Algorytmy postępowania w chorobach skóry u kotów.

 • Wydawnictwo: ELAMED
 • Dostępność: Nakład wyczerpany
 • Autor: Piotr Wilkołek, Marcin Szczepanik, Anna Śmiech
 • Wydawca, rok wydania: ELAMED, 2018
 • Liczba stron : 230
 • Oprawa i wymiary: miękka, 160 x 240 mm
 • ISBN: 978-83-65883-04-9

Nowoczesny przewodnik, dotyczący chorób skóry kotów, przystępnie przekazując dermatologiczną wiedzę z umiejętnym, praktycznym uwzględnieniem zapotrzebowania klinicystów praktyków.

Książka której potrzebujesz w swojej lecznicy

Dermatologia kotów stanowi obecnie odrębny, wysoce wyspecjalizowany, kierunek wiedzy potrzebny lekarzowi weterynarii w codziennej praktyce. Odmienność gatunkowa i specyfika chorób skóry tego gatunku jest tak daleko posunięta, że istnieje potrzeba opisania i usystematyzowania aktualnych informacji dotyczących dermatologii, ale w sposób przystępny i użyteczny z punktu widzenia lekarza praktyka.

Przewodnik diagnostyczno-terapeutyczny, ujęty w algorytmy postępowania, jest najlepszą formą przekazania wiedzy, służącej ukierunkowaniu lekarza w celu rozwiązania konkretnego problemu dermatologicznego.


Łatwo przyswoisz wiedzę z książki:

 • 10 praktycznych algorytmów postępowania, zawierających aktualne metody i schematy terapii w chorobach skóry u kotów,
 • zdjęcia i obrazy mikroskopowe ilustrujące obraz kliniczny i wyniki badań dodatkowych,
 • tabela leków z uwzględnieniem dawkowania, potencjalnych reakcji niepożądanych i specyfiki działania substancji czynnych u kotów.

Pozycja bogata w wartościowe treści:

 • sprawdzona i kompletna wiedza - autorzy starali się, aby wiedza zawarta w książce była kompletna i oparta zarówno na ich własnych spostrzeżeniach z pracy klinicznej, jak i na obserwacjach innych lekarzy,
 • ponad 250 pozycji piśmiennictwa - obserwacja i analiza podejścia do tematu lekarzy z całego świata,
 • autorskie algorytmy - zamieszczone algorytmy diagnostyczno-terapeutyczne są dziełami autorskimi i tylko częściowo bazują na dotychczas już znanych i opublikowanych w światowej literaturze.

Uwarunkowania anatomiczne, jak i fizjopatologiczne sprawiają, że rozpoznawanie i leczenie chorób skóry u kotów stanowi o wiele bardziej skomplikowane zadanie niż przykładowo u psów, ponieważ już sama gęstość owłosienia, jak i rodzaje włosów przyczyniają się do „maskowania" wielu objawów dermatologicznych. Jeszcze przed kilkunastoma laty klinicyści sprowadzali problemy dermatologiczne kotów do trzech podstawowych zespołów, tj. prosówkowego zapalenia skóry, syndromu zmian kwasochłonnych oraz ekstensywnych wyłysieli. Dziś takie ujęcie jest już stanowczo niewystarczające, bo zbytnio uproszczone, szczególnie w przypadku nowo opisywanych u kotów problemów dermatologicznych.

Nowoczesna, zwłaszcza podręcznikowa, prezentacja zagadnień dermatologicznych u kotów w tłumaczeniu na język polski jest dość rzadka, zaś oryginalne, opracowane przez krajowych autorów wydanie stanowi na naszym rynku edukacyjnym niewątpliwy rarytas. Jako współzałożyciel, a obecnie i nestor „lubelskiej szkoły dermatologicznej", tak odbieram ten kolejny, nowocześnie opracowany przewodnik autorstwa dr. n. wet. Piotra Wilkołka, Marcina Szczepanika oraz Anny Śmiech. Ci w pełni uformowani dermatolodzy stanowią niewątpliwą chlubę „średniego pokolenia" krajowej dermatologicznej elity, przystępnie przekazując nowoczesną dermatologiczną wiedzę z umiejętnym, praktycznym uwzględnieniem zapotrzebowania klinicystów praktyków.

Kluczem do sukcesu w każdym dermatologicznym przypadku u kota jest właściwie prowadzone diagnozowanie. Każdorazowe oparcie się na konkretnym algorytmie diagnostycznego postępowania daje klinicyście pewność, „że nie pogubi się po drodze", bo nieomal „za rękę" poprowadzony jest do właściwego rozpoznania. Gdy już je postawi, nadal nie pozostaje osamotniony, bo autorzy proponują mu właściwy sposób terapeutycznego postępowania. Przedstawione algorytmy diagnozowania obejmują zdecydowaną większość chorób skóry, z jakimi na co dzień spotykają się klinicyści praktycy. Mocną stroną przewodnika są treści poświęcone współczesnej metodyce „rozbudowanych" dermatologicznych badań dodatkowych, jak też nowoczesnej terapii chorób skóry u kotów, z uwzględnieniem najnowszych specyfików oraz zasad terapeutycznego postępowania. Na podkreślenie zasługuje także właściwie dobrana, oryginalna dermatologiczna ikonografia, wzbogacająca walory dydaktyczne niniejszego przewodnika.

W moim przekonaniu przewodnik diagnostyczno-terapeutyczny znajdzie szerokie grono swych odbiorców w nauczaniu podstawowym studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, jak też w specjalistycznym kształceniu podyplomowym i przede wszystkim — w formowaniu przyszłych dermatologów weterynaryjnych.

przedmowa prof. dr hab. dr h.c. Zbigniew J.H. Pomorski

 

SPIS TREŚCI

Przedmowa
Specyfika badania dermatologicznego u kotów
Algorytm w przypadkach świądu
Algorytm przypadku zespołu eozynofilowego kotów
Algorytm w przypadkach prosówkowego zapalenia skóry
Algorytm w ekstensywnych wyłysieniach i przerzedzeniach włosów
Algorytm postępowania w dermatozach guzkowych
Algorytm w dermatozach strupiasto-złuszczających
Algorytm w przypadku zaburzenia pigmentacji skóry i włosów
Algorytm w przypadku dermatozy topograficznej
Uzupełnienie