Anatomia zwierząt domowych

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Galaktyka
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: Horst Erich König, Hans-Georg Liebich
  • Wydawca, rok wydania: Galaktyka, trzecie wydanie, 2015 rok
  • Liczba stron : 912
  • Oprawa i wymiary: twarda, 230 x 320 mm
  • ISBN: 978-83-7579-461-8
  • egz.
  • 273,90 zł

Dotyczy anatomii zwierząt do­mowych, m.in. psa, kota, konia, bydła, świni adresowana jest  do studentów i praktyków medycyny weterynaryjnej, barwnie ilustrowany pomoże przygotować plan operacji

Nowe trzecie wydanie zostało poszerzone o rozdział "Przekroje anatomiczne i proces obrazowania" oraz 115 uaktualnionych rycin.

Anatomia jest podstawą medycyny. Szybki rozwój technik obrazowania, takich jak badania ultrasonograficzne, tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny, sprawia, że studenci medycyny weterynaryjnej, od których w ramach studiów przedklinicznych wymaga się zapoznania nie tylko ze zdjęciami radiograficznymi, ale też obrazami sekcyjnymi, muszą dogłębnie poznać struktury anatomiczne zwierząt domowych. Wielu praktykujących leka­rzy weterynarii również powinno odświeżyć swą wiedzę, opartą na klasycznym szkoleniu w zakresie anatomii opisowej i topograficznej.

KOLOROWY ATLAS I PODRĘCZNIK

Zawiera 1088 rycin, z tego 1016 kolorowych oraz 53 tabele

Anatomia zwierząt domowych zawiera:

•   wiadomości z zakresu nauk podstawowych, takich jak histologia, embriologia i fizjologia

•    rozdział dotyczący anatomii kliniczno-topograficznej

•    liczne, doskonałej jakości, barwne ryciny, zdjęcia, rentgenogramy, ultrasonogramy, tabele

•    obowiązujące miana anatomiczne w języku polskim i łacińskim

Każdy klinicysta, a zwłaszcza chirurg, w swojej pracy sięga do anatomii, by upewnić się, czy postawił prawidłową diagnozę, i by przygotować plan operacji oraz wybrać naj­lepszą, najmniej traumatyczną technikę postępowania. Ważne jest więc źródło, z którego taką informację uzyska. Anatomia zwierząt domowych zawiera ideę anatomii klinicznej, co sprawia, że jest ona niezbędna zarówno w nauczaniu weterynarii, jak i w dalszej prak­tyce lekarskiej.

prof. dr bab. Ryszard Badura

Podręcznik Anatomia zwierząt domowych wydany pod re­dakcją profesorów dr. hab. dr h.c. Horsta Ericha Königa i Hansa-Georga Liebicha z Wiednia i Monachium jest wy­raźnie adresowany do studentów i praktyków medycyny weterynaryjnej, chociaż może znaleźć zastosowanie także w medycynie człowieka czy naukach biologicznych i na­ukach rolniczych, zootechnicznych itp. Mogą z niego ko­rzystać również entuzjaści anatomii psa, kota czy konia.

Ta obszerna książka dotyczy anatomii zwierząt do­mowych, m.in. psa, kota, konia, bydła, świni. Ilustrowa­na jest 1088 w większości barwnymi rycinami, zdjęcia­mi, rentgenogramami, ultrasonogramami, preparatami ko­rozyjnymi, tabelami. Dokumentacja tekstu jest jedną z najmocniejszych stron tego podręcznika atlasu. Wszyst­kie ryciny zostały wyczerpująco opisane, zwrócono przy tym szczególną uwagę na najistotniejsze elementy mor­fologiczne konieczne do zrozumienia budowy i funkcji struktur anatomicznych. Uwzględniono również histologię, co w znacznym stopniu podniosło wartość książki. Każdy rozdział zawiera wprowadzenie, klasyfikację, analizę morfologiczną i histologiczną, a także opis unerwie­nia, unaczynienia oraz funkcji poszczególnych układów i ich składowych.

Dużą wartość ma ostatni rozdział, dotyczący anatomii topograficznej zwierząt. Ten dział anatomii przedstawiono zgodnie z obowiązującym planem budowy ciała zwierząt. Wszystkie okolice ciała zostały wyznaczone za pomocą odpowiednich linii projekcyjnych, pozwalających na stosowną interpretację lokalizacji narządów, naczyń krwionośnych, nerwów, kaletek itp. Ta część podręcznika może mieć duże znaczenie w naukach klinicznych czy też doświadczalnych.

Każdy przekład jest niedoskonały. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby tekst oddać nie tylko wiernie, ale także w sposób zrozumiały dla polskiego Czytelnika. Do tłumaczenia wprowadziliśmy obowiązujące miana anatomiczne w języku polskim i łacińskim, dla których podstawą były: Anatomiczne mianownictwo weterynaryjne (2002), Nomina Anatomica Veterinaria, Fifth Edition (I.C.Y.G, A.N) 2005, Nomina Embryologica Yeterinaria, Second Edition (I.C.Y.E.N.) 2006.

Norbert Pospieszny Wrocław, sierpień 2008


http://www.agroswiat.pl/uploads/images/darmowa_dostawa.jpg