Zapis późnoglacjalnych i holoceńskich zmian środowiskowych

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: UMCS
  • Dostępność: Wysyłka w 3 dni
  • Autor: Jarosław Pietruczuk
  • Wydawca, rok wydania: UMCS, 2020
  • Liczba stron : 156
  • Oprawa i wymiary: miękka, 170 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-227-9327-5
  • egz.
  • 28,90 zł

Zapis późnoglacjalnych i holoceńskich zmian środowiskowych w osadach torfowisk alkalicznych Bagno Bubnów i Bagno Staw

„Praca ujawniła i udokumentowała skomplikowaną rzeźbę mis zbiorników akumulacji biogenicznej wypreparowanych w skałach kredowych. Autor zbadał ich genezę i litologię osadów wypełniających misę, a stopień szczegółowości opracowania plasuje pracę w szeregu najlepszych opracowań geologicznych torfowisk. Uzyskane wyniki są unikatowe w skali kraju, bowiem tak skomplikowanej rzeźby nie pokazały dotąd inne prace z Niżu Polskiego. Odkryta różnorodność kształtu mis zagłębień każe spojrzeć inaczej na zagadnienie paleojeziorności na obszarach krasowych. Dokonana rekonstrukcja warunków paleośrodowiskowych jest nowym elementem obrazu funkcjonowania środowiska przyrodniczego w późnym glacjale i holocenie na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim […]”.

Z recenzji prof. UAM, dr. hab. Grzegorza Kowalewskiego