Abc chorób kóz

  • Wydawnictwo: SIMA WLW
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: Jacek Sikora
  • Wydawca, rok wydania: Sima, 2009
  • Liczba stron : 146
  • Oprawa i wymiary: miękka, 145 x 205 mm
  • ISBN: 978-83-915290-9-6
  • 30,00 zł

Książka ta opracowana została głównie dla tych lekarzy, któ­rzy bardzo rzadko spotykają w swoich gabinetach kozy, a chcieli­by jednak udzielić im chociaż pierwszej fachowej pomocy.

Poradnik „ABC chorób kóz" przeznaczony jest dla praktykują­cych lekarzy weterynarii, do których tylko sporadycznie trafiają do leczenia kozy.

Z mojego doświadczenia wynika, że zwierzęta te zgłaszane są zarówno do lecznic, zajmujących się leczeniem tylko dużych zwierząt, jak i do praktyk mieszanych, a nawet do gabinetów le­czących tylko psy lub koty.

Lekarze weterynarii, leczący bydło, nie mają zwykle żadnych problemów z terapią kóz, natomiast pojawienie się kozy, wyma­gającej udzielenia jej natychmiastowej pomocy, może spowodo­wać pewne problemy u lekarza od lat zajmującego się tylko koń­mi lub małymi zwierzętami. Oczywiście najlepiej byłoby odesłać takie chore zwierzę do specjalisty zajmującego się terapią kóz, ale zwykle w pobliżu trudno znaleźć takiego lekarza, zwłaszcza w mieście, gdzie istnieją w zasadzie tylko lecznice małych zwie­rząt, a tam często hoduje się kozy hobbystycznie, które doskona­le spełniają rolę przydomowych kosiarek.

Książka ta opracowana została głównie dla tych lekarzy, któ­rzy bardzo rzadko spotykają w swoich gabinetach kozy, a chcieli­by jednak udzielić im chociaż pierwszej fachowej pomocy.

W książce tej nie przedstawiono większości wskaźników labo­ratoryjnych, gdyż obecnie prawie każde laboratorium dostarcza wyniki badań z podaniem zakresu normy, a te mogą być różne, zależnie od aparatury i użytych odczynników.