Atlas chorób skóry zwierząt gospodarskich

  • Wydawnictwo: Galaktyka
  • Dostępność: Nakład wyczerpany
  • Autor: Danny W. Scott
  • Wydawca, rok wydania: Galaktyka, 2009
  • Liczba stron : 264
  • Oprawa i wymiary: twarda, 205 x 275 mm
  • ISBN: 978-83-7579-084-9

Atlas chorób skóry zwierząt gospodarskich kładzie nacisk na rozpoznawanie chorób. Opis każdej choroby zawiera objawy kliniczne, rozpoznanie różnicowe i inne użyteczne w diagnostyce informacje. Postawienie prawidłowej diagnozy umożliwiają liczne kolorowe zdjęcia (ponad 300) i przejrzysty tekst. Atlas omawia choroby występujące powszechnie, jak i sporadycznie u bydła, kóz, owiec i trzody chlewnej. Są to m.in. grzybice, choroby bakteryjne, pasożytnicze, wirusowe, immunologiczne, wrodzone i dziedziczne, związane ze środowiskiem i żywieniem oraz guzy nowotworowe i nienowotworowe.

Choroby mogą dziesiątkować inwentarz żywy, a co za tym idzie, znacznie zmniejszać wydajność gospodarstwa rolnego. Dlatego zdrowie zwierząt gospodarskich jest przedmiotem szczególnej troski hodowców. Choroby skóry są jednymi z częściej występujących procesów patologicznych. Ma to związek m.in. z faktem, że wiele chorób układowych ujawnia się właśnie poprzez zmiany skórne. Niezmiernie ważne zatem staje się ustalenie przyczyn chorób skóry i kontrola zdrowia inwentarza zarówno z punktu widzenia zarządzania stadem, jak i zdrowia publicznego.

Atlas chorób skóry zwierząt gospodarskich stanowi ważną pozycję w specjalistycznym księgozbiorze dermatologa weterynaryjnego, lekarza weterynarii, a także studenta. Książka kładzie nacisk na rozpoznawanie chorób – postawienie prawidłowej diagnozy umożliwiają liczne kolorowe zdjęcia (ponad 300) i przejrzysty tekst. Opis każdej choroby zawiera objawy kliniczne, rozpoznanie różnicowe i inne użyteczne w diagnostyce informacje. Atlas omawia choroby występujące powszechnie, jak i sporadycznie u bydła, kóz, owiec i trzody chlewnej. Są to m.in. grzybice, choroby bakteryjne, pasożytnicze, wirusowe, immunologiczne, wrodzone i dziedziczne, związane ze środowiskiem i żywieniem oraz guzy nowotworowe i nienowotworowe.

■ Ponad 300 kolorowych zdjęć

■ Przejrzysty układ

■ Uporządkowanie chorób według gatunku

■ Charakterystyka wszystkich rodzajów chorób skóry u bydła, kóz, owiec i trzody chlewnej

■ Opis choroby zawiera: objawy kliniczne, rozpoznanie różnicowe i inne informacje potrzebne do postawienia prawidłowej diagnozy

■ Zoonozy

W porównaniu do dermatologii zwierząt towarzyszących, a nawet dermatologii koni, dermatologia zwierząt gospodarskich jest piętą achillesową nie tylko polskiej, ale i światowej dermatologii weterynaryjnej. Dlatego też każde nowe, poświęcone tej grupie zwierząt opracowanie, stanowi istotny krok na drodze dalszego jej rozwoju. Niewątpliwie takim krokiem stał się, wydany w USA w 2007 roku Atlas chorób skóry zwierząt gospodarskich autorstwa Danny’ego Scotta – jedyne współczesne, ilustrowane opracowanie dermatoz bydła, kóz, owiec oraz świń. Wiodąca rola Autora w tej dziedzinie weterynarii (a także ofiarność jego licznych kolegów) sprawiła, że atlas stał się znakomitym zbiorem unikalnych rycin obrazujących liczne przypadki chorób skóry. Jego podział na cztery odpowiadające poszczególnym gatunkom części, jak również powtarzająca się w nich sekwencja dziesięciu identycznych rozdziałów ułatwiają dotarcie do poszukiwanej informacji, ponadto umożliwiają dokonywanie międzygatunkowych porównań w obrębie tych samych jednostek chorobowych.

dr n. wet. Dorota Pomorska

Przewodnicząca Sekcji Dermatologów Weterynaryjnych

prof. dr hab. dr h.c. Zbigniew J.H. Pomorski

Założyciel i pierwszy przewodniczący Sekcji Dermatologów Weterynaryjnych

 

Spis treści

 

1 BYDŁO 1

1.1.      Bakteryjne choroby skóry   3

1.2.      Grzybicze choroby skóry   17

1.3.      Pasożytnicze choroby skóry   21

1.4.      Wirusowe i pierwotniacze choroby skóry   33

1.5.      Immunologiczne choroby skóry  51

1.6.      Genetyczne i wrodzone choroby skóry   57

1.7.      Środowiskowe choroby skóry  67

1.8.      Żywieniowe choroby skóry   81

1.9.      Różnorodne choroby skóry   85

1.10.     Nowotworowe i nienowotworowe choroby skóry  89

2 KOZY   99

2.1.      Bakteryjne choroby skóry          101

2.2.      Grzybicze choroby skóry           109

2.3.      Pasożytnicze choroby skóry      113

2.4.      Wirusowe i pierwotniacze choroby skóry            123

2.5.      Immunologiczne choroby skóry 129

2.6.      Genetyczne i wrodzone choroby skóry  133

2.7.      Środowiskowe choroby skóry  135

2.8.      Żywieniowe choroby skóry         139

2.9.      Różnorodne choroby skóry        141

2.10.     Nowotworowe i nienowotworowe choroby skóry   143

3 OWCE   147

3.1.      Bakteryjne choroby skóry          149

3.2.      Grzybicze choroby skóry           155

3.3.      Pasożytnicze choroby skóry      157

3.4.      Wirusowe i pierwotniacze choroby skóry            165

3.5.      Immunologiczne choroby skóry 173

3.6.      Genetyczne i wrodzone choroby skóry  175

3.7.      Środowiskowe choroby skóry     179

3.8.      Żywieniowe choroby skóry         185

3.9.      Różnorodne choroby skóry        187

3.10.     Nowotworowe i nienowotworowe choroby skóry   189

4 TRZODA CHLEWNA   193

4.1.      Bakteryjne choroby skóry   195

4.2.      Grzybicze choroby skóry   205

4.3.      Pasożytnicze choroby skóry   207

4.4.      Wirusowe i pierwotniacze choroby skóry  211

4.5.      Immunologiczne choroby skóry  217

4.6.      Genetyczne i wrodzone choroby skóry   219

4.7.      Środowiskowe choroby skóry   223

4.8.      Żywieniowe choroby skóry   229

4.9.      Różnorodne choroby skóry   231

4.10.     Nowotworowe i nienowotworowe choroby skóry  235

INDEKS  239

Tytuł

Atlas chorób skóry zwierząt gospodarskich

Autor

Danny W. Scott

Wydawca

Galaktyka

Rok wydania

2009

Liczba stron

264

Wymiary

205 x 275 mm

Okładka

twarda

ISBN

978-83-7579-084-9