Zwierzę gospodarskie w aspekcie bioetycznym i technologicznym

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: redakcja naukowa: Czesław Puchalski Mirosław Twardowski
  • Wydawca, rok wydania: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015
  • Liczba stron : 122
  • Oprawa i wymiary: miękka, 165 x 235 mm
  • ISBN: 978-83-7996-165-8
  • egz.
  • 14,90 zł

Relacja człowiek-zwierzę, pomimo że była przedmiotem refleksji już od starożytności, np. wiele miejsca tej problematyce poświęcił Arystoteles, nadal interesuje badaczy.

Relacja człowiek-zwierzę, pomimo że była przedmiotem refleksji już od starożytności, np. wiele miejsca tej problematyce poświęcił Arystoteles, nadal interesuje badaczy. Stagiryta koncentrował się na określeniu zwierzęcia, na ukazaniu istotnych różnic między nim a człowiekiem. Owa relacja w wymiarze praktycznym sięga neolitu, kiedy rozpoczął się proces udomowienia zwierząt. Dlaczego publikacje mające za przedmiot analizę wspomnianej relacji, pomimo tak długiej już historii, są nadal aktualne? Decyduje o tym szeroki kontekst badawczy, w ramach którego aktualnie się je podejmuje. Obok aspektu czysto zoologicznego, genetycznego i fizjologicznego rozwija się zoopsychologia, zoosocjologia zwierząt. Duży wkład w wiedzę o zwierzęciu wniosła ekologia ukazująca rolę zwierząt w budowaniu jednostek ekologicznych, np. ekosystemu, biosfery. Nie można pominąć również filozofii i rozwoju takich ideologii jak: zoocentryzm, naturocentryzm, imperializm ekologiczny (deterministyczna, redukcyjna koncepcja przyrody).

W takim kontekście należy umieścić niniejszą publikację, w której kategorią dominującą jest „zwierzę". Opracowanie ma charakter wielodyscyplinarny, tzn. zwierzę jest w nim analizowane w wielu aspektach, m.in. filozoficznym (etycznym), przyrodniczym, a nawet praktycznym (mam na uwadze drugą część pracy poświęconą np. hodowli trzody chlewnej). Autorami artykułów są młodsi pracownicy naukowi różnych specjalizacji z kilku ośrodków naukowych. Ich teksty opierają się na dostępnych publikacjach lub przeprowadzonych przez autorów doświadczeniach hodowlanych.

Spis treści

Dominika Dzwonkowska

Filozoficzne podstawy troski o jakość życia zwierząt

Jacek Lejman

Theodora Lessinga rozważania na temat jakości „życia ekologicznego”

Mirosław Twardowski

Relacja człowiek–zwierzęta w paradygmacie „słabego” antropocentryzmu Bryana G. Nortona

Jadwiga Lechowska, Anna Augustyńska-Prejsnar, Małgorzata Ormian

Produkcja jagniąt rzeźnych w aspekcie rynku mięsa baraniego

Małgorzata Ormian, Anna Augustyńska-Prejsnar

Organizacja socjalna a efekty tuczu świń

Anna Augustyńska-Prejsnar

Wpływ środowiska hodowlanego na dobrostan świń

Ivan G. Maia, Anne-Lise Haenni

The Contribution of Plant Viruses to our Present Knowledge of Virology

Inga Uriadnikova

Analysis and Calculation of Risks While Normal Work of Units of Water Purification System at Objects of Critical Infrastructure

Małgorzata Ormian, Anna Augustyńska-Prejsnar, Jadwiga Lechowska

Jakość sensoryczna mięsa drobiowego poddanego obróbce termicznej