Atlas chwastów dla praktyków

  • Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Rolnicze
  • Dostępność: Nakład wyczerpany
  • Autor: Tomasz Czubiński, Adam Paradowski
  • Wydawca, rok wydania: Polskie Wydawnictwo Rolnicze, 2014
  • Liczba stron : 288
  • Oprawa i wymiary: twarda, 170 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-61078-05-0

Atlas chwastów dla praktyków zawiera omówienie 120 najważniejszych gatunków chwastów wraz ze zdjęciami, które przedstawiają chwasty w fazie siewki, kwitnące i dojrzałe oraz powiększone nasiona, co pozwoli na identyfikację chwastu.

Są to ostatnie egzemplarze - książki mają delikatnie zniszczone okładki.

 

Atlas chwastów dla praktyków zawiera omówienie 120 najważniejszych gatunków chwastów.

Rozpoznanie gatunku rośliny niepożądanej to zaledwie połowa drogi, jaką musimy pokonać zmagając się z pro­blemem zwalczania chwastów. To pierwszy krok niezbęd­ny do odniesienia sukcesu. Pozwala na wybór odpowied­niej metody ograniczania szkód. Jest to szczególnie istotne w metodach integrowanej ochrony roślin. W końcu, gdy rozpoznamy chwast i wybierzemy najlepszą metodę jego zwalczania, przychodzi czas na jej zastosowanie, czyli naj­częściej użycie herbicydu. Jednak musimy pamiętać o tym, aby metody ochrony były bezpieczne dla przyrody, która jest swoistym warsztatem pracy rolnika. Zapewnić to możemy dzięki doborowi dawki w sam raz skrojonej do zagrożenia, wyborowi terminu zabiegu oraz odpowiedniemu zmianowaniu preparatów.

„Atlas chwastów dla praktyków" zawiera najważniejsze, praktyczne informacje. Na setkach fotografii widnieją siewki, nasiona i chwasty dorosłe. Dowiemy się, kiedy przypada szczyt kwitnienia lub osypywa­nia nasion. W końcu zdobędziemy najważniejszą informację: na jaką substancję herbicydową dany gatunek jest wrażliwy i jaka powinna być jej dawka. Ponieważ same substancje są je­dynie częścią zaleceń, na ostatnich stronach znajdą Państwo tabele z herbicydami selektywnymi i zakresem ich rejestracji w uprawach rolniczych.

Zwalczanie chwastów trzeba prowadzić kompleksowo, tzn. wszystkich ważnych gospodarczo gatunków, występujących w danej uprawie. Nie można sobie pozwolić na skupianie się na tylko jednym czy na dwóch gatunkach. Powstaje więc pytanie: po co w ogóle rozpoznawać chwasty, skoro i tak trzeba dobrać herbicyd o szerokim spektrum działania? Odpowiedź na nie pozornie zaprzecza wcześniejszemu założeniu o kompleksowym podejściu do ochrony przed chwastami — musimy umieć rozpoznać pojedynczy gatunek, ponieważ to zwykle on stanowi największy problem.

Stosując herbicydy zwalczające wiele gatunków chwastów, zawierające dwie, trzy, a nawet cztery substancje aktywne, spodziewamy się, że pole będzie wolne od chwastów. Tymczasem często okazuje się, że wśród roślin upraw­nych pojawia się nieznany nam gatunek niepożądany. To jedna z prawidło­wości przyrody - jeśli powstaje luka (nisza ekologiczna) w wyniku działania herbicydów, natychmiast jest ona zapełniana przez odporne gatunki. I w tym właśnie momencie pojawia się konieczność rozpoznania gatunku i doboru skutecznego herbicydu. Wtedy właśnie przyda się „Atlas chwastów dla prak­tyków ".

„Atlas chwastów dla praktyków" to nie tylko narzędzie do rozpoznawania chwastów, czyli setki zdjęć chwastów — od nasiona, przez siewkę aż do doro­słych osobników. Ikonograficznie przedstawia też cechy roślin i ich rozwoju. Jednak dla rolników-praktyków, do których jest on skierowany, to przede wszystkim kompendium chemicznego zwalczania chwastów — substancje aktywne, dawki oraz ich skuteczność.

Spis treści:

Od autorów

Objaśnienia

Rodzina: skrzypowate (Equisetaceae)

Rodzina: pierwiosnkowate (Primulaceae)

Rodzina: jaskrowate (Ranunculaceae)

Rodzina: makowate (Papaveraceae)

Rodzina: szczawikowate (Oxalidaceae)

Rodzina: fiołkowate (Violaceae)

Rodzina: dziurawcowate (Hypericaceae)

Rodzina: wilczomleczowate (Euphorbiaceae)

Rodzina: bobowate (Fabaceae)

Rodzina: różowate (Rosaceae)

Rodzina: pokrzywowate (Utricaceae)

Rodzina: bodziszkowate (Geraniaceae)

Rodzina: ślazowate (Malvaceae)

Rodzina: kapustowate (Brassicaceae)

Rodzina: rdestowate (Polygonaceae)

Rodzina: goździkowate (Caryophyllaceae)

Rodzina: szarłatowate (Amaranthaceae)

Rodzina: ogórecznikowate (Boraginaceae)

Rodzina: marzanowate (Rubiaceae)

Rodzina: babkowate (Plantaginaceae)

Rodzina: jasnotowate (Lamiaceae)

Rodzina: powojowate (Convolvulaceae)

Rodzina: psiankowate (Solanaceae)

Rodzina: astrowate (Asteraceae)

Rodzina: selerowate (Apiaceae)

Rodzina: wiechlinowate (Poaceae)

Herbicydy selektywne, substancje aktywne i zakres ich stosowania

Herbicydy nieselektywne, substancje aktywne i zakres ich stosowania

Grupy substancji aktywnych i mechanizm ich działania

Fazy rozwojowe BBCH chwastów

Indeks nazw polskich

Indeks nazw potocznych

Indeks nazw łacińskich

Indeks nazw angielskich

Indeks nazw niemieckich