Anatomia zwierząt domowych

 • Wydawnictwo: Galaktyka
 • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
 • Autor: Horst Erich König, Hans-Georg Liebich
 • Wydawca, rok wydania: Galaktyka, 2023
 • Liczba stron : 998
 • Oprawa i wymiary: twarda, 220 x 300 mm
 • ISBN: 978-83-7579-900-2
 • 399,00 zł

Dotyczy anatomii zwierząt do­mowych, m.in. psa, kota, konia, bydła, świni adresowana jest  do studentów i praktyków medycyny weterynaryjnej, barwnie ilustrowany pomoże przygotować plan operacji

NOWE WYDANIE DWUTOMOWE

Nowe wydanie Anatomii zwierząt domowych rozszerzono o rozdział zawierający podstawowe informacje z zakresu anatomii ptaków. Obok ssaków, właśnie ta gromada kręgowców jest najistotniejsza w praktyce lekarsko-weterynaryjnej. Przekazana w książce wiedza stanowi dobry wstęp dla studentów interesujących się morfologią i fizjologią ptaków, a w przyszłości łączących swoją praktykę zawodową z leczeniem i profilaktyką chorób ptaków. Podręcznik uzupełniono również o najnowsze informacje dotyczące metod obrazowania medycznego, które odgrywają coraz większą rolę w diagnostyce weterynaryjnej. W książce znalazły się także informacje na temat znaczenia klinicznego wybranych struktur anatomicznych, przydatne dla studentów starszych lat studiów.
dr hab. n. wet. lek. wet. Aleksander Chrószcz prof. UPWr

Anatomia jest podstawą medycyny. Szybki rozwój technik obrazowania, takich jak badania ultrasonograficzne, tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny, sprawia, że studenci medycyny weterynaryjnej, od których w ramach studiów przedklinicznych wymaga się zapoznania nie tylko ze zdjęciami radiograficznymi, ale też obrazami sekcyjnymi, muszą dogłębnie poznać struktury anatomiczne zwierząt domowych. Wielu praktykujących lekarzy weterynarii również powinno odświeżyć swoją wiedzę opartą na klasycznym szkoleniu w zakresie anatomii opisowej i topograficznej.

 Anatomia zwierząt domowych zawiera:

 • wiadomości z zakresu nauk podstawowych, takich jak histologia, embriologia i fizjologia
 • rozdział dotyczący anatomii kliniczno-topograficznej oraz anatomii ptaków
 • liczne, doskonałej jakości, barwne ryciny, zdjęcia, rentgenogramy, ultrasonogramy, tabele
 • obowiązujące miana anatomiczne w języku polskim i łacińskim