Aerobiologia

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: pod redakcją Elżbiety Weryszko-Chmielewskiej
  • Wydawca, rok wydania: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, 2007
  • Liczba stron : 152
  • Oprawa i wymiary: miękka, 170 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-7259-156-2
  • egz.
  • 64,90 zł

Przedstawiono historię i zakres badań oraz metody stosowane w aerobiologii. Zaprezentowano również organizację aerobiologicznych badań w sieci europejskiej, koordynującej działanie jednostek naukowych

„Aerobiologia" przeznaczona jest dla studentów wyższych uczelni, którzy w programie studiów mają uwzględniony przedmiot o tej nazwie. Może stanowić również źródło informacji dla młodszych pracowników naukowych uniwersytetów i akademii medycznych oraz lekarzy alergologów.

W piśmiennictwie polskim dotychczas brak podręcznika, który obejmowałby podstawowe wiadomości z zakresu aerobiologii, rozwijającej się intensywnie od lat osiemdziesiątych XX w.

W niniejszym opracowaniu przedstawiono historię i zakres badań oraz metody stosowane w aerobiologii. Zaprezentowano również organizację aerobiologicznych badań w sieci europejskiej, koordynującej działanie jednostek naukowych. Zamieszczono także podstawowe dane dotyczące głównych składników aeroplanktonu: ziaren pyłku i zarodników grzybów. Podano nazwy roślin wytwarzających duże ilości pyłku unoszącego się w powietrzu, który u wrażliwych osób może wywoływać alergie pyłkowe.

Scharakteryzowano wybrane taksony roślin, które w warunkach Polski i środkowej Europy są najczęstszą przyczyną pyłkowic (polinoz), oraz występujące w ich pyłku alergeny.

Przedstawiono sposób opracowania i prezentacji wyników badań aerobiologicznych oraz ich zastosowanie, ze szczególnym uwzględnieniem medycyny. Omówiono metody i cele sporządzania prognoz aerobiologicznych i kalendarzy pyłkowych. Uwzględniono wpływ czynników pogodowych na przebieg sezonów pyłkowych.

Wszystkie informacje zawarte w podręczniku są oparte na aktualnych danych i zaleceniach międzynarodowych komisji aerobiologicznych.

Spis treści:

Wstęp 5

Zakres badań i znaczenie aerobiologii 6

Historia aerobiologii 11

Monitoring aerobiologiczny w Europie 17

Rośliny wytwarzające alergenny pyłek 22

Budowa i funkcja ziaren pyłku 26

Rozprzestrzenianie ziaren pyłku w aeroplanktonie 33

Alergeny pyłkowe 37

Zarodniki grzybów w atmosferze i alergeny grzybów 43

Metody badania aeroplanktonu 50

Sezonowe zmiany koncentracji ziaren pyłku w powietrzu 55

Metody wyznaczania sezonów pyłkowych 60

Kalendarze pyłkowe 63

Wpływ pogody na przebieg sezonów pyłkowych 68

Sezonowe zmiany stężenia zarodników grzybów w atmosferze 15

Metody prognozowania aerobiologicznego 81

Zastosowanie badań aerobiologicznych w medycynie 85

Cechy morfologiczne kwiatów i pyłku wybranych roślin alergennych 95

Literatura 139

Tytuł

Aerobiologia

Autor

pod redakcją Elżbiety Weryszko-Chmielewskiej

Wydawca

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

Rok wydania

2007

Liczba stron

152

Wymiary

170 x 240 mm

Okładka

miękka

ISBN

978-83-7259-156-2