Atlas hematologiczny psów i kotów

  • Wydawnictwo: Galaktyka
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: Anna Winnicka, Andrzej Degórski
  • Wydawca, rok wydania: Galaktyka, 2013
  • Liczba stron : 128
  • Oprawa i wymiary: miękka, 165 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-7806-229-5
  • egz.
  • 56,90 zł

Atlas hematologiczny psów i kotów poświęcony diagnostyce hematologicznej. Imponująca ikonografia, opisy rycin, weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna.

Atlas hematologiczny psów i kotów zawiera:

• prezentację prawidłowych oraz najczęściej spotykanych patologicznych postaci krwinek czerwonych, krwinek białych i płytek krwi,

• opis najtrudniejszej części badania hematologicznego, która wiąże się z przygotowaniem, barwieniem i oglądaniem rozmazu krwi oraz interpretacją uzyskanych wyników,

• zakresy wartości referencyjnych oraz tabele pozwalające na zdefiniowanie poszczególnych zaburzeń w układzie czerwono i białokrwinkowym,

• praktyczny słowniczek, w którym uwzględniono podstawowe pojęcia stosowane w hematologii weterynaryjnej.

Atlas hematologiczny psów i kotów autorstwa dr. Andrzeja Degórskiego i prof. Anny Winnickiej jest pierwszą tego rodzaju, zwartą pozycją w polskiej literaturze poświęconej diagnostyce hematologicznej. Szczególną wartość tego opracowania stanowią imponująca ikonografia oraz bardzo dokładne, wręcz dydaktyczne, opisy prezentowanych rycin. Książka jest swego rodzaju podręcznikiem dla wszystkich praktykujących lekarzy weterynarii, którzy zajmują się psami i kotami, a także nieocenioną pomocą dla studentów medycyny weterynaryjnej. Powinna również znaleźć się w bibliotece wszystkich osób zawodowo zajmujących się weterynaryjną diagnostyką laboratoryjną.

prof. dr hab. Roman Lechowski

Ta książka pomoże wszystkim w samodzielnym wykonywaniu najczęściej zlecanego badania laboratoryjnego – badania morfologicznego krwi, a zwłaszcza w wykonywaniu, oglądaniu i interpretacji jego najtrudniejszej części – rozmazu krwi. 

Obok zasadniczej części, jaką stanowi zwięzły opis prawidłowych i patologicznych postaci krwinek zilustrowany za pomocą około 200 zdjęć, w książce zawarto praktyczne wskazówki dotyczące wykonania, barwienia i oglądania rozmazów, a także zakresy wartości referencyjnych wyników badania morfologicznego krwi wraz z podstawowymi zasadami ich interpretacji. Wiedzę uzupełnia słowniczek przypominający podstawowe definicje i pojęcia używane w hematologii weterynaryjnej.

Inspiracją do stworzenia pierwszego na polskim rynku wydawniczym atlasu he­matologicznego małych zwierząt, były liczne spotkania z lekarzami weteryna­rii z całego kraju, odbywające się w ramach podyplomowych szkoleń, kursów i studiów specjalizacyjnych. Chociaż atlas ten powstał na zamówienie lekarzy małych zwierząt, coraz częściej zainteresowanych samodzielnym wykonywa­niem podstawowych badań analitycznych, przeznaczony jest również dla stu­dentów medycyny weterynaryjnej. Będzie dla nich bardzo pomocny w nauce podstaw hematologii w ramach różnych zajęć, na których omawia się zagadnie­nia związane z szeroko rozumianą patologią kliniczną. Książka może być także przydatna dla diagnostów laboratoryjnych zatrudnianych w weterynaryjnych laboratoriach analitycznych.

Zasadniczą część podręcznika, na którą składają się pierwsze trzy rozdzia­ły, poświęcono zwięzłemu opisowi i prezentacji prawidłowych oraz najczęściej spotykanych patologicznych postaci krwinek czerwonych, krwinek białych i płytek krwi. Umiejscowienie omawianego rodzaju krwinek zaznaczono na ilustracjach strzałkami. Jednak na zdjęciach - podobnie jak w wielu polach wi­dzenia mikroskopu - często widoczne są równocześnie inne komórki, których pojawienie się lub zmiana liczebności we krwi może mieć znaczenie diagno­styczne. Dlatego takie krwinki oznakowano na rycinach cyframi i odpowiednio opisano w objaśnieniach.

Ponieważ atlas ma być pomocny przy samodzielnym wykonywaniu badania morfologicznego krwi, kolejny, czwarty rozdział książki poświęcono najtrud­niejszej części tego badania, która wiąże się z przygotowaniem, barwieniem i oglądaniem rozmazu krwi oraz interpretacją uzyskanych wyników. To ostatnie zadanie mają ułatwiać znajdujące się w książce normy (zakresy wartości refe­rencyjnych) oraz tabele definiujące zaburzenia w układzie czerwono- i białokr-winkowym.

Do atlasu dołączono również słowniczek, w którym uwzględniono większość podstawowych pojęć używanych w hematologii weterynaryjnej, oraz krótki wykaz wybranych pozycji piśmiennictwa światowego.

Mamy nadzieję, że Atlas hematologiczny psów i kotów spełni Państwa ocze­kiwania i będzie przydatny zarówno w nauce, jak i w codziennej pracy lekarsko-weterynaryjnej.

Spis treści

WSTĘP 7

Podziękowanie 8

1. KRWINKI CZERWONE-ERYTROCYTY 9

Erytrocyty i ich postaci rozwojowe 9

Erytroblasty zasadochłonne 9

Erytroblasty wielobarwliwe 13

Erytroblasty kwasochłonne 17

Retikulocyty 20

Erytrocyty dojrzałe (normocyty) 24

Ułożenie erytrocytów w rozmazie 27

Anizocytoza 31

Zmiany w wybarwieniu 34

Wielobarwliwość (polichromazja) 34

Niedobarwliwość (hipochromazja) 38

Cienie erytrocytów 41

Różnokształtność (poikilocytoza) 43

Sferocyty 43

Echinocyty 47

Akantocyty 50

Krwinki tarczowate (kodocyty) 52

Stomatocyty 55

Fragmentocyty (schistocyty) 58

Keratocyty 60

Ekscentrocyty 65

Owalocyty (eliptocyty) 68

Wtręty 70

Ciałka Howella-Jolly'ego 70

Nakrapianie zasadochłonne 74

Ciałka Heinza 76

Czynniki zakaźne 79

Babesia canis 79

Mykoplazmy hemotropowe kotów 81

Mykoplazmy hemotropowe psów 83

2. KRWINKI BIAŁE – LEUKOCYTY 85

Granulocyty obojętnochłonne (neutronie) i ich postaci rozwojowe 85

Promielocyty obojętnochłonne 85

Mielocyty obojętnochłonne 88

Metamielocyty obojętnochłonne 90

Granulocyty obojętnochłonne pałeczkowate (pałeczki) 93

Granulocyty obojętnochłonne segmentowane (segmenty) 97

Zmiany toksyczne 101

Granulocyty kwasochłonne (eozynofile) 103

Granulocyty zasadochłonne (bazofile) 108

Limfocyty 113

Monocyty 119

PŁYTKI KRWI (TROMBOCYTY) 124

JAK WYKONYWAĆ, BARWIĆ I OGLĄDAĆ ROZMAZY KRWI 129

NORMY I TABELE 135

SŁOWNICZEK 137

BIBLIOGRAFIA 143

Tytuł

Atlas hematologiczny psów i kotów

Autor

Anna Winnicka, Andrzej Degórski

Wydawca

Galaktyka

Rok wydania

2013

Liczba stron

128

Wymiary

165 x 240 mm

Okładka

miękka

ISBN

978-83-7806-229-5