny ... 71

14.2. Testy IMViC ... 72

14.3. Podłoża diagnostyczne ... 73

 1. Charakterystyka wybranych bakterii z rzędu Bacillales ... 75