ABC powożenia

  • Dodaj recenzję:
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: Danuta Nowicka
  • Wydawca, rok wydania: wydanie drugie uzupełnione 2017
  • Liczba stron : 209
  • Oprawa i wymiary: twarda, 150 x 220 mm
  • ISBN: 978-83-949108-0-8
  • egz.
  • 69,90 zł

Książka przeznaczona jest dla wszystkich, którzy chcą po­znać podstawy sztuki powożenia, a więc zarówno amatorów, jak i potencjalnych przyszłych zawodników

Fakt wyczerpania pierwszego nakładu a także bardzo wiele próśb o wznowienie, zmobilizowało mnie do pracy nad drugim wydaniem.

Wydanie to, podobnie jak pierwsze, oparte jest o wiedzę z zakresu klasycznych zasad powożenia.

Książka przeznaczona jest dla wszystkich, którzy chcą, jak sam tytuł wskazuje, po­znać abecadło sztuki powożenia, a więc zarówno amatorów, jak i potencjalnych przyszłych zawodników tej dyscypliny, niekoniecznie mających „końskie" pochodzenie.

Treść tego wydania została rozszerzona i uaktualniona, a niektóre rozdziały zastą­pione nowymi.

Wiedza zawarta w poniższej książce jest tylko uzupełnieniem wiedzy praktycznej wyniesionej z warsztatów nauki powożenia prowadzonych przez wysokiej klasy odpowiedzialnych instruktorów. Tak jak umiejętności jazdy samochodem, czy jazdy konnej wierzchem, tak umiejętności powożenia zaprzęgiem nie można posiąść tylko opanowując teorię.

Spis treści

ROZWÓJ POWOŹNICTWA I TYPY POJAZDÓW.

Rozwój powoźnictwa; Typy powozów

KUPNO KONIA ZAPRZĘGOWEGO

PROFILAKTYKA I PIERWSZA POMOC W PRZEBIEGU NAJCZĘSTSZYCH CHORÓB U KONI

Profilaktyka na co dzień; Profilaktyka w skali roku; Rany; Urazy oka; Kolki; Choroby narządu ruchu; Choroby zakaźne; Spadek wydolności wysiłkowej

RODZAJE UPRZĘŻY

UZDY I KIEŁZNA

JEDNOKONNA I PAROKONNA UPRZĄŻ SZOROWA

Jednokonna uprząż szorowa; Parokonna uprząż szorowa

JEDNO I PAROKONNA UPRZĄŻ CHOMĄTOWA

Jednokonna uprząż chomątowa; Parokonna uprząż chomątowa

LEJCE DO ZAPRZĘGÓW JEDNO I PAROKONNYCH

Lejce jednokonne; Lejce parokonne

KUPNO I PIELĘGNACJA UPRZĘŻY

WYPOSAŻENIE DODATKOWE I POMOCNICZE

NAKŁADANIE I ZDEJMOWANIE UPRZĘŻY

Nakładanie uprzęży; Zdejmowanie uprzęży

ZAPRZĘGANIE I WYPRZĘGANIE KONI

Pojazd jednokonny; Pojazd parokonny; Wyprzęganie

POMOCE DO NAUKI POWOŻENIA

Przyrząd do nauki powożenia; „Drewniane lejce"; Atrapa do nauki posługiwania się batem

SYLWETKA NA KOŹLE, UBIÓR POWOŻĄCEGO I LUZAKA.

POMOCE POWOŻĄCEGO

ZASADY POWOŻENIA SYSTEMEM ACHENBACHA

Prawidłowe stosowanie krzyżakowych lejców Achenbacha; Trzymanie lejców w zaprzęgach jedno i parokonnych; Chwytanie lejców przy zaprzęgach jedno i parokonnych - wsiadanie i zsiadanie; Władanie lejcami przy ich skracaniu i wydłużaniu w zaprzęgu jedno i parokonnym

XVII ALTERNATYWNE SPOSOBY TRZYMANIA LEJCÓW,

XVIII RUSZANIE I ZATRZYMYWANIE

XIX JAZDA W ZAKRĘTACH I COFANIE

Skręcanie w lewo; Zwrot w lewo w tył; Skręcanie w prawo; Zwrot w prawo w tył; Jazda ze zmianami kierunku przy uchwycie zasadniczym; Cofanie

XX NAJCZĘSTSZE BŁĘDY POPEŁNIANE PODCZAS JAZDY ZAPRZĘGIEM PAROKONNYM

Błędy występujące w czasie jazdy; Odbijanie od dyszla; Kładzenie się na dyszel; Płochliwość; Wpadanie w zakręt

CECHY DOBREGO POWOŻĄCEGO I JEGO RAMOWY PLAN SZKOLENIA

SZKOLENIE KONI

Miejsce i rozpoczęcie szkolenia; Przyzwyczajanie do uprzęży i wyposażenia; Przebieg szkolenia; Praca na pojedynczej lonży; Praca na podwójnej lonży; Szkolenie przy pojeździe; Projekt planu zajeżdżania koni

UDZIAŁ W ZAWODACH

Załącznik nr 1

Dobrostan koni

Załącznik nr 2

Zapobieganie wypadkom

Załącznik nr 3

Wyniki Mistrzostw Polski, Europy i Świata do 2017 roku