Zabezpieczanie zdrowych plantacji chmielu przed chorobami wirusowymi

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: IUNG
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: Ewa Solarska
  • Wydawca, rok wydania: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Puławy, 2006
  • Liczba stron : 15
  • Oprawa i wymiary: miękka, 165 x 235 mm
  • ISBN: 83-89576-56-2
  • egz.
  • 7,90 zł
Dużym problemem w uprawie roślin rozmnażanych wegetatywnie, a do takich należy chmiel, jest rozprzestrzenianie się niektórych czynników chorobotwórczych przez materiał sadzonkowy
Dużym problemem w uprawie roślin rozmnażanych wegetatywnie, a do takich należy chmiel, jest rozprzestrzenianie się niektórych czynników chorobotwórczych przez materiał sadzonkowy. Jakość materiału szkółkarskiego, w tym także jego zdrowotność ma wpływ na wieloletni okres produkcji.

W ostatniej dekadzie podjęto liczne działania na poziomie krajowym i między­narodowym, prowadzące do opracowania podstaw dotyczących aspektów produk­cji, certyfikacji i marketingu materiału wegetatywnego. W tym celu Unii Europej­skiej wydała dyrektywy dotyczące jakościowych i fitosanitarnych wymogów dla ro­ślin będących przedmiotem wolnego obrotu w krajach członkowskich. Specyficzne protokoły produkcji certyfikowanego materiału rozmnażanego są przygotowywane i publikowane przez Europejską Organizację Ochrony Roślin (EPPO). Uwzględniane są następujące aspekty certyfikacji:

Spis treści

WSTĘP 3

WIRUSY WYSTĘPUJĄCE NA CHMIELU 5

Wirus mozaiki chmielu (HMV) 5
Wirus nekrotycznej pierścieniowej plamistości śliwy (PNRSV) 5

WIROIDY WYSTĘPUJĄCE NA CHMIELU 7

Wiroid utajony chmielu (HLVd)  8

FITOPLAZMY WYSTĘPUJĄCE NA CHMIELU   9

PRODUKCJA ZDROWYCH SADZONEK CHMIELU 10

Produkcja materiału przedbazowego 10
Rośliny bazowe  11
Otrzymywanie roślin o świadectwie zdrowotności A  11

Otrzymywanie sadzonek o świadectwie zdrowotności B12
Utrzymywanie wysokiej zdrowotności roślin na plantacjach produkcyjnych 13

Tytuł

Zabezpieczanie zdrowych plantacji chmielu przed chorobami wirusowymi

Autor

Ewa Solarska

Wydawca

Instytut Uprawy  Nawożenia i Gleboznawstwa Puławy

Rok wydania

2006

Liczba stron

15

Wymiary

165 x 235 mm

Okładka

miękka

ISBN

83-89576-56-2