Atlas Strączkowe – chwasty, choroby, szkodniki, niedobory

 • Wydawnictwo: Agro Wydawnictwo
 • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
 • Autor: praca zbiorowa
 • Wydawca, rok wydania: AgroProfil, 2023
 • Liczba stron : 224
 • Oprawa i wymiary: miękka, 145 x 205 mm
 • ISBN: 978-83-965172-2-7
 • szt.
 • 34,95 zł

Strączkowe – identyfikacja agrofagów i niedoborów pokarmowych wybrane czynniki

Atlas najważniejszych chwastów, chorób i szkodników zagrażających uprawie roślin bobowatych grubonasiennych – grochu, soi, łubinów, bobiku, to bogato ilustrowany przewodnik po ponad 50 agrofagach występujących w uprawie strączkowych. Każdy agrofag jest szczegółowo opisany, z uwzględnieniem rozwoju, biologii gatunku, szkodliwości dla roślin uprawnych, a także zwalczania – w tym zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin. Dla każdego z opisywanych agrofagów podane są nazwy polskie, angielskie oraz łacińskie, co ułatwia korzystanie z międzynarodowych publikacji. Szczegółowe zdjęcia w różnych fazach rozwoju pomagają z kolei na ich identyfikację.

 

W atlasie opisano:

 • 26 gatunków chwastów
 • 10 patogenów chorobotwórczych
 • 20 szkodników, w tym szkodniki magazynowe
 • 12 składników pokarmowych i objawy ich niedoborów
 • szczegółowe zalecenia nawożenie bobowatych, w tym wymagania glebowe i stymulację wiązania azotu z powietrza
 • czynniki abiotyczne w uprawie strączkowych – wpływ wody i temperatury na wzrost i rozwój roślin strączkowych
 • niechemiczne metody zwalczania chwastów w bobowatych.

 

Strączkowe – identyfikacja agrofagów i niedoborów pokarmowych wybrane czynniki

 

Atlas Strączkowe. Identyfikacja agrofagów i niedoborów pokarmowych oraz inne wybrane czynniki opracowali najlepsi specjaliści z Instytutu Ochrony Roślin – PIB oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, którzy od wielu lat zajmują się badaniami i wdrażaniem integrowanej ochrony i produkcji roślin, a także zrównoważonym nawożeniem roślin, w tym strączkowych.

 

Atlas Strączkowe. Identyfikacja agrofagów i niedoborów pokarmowych oraz inne wybrane czynniki zawiera:

 

Chwasty:

25 najważniejszych chwastów, które stwarzają konkurencję na plantacjach roślin strączkowych.

Nazwy poszczególnych chwastów podano w języku polskim, angielskim i łacińskim wraz z 5-literowym skrótem, co ułatwia korzystanie z publikacji międzynarodowych.

Każdy gatunek został szeroko opisany z uwzględnieniem rozwoju, szkodliwości dla roślin strączkowych, integrowanej ochrony, z podaniem substancji czynnych, które zwalczają dany chwast.

Fotografie nasion, siewek oraz małych i dużych roślin z kwiatami ułatwiają identyfikację chwastów w różnych fazach rozwojowych.

Choroby:

10 najważniejszych patogenów, które porażają rośliny strączkowe.

Oprócz nazwy polskiej podano także szeroko stosowane w literaturze międzynarodowej odpowiedniki łacińskie i angielskie.

Szczegółowy opis poszczególnych patogenów oraz ich rozwój, objawy porażenia, które pozwalają na prawidłową identyfikację, zakończoną integrowanymi metodami ochrony plantacji.

Metody ochrony, progi szkodliwości oraz substancje czynne, które zarejestrowane są w zaprawach nasiennych i fungicydach nalistnych.

Każdy z patogenów pokazany jest na fotografiach, co ułatwia diagnostykę i następnie prawidłową ochronę.

Szkodniki:

20 najważniejszych szkodników roślin strączkowych, w tym szkodniki magazynowe.

Nazwy polskie, angielskie oraz łacińskie.

Szczegółowy opis rozwoju i szkodliwości.

Integrowana ochrona, w tym profilaktyka, progi szkodliwości, zwalczanie z podaniem substancji czynnych.

Ułatwiające diagnostykę informacje o możliwości pomylenia uszkodzeń.

Każdy szkodnik został pokazany na fotografiach i uwzględnia także objawy uszkodzeń roślin strączkowych i uszkodzonych magazynowanych nasion.

Niedobory składników pokarmowych:

12 składników pokarmowych.

Opis objawów niedoboru składników pokarmowych i skutki plonotwórcze

Przyczyny braku makro i mikroskładników.

W celu poprawnej diagnostyki zamieszczono wiele fotografii, które obrazują niedobory.

Nawożenie bobowatych:

Uwzględnia wymagania glebowe i regulację odczynu oraz zawartości makroskładników.

Regulacja gleby w makroskładniki podstawowe – potas i fosfor.

Stymulacja wiązania azotu poprzez stosowanie mikroskładników.

Magnez i siarka – składniki wspomagające gospodarkę azotem.

Stymulacja pobierania azotu poprzez stosowanie mikroskładników

Czynniki abiotyczne w uprawie bobowatych:

Temperatura w uprawie bobowatych – temperatura kiełkowania i wytrzymałość na krótkotrwale przymrozki.

Woda w uprawie bobowatych – zapotrzebowanie na wodę, okres największego zapotrzebowania na wodę, objawy niedoboru i konsekwencje nadmiaru wody.

Wymagania glebowe wybranych roślin rolniczych.

Fazy rozwojowe roślin strączkowych

Niechemiczne metody zwalczania chwastów w bobowatych

Opracowanie spełnia wszystkie oczekiwania na najnowsze informacje o agrofagach roślin strączkowych oraz identyfikacji niedoborów pokarmowych, które będą szeroko wykorzystywane przez praktykę rolniczą oraz doradców, a także w szkolnictwie zawodowym, wyższym i podyplomowym.

 

Autorzy: dr inż. Przemysław Strażyński, dr inż. Przemysław Kardasz, dr Katarzyna Nijak, dr hab. Łukasz Sobiech, dr Monika Grzanka, dr inż. Joanna Horoszkiewicz-Janka, dr inż. Tomasz Klejdysz, dr hab. Przemysław Barłóg, prof. dr hab. Marek Korbas, dr Ewa Jajor, dr inż. Jakub Danielewicz, prof. dr hab. Katarzyna Panasiewicz