Zielone pleśnie w uprawie pieczarki

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: PWRiL
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: Nikodem Sakson
  • Wydawca, rok wydania: PWRiL, 2009
  • Liczba stron : 60
  • Oprawa i wymiary: miękka, 145 x 205 mm
  • ISBN: 978-83-09-01045-6
  • egz.
  • 19,00 zł

Niniejsze opracowanie jest próbą opisania i wyjaśnie­nia tego zagadnienia, w oparciu o własne obserwacje, opinie środowiska i dostępną literaturę z wynikami prowadzonych badań naukowych, przy­datnych dla praktyki produkcyjnej

Zielone pleśnie towarzyszą uprawie pieczarki od wielu lat. Zmieniają się tylko gatunki oraz skutki ich rozwoju dla uprawy pieczarki. Za stan nor­malny można uznać występowanie zielonych pleśni z rodzaju Pencillium lub Aspergillus, które sporadycznie pojawiają się na ziarniakach grzybni, okrywie, czy też na drewnianych elementach konstrukcji pieczarkarni. Ich obecność, niezależnie od fazy uprawowej, nie powoduje w zasadzie strat w plonach pieczarki. Zupełnie nowa sytuacja występuje w Polsce, począw­szy od drugiej połowy 2002 roku, gdy pojawiły się w uprawie pieczarki inne rodzaje i gatunki zielonych pleśni, którym towarzyszą straty w plonach na podłożu fazy II. Po wprowadzeniu na szeroką skalę do produkcji podłoża fazy III powstały nowe warunki. Zmieniły one przebieg kolonizacji upraw oraz zakres strat. Mimo dużego poruszenia w branży, towarzyszącego nasi­leniu występowania zielonych pleśni, zagadnienie to jest ciągle słabo roz­poznane i opisane. Niniejsze opracowanie jest próbą opisania i wyjaśnie­nia tego zagadnienia, w oparciu o własne obserwacje, opinie środowiska i dostępną literaturę z wynikami prowadzonych badań naukowych, przy­datnych dla praktyki produkcyjnej. Nie jest ono wynikiem systematycznie prowadzonych badań, gdyż takich w Polsce dotychczas nie podjęto.

Straty w uprawach pieczarki, będące skutkiem pojawiania się kolonii zielonych pleśni, występują w wielu krajach, w tym i w Polsce. Począwszy od połowy lat osiemdziesiątych, straty wystąpiły również w Europie m.in. w Ir­landii, Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii, Hiszpanii, a także poza Europą w USA, Kanadzie, kilku krajach Ameryki Południowej oraz w Azji, Iranie i innych krajach, i były określane jako epidemie. W Polsce straty spowodowane ich występowaniem są na tyle mało znaczące, że uzasadniają stwierdzenie, że w latach 2002-2009 epidemii nie było. Zaistniałą sytuacje można określić jako istotne zagrożenie stratami upraw pieczarki, które od 2007 roku syste­matycznie spada.

Spis treści

1. Wstęp 4

2. Rozprzestrzenianie się zielonych pleśni w Polsce w latach 2002-2009 6

2.1. Rozprzestrzenianie się zielonych pleśni na podłożu fazy II 6

2.2. Rozprzestrzenianie się zielonych pleśni na podłożu fazy III 13

2.3. Przyczyny braku reakcji branży na problem strat 17

3. Dyskusja 20

3.1. Identyfikacja zielonych pleśni 20

3.2. Objawy zielonych pleśni 23

3.3. Główne wtórne źródła infekcji 25

3.4. Rozwój zielonych pleśni 27

3.5. Czynniki sprzyjające lub hamiljące rozwój zielonych pleśni 28

4. Zachowanie się zielonych pleśni podczas produkcji podłoża fazy III 31

5. Straty spowodowane przez zielone pleśnie w latach 2002-2009 35

5.1. Straty powodowane przez poszczególne grupy zielonych pleśni 35

6. Zalecenia 41

7. Mycie i dezynfekcja w wytwórni podłoża według Agro-Trade 43

7.1. Mycie i dezynfekcja pomieszczeń produkcyjnych, maszyn i urządzeń  50

7.2. Mycie dachu 52

7.3. Mycie terenu wokół obiektów produkcyjnych 53

7.4. Mycie (i dezynfekcja) środków transportu 53

7.5. Mycie i dezynfekcja pomieszczeń towarzyszących 54

8. Prognoza 58

9. Literatura 59

Tytuł

Zielone pleśnie w uprawie pieczarki

Autor

Nikodem Sakson

Wydawca

PWRiL

Rok wydania

2009

Liczba stron

60

Wymiary

145 x 205 mm

Okładka

miękka

ISBN

978-83-09-01045-6