Atlas szkodników roślin rolniczych dla praktyków

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Rolnicze
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: praca zbiorowa
  • Wydawca, rok wydania: Polskie Wydawnictwo Rolnicze, 2017
  • Liczba stron : 368
  • Oprawa i wymiary: twarda, 170 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-61078-69-2
  • egz.
  • 110,00 zł

Zadaniem Atlasu jest nie tylko pomoc w rozpoznawaniu szkodników roślin, ale także w wyborze najlepszej metody zapobiegania

W ostatnich 20 latach w rolnictwie zmieniło się prawie wszystko. Struktura gospodarstw i uprawianych roślin, pogłowie i system utrzymania zwierząt, intensywność produkcji, poziom nawożenia i ochrony roślin, mechanizacja i w końcu klimat. Wszystkie te czynniki mają bezpośredni lub pośredni wpływ na poziom zagrożeń powodowanych przez szkodniki. Istotne są także wymagania, jakie stawiają przed rolnikami ostateczni odbiorcy płodów rolnych - konsumenci. Hodowcy stają przed koniecznością sprostania nowym zagrożeniom i potrzebom konsumentów odnośnie do ochrony roślin i magazynowanych produktów przed szkodnikami.

Przyczyn nowych wyzwań jest kilka. Z jednej strony - pojawiają się nowe szkodniki lub stare atakują ze zdwojoną siłą. Z drugiej - uwarunkowania prawne doprowadziły do istotnego ograniczenia dostępu do środków ochrony roślin. Z trzeciej - konsumenci wymagają żywności nietraktowanej chemią, ale wolnej od uszkodzeń powodowanych przez „wstrętne robale". Ponadto nieprzewidywalna pogoda utrudnia wykonywanie zabiegów. Jak sprostać tym wyzwaniom?

Odpowiedź nie jest ani prosta, ani jednoznaczna. Można bowiem chronić rośliny w sposób integrowany, wykorzystując w dominujący sposób siły natury. Jednak w in­tensywnej produkcji często to za mało. Trzeba sięgnąć po chemiczne środki ochrony roślin. Musimy jednak stosować je zgodnie z przepisami prawa i zasadami sztuki. O ile przepisy prawa są w większości przypadków skonstruowane jasno - trzeba przestrzegać zapisów instrukcji stosowania środka, o tyle sama etykieta pozostawia czasem elastyczne pole manewru, w którym trzeba znać zasady sztuki.

Właśnie w poruszaniu się po płynnej materii sztuki ochrony roślin pomóc ma „Atlas szkodników roślin rolniczych dla praktyków". Jego zadaniem jest nie tylko pomoc w rozpoznawaniu szkodników, ale także w wyborze najlepszej metody zapobiegania ich pojawieniu się w kolejnych sezonach oraz sposobu zwalczania, nie zawsze che­micznego. Dzięki zestawieniu najnowszych informacji o działaniu substancji czynnych pozwoli też na wybór i rotację stosowanych środków, tak aby zapobiegać pojawia­niu się odporności szkodników. Jednym zdaniem: znajdziemy tutaj w zwięzłej formie wszystko, co rolnik-praktyk powinien mieć pod ręką, aby skutecznie chronić uprawy przed szkodnikami.

Jaka jest różnica między nierówienką listnikiem lub listnikiem zmiennobarwnym? Czy błyszczka jarzynówka zja­da tylko jarzyny? Ile razy w roku śmietka kapuściana gry­zie rzepak? Czy wołek zbożowy potrafi latać pomiędzy magazynami? Gdzie szukać pierwszych oznak zagroże­nia powodowanego przez pryszczarka zbożowego? Czy zawsze trzeba opryskiwać kolczaste, ciemnoszare larwy, biegające wśród kolonii mszyc lub pełzające tam ślimaki? l w końcu - jak wyglądają te wszystkie paskudne szkodniki?

Na powyższe pytania odpowiedź znajdą Państwo w „Atlasie". Na setkach zdjęć, często w dużym powiększe­niu, dostrzegalnym jedynie pod lupą, pokazujemy, jak wyglądają różne fazy rozwojowe szkodników, czym objawia się ich żerowanie, jak zachowuje się zaatakowana roślina. Bez zbędnych słów, za pomocą prostych ikon, przedstawiamy cechy szkodników - ich wymagania cieplne i wilgotnościo­we, miejsca żerowania i sposób rozprzestrzeniania. Na map­kach pokazujemy rejony Polski, w których szkodnik stanowi większy problem, a gdzie można sobie z nim łatwiej poradzić metodami niechemicznymi. Na wykresach prezentujemy stadia rozwojowe i nasilenie szkód. Atlas zawiera także in­formacje niezbędne do prowadzenia wymaganej przepisami integrowanej ochrony roślin: progi szkodliwości oraz metody ograniczania populacji szkodników bez chemicznych środ­ków ochrony roślin.

Atlas szkodników roślin rolniczych dla praktyków pozwoli rozpoznać szkodniki dzięki:

* 700 zdjęciom przedstawiających objawy żerowania, wygląd szkodnika i jego larwy;

* poznać jego znaczenie i warunki występowania na podstawie graficznych ikon;

* ustalić czas występowania imago, larw i uszkodzeń na wykresach;

* określić jego zasięg występowania dzięki mapom;

* poznać progi szkodliwości;

* zapoznać się z metodami zwalczania i ograniczania bez użycia środków ochrony roślin;

* dobrać skuteczny środek ochrony roślin i zastosować go w odpowiednim momencie.

To właśnie obecność substancji czynnych środków ochrony roślin skutecznie ograniczających i zwalczających szkodniki odróżnia ten atlas od innych obecnych na runku.

Atlas zawiera:

* 160 szkodników roślin rolniczych;

* 12 rodzajów upraw w tym magazyny;

* 12 najważniejszych stawonogów pożytecznych;

* prawie 700 zdjęć;

* tabele substancji czynnych środków ochrony roślin dla każdego z omawianych szkodników;

* tabele środków owadobójczych, przędziorkobójczych, ślimakobójczych i nicieniobójczych zarejestrowanych w Polsce zawierających substancje czynne wymienione przy każdym szkodniku;

* mechanizmy i sposoby działania oraz temperatury skuteczności substancji czynnych;

* indeks nazw polskich (oficjalnych i potocznych). łacińskich, angielskich i niemieckich.

 

Spis treści

Znaczenie zawartych w atlasie ikon

Szkodniki zbóż; Szkodniki kukurydzy; Szkodniki rzepaku; Szkodniki grochu; Szkodniki łubinu; Szkodniki bobiku; Szkodniki soi; Szkodniki wyki; Szkodniki koniczyny i lucerny; Szkodniki buraka; Szkodniki ziemniaka; Szkodniki magazynowe

Owady i pajęczaki pożyteczne

Substancje i środki zwalczające szkodniki na roślinach rolniczych do opryskiwania roślin . Moluskocydy i nematocydy do stosowania w uprawach rolniczych

Zaprawy zwalczające szkodniki na roślinach rolniczych

Środki do dezynsekcji magazynów i magazynowanego ziarna oraz nasion

Substancje i środki ochrony roślin zarejestrowane w uprawach innych niż rolnicze

Działanie substancji czynnych środków ochrony roślin

Mechanizmy działania grup chemicznych

http://www.agroswiat.pl/uploads/images/darmowa_dostawa.jpg