Atlas chwastów dla praktyków

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Rolnicze
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: Tomasz Czubiński, Adam Paradowski
  • Wydawca, rok wydania: Polskie Wydawnictwo Rolnicze, 2018
  • Liczba stron : 328
  • Oprawa i wymiary: twarda, 170 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-61078-79-1
  • egz.
  • 98,00 zł

Atlas chwastów dla praktyków zawiera omówienie najważniejszych gatunków chwastów wraz ze zdjęciami, które przedstawiają chwasty w fazie siewki, kwitnące i dojrzałe oraz powiększone nasiona, co pozwoli na identyfikację chwastu.

W zestawie kupisz taniej

Atlas chwastów dla praktyków

Atlas chwastów dla praktyków

98,00 zł
Herbologia

Herbologia

29,90 zł
127,90 zł
109,90 zł

Wydawać się może, że o chwastach i ich zwalczaniu powiedziano już wszyst­ko. Nic bardziej mylnego! Świadczy o tym książka, którą trzymają Państwo w ręku. Gdyby temat herbologii (nauki o chwastach) był tak prosty i dosko­nale rozpoznany, poprzednie wydania „Atlasu" nie rozeszłyby się jak ciepłe bułeczki. Rolnicy, doradcy, przedstawiciele handlowi, naukowcy, studenci i pasjonaci tej tema­tyki nie dopytywaliby się o możliwość jego zdobycia, podczas gdy magazyny wydaw­nictwa świeciły pustkami! Trzeba było przygotować wydanie trzecie.

Od czasu, gdy w 2014 r. przygotowaliśmy pierwsze wydanie „Atlasu chwastów dla praktyków" dużo się zmieniło. Dlatego trzeba było zaktualizować wiele informacji. Część substancji czynnych i herbicydów zniknęła na skutek wycofania ich z rynku de­cyzjami politycznymi lub w trosce o środowisko i zdrowie. O losie innych zdecydowa­ły firmy produkujące wycofując je ze sprzedaży. Ograniczono dawkowanie kolejnych substancji. Ponadto zdobyliśmy kolejne informacje o skuteczności. Spowodowało to, że trzeba było zaktualizować informacje o możliwości zwalczania. No i w końcu, na prośby rolników-czytelników, postanowiliśmy uzupełnić „Atlas" o dodatkowe informa­cje o kolejnych gatunkach chwastów, z którymi mają oni problem.

„Atlas chwastów dla praktyków" wychodzi naprzeciw wyzwaniom współczesnego rolnictwa. Umożliwia spełnianie wymagań prawnych dzięki określeniu progów szko­dliwości czy uzasadnienia konieczności zwalczania, daje też doskonałe narzędzie do określania dawek herbicydów.

Rozpoznanie gatunku rośliny niepożądanej to zaledwie połowa drogi, jaką musimy pokonać zmagając się z pro­blemem zwalczania chwastów. To pierwszy krok niezbęd­ny do odniesienia sukcesu. Pozwala na wybór odpowied­niej metody ograniczania szkód. Jest to szczególnie istotne w metodach integrowanej ochrony roślin. W końcu, gdy rozpoznamy chwast i wybierzemy najlepszą metodę jego zwalczania, przychodzi czas na jej zastosowanie, czyli naj­częściej użycie herbicydu. Jednak musimy pamiętać o tym, aby metody ochrony były bezpieczne dla przyrody, która jest swoistym warsztatem pracy rolnika. Zapewnić to możemy dzięki doborowi dawki w sam raz skrojonej do zagrożenia, wyborowi terminu zabiegu oraz odpowiedniemu zmianowaniu preparatów.

„Atlas chwastów dla praktyków" zawiera najważniejsze, praktyczne informacje. Na setkach fotografii widnieją siewki, nasiona i chwasty dorosłe. Dowiemy się, kiedy przypada szczyt kwitnienia lub osypywa­nia nasion. W końcu zdobędziemy najważniejszą informację: na jaką substancję herbicydową dany gatunek jest wrażliwy i jaka powinna być jej dawka. Ponieważ same substancje są je­dynie częścią zaleceń, na ostatnich stronach znajdą Państwo tabele z herbicydami selektywnymi i zakresem ich rejestracji w uprawach rolniczych.

Zwalczanie chwastów trzeba prowadzić kompleksowo, tzn. wszystkich ważnych gospodarczo gatunków, występujących w danej uprawie. Nie można sobie pozwolić na skupianie się na tylko jednym czy na dwóch gatunkach. Powstaje więc pytanie: po co w ogóle rozpoznawać chwasty, skoro i tak trzeba dobrać herbicyd o szerokim spektrum działania? Odpowiedź na nie pozornie zaprzecza wcześniejszemu założeniu o kompleksowym podejściu do ochrony przed chwastami — musimy umieć rozpoznać pojedynczy gatunek, ponieważ to zwykle on stanowi największy problem.

Stosując herbicydy zwalczające wiele gatunków chwastów, zawierające dwie, trzy, a nawet cztery substancje aktywne, spodziewamy się, że pole będzie wolne od chwastów. Tymczasem często okazuje się, że wśród roślin upraw­nych pojawia się nieznany nam gatunek niepożądany. To jedna z prawidło­wości przyrody - jeśli powstaje luka (nisza ekologiczna) w wyniku działania herbicydów, natychmiast jest ona zapełniana przez odporne gatunki. I w tym właśnie momencie pojawia się konieczność rozpoznania gatunku i doboru skutecznego herbicydu. Wtedy właśnie przyda się „Atlas chwastów dla prak­tyków ".

„Atlas chwastów dla praktyków" to nie tylko narzędzie do rozpoznawania chwastów, czyli setki zdjęć chwastów — od nasiona, przez siewkę aż do doro­słych osobników. Ikonograficznie przedstawia też cechy roślin i ich rozwoju. Jednak dla rolników-praktyków, do których jest on skierowany, to przede wszystkim kompendium chemicznego zwalczania chwastów — substancje aktywne, dawki oraz ich skuteczność.