Badanie i ocena sanitarno-weterynaryjna zwierząt łownych i dziczyzny

  • Wydawnictwo: Wieś Jutra
  • Dostępność: Nakład wyczerpany
  • Autor: Jan Tropiło, Leszek Kiszczak
  • Wydawca, rok wydania: Wieś Jutra, 2007
  • Liczba stron : 115
  • Oprawa i wymiary: twarda, 170 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-61290-63-7

Zawarte w podręczniku informacje ograniczono tylko do najpotrzebniejszych lekarzom pracującym w zakładach skupu i przetwórstwa dziczyzny oraz badającym żywą zwierzynę drobną na wywóz za granicę.

Podręcznik przeznaczony jest dla lekarzy weterynarii oraz studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW, którzy w ramach przedmiotu „Higiena zwierząt rzeźnych i mięsa” zaznajamiają się z badaniem i oceną mięsa zwierząt łownych, oraz w ramach przedmiotu fakultatywnego – „Choroby zwierząt łownych” – pogłębiają swoją wiedzę z tego zakresu. Adresowany jest również do myśliwych, którzy zobligowani są Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie przeprowadzenia szkolenia myśliwych (Dz. U. Nr 5, poz. 309 z 2007 r.) do wystawienia oświadczenia i przeprowadzenia oględzin tuszy odstrzelonego zwierzęcia.
Zawarte w podręczniku informacje ograniczono tylko do najpotrzebniejszych lekarzom pracującym w zakładach skupu i przetwórstwa dziczyzny oraz badającym żywą zwierzynę drobną na wywóz za granicę.

 

Spis treści

 

Prawodawstwo dotyczące ochrony przyrody i łowiectwa

Terminologia łowiecka

Miejsce w systematyce i biologia zwierząt łownych

Pozyskiwanie i badanie żywych zwierząt łownych przeznaczonych do wywozu za granicę

Określanie płci

Określanie wieku

Postępowanie z ubitą zwierzyną na łowisku i w czasie transportu

Ogólne zasady pozyskania zwierzyny

Postępowanie ze zwierzyną grubą

Postępowanie ze zwierzyną drobną

Organizacja skupu ubitej zwierzyny

Szczegółowe przepisy do Rozporządzenia (WE) Nr 853/2004 i 854/2004, ustawy oraz Rozporządzeń MRiRW

Sekcja IV: Mięso zwierząt łownych (dziczyzna)

Załączniki

Badanie lub oględziny dziczyzny

Akty prawne dotyczące badania dziczyzny

Ogólne zasady badania dziczyzny

Szczegółowe badanie dziczyzny

Ocena sanitarno-weterynaryjna dziczyzny

Rozdział V: decyzje w sprawie mięsa

Wady tuszy najczęściej spotykane przy badaniu sanitarno-weterynaryjnym

Zwierzyna padła i odstrzał pozorowany

Brak wypatroszenia lub wadliwy wstępny rozbiór ubitej zwierzyny

Chudość i wychudzenie

Zapach substancji obcych

Zapach płciowy

Zanieczyszczenia tuszy

Uszkodzenia postrzałowe tuszy

Rozpad autolityczny (przenikliwa kwaśna fermentacja, zaparzenie)

Gnicie mięsa

Zanieczyszczenia pierwiastkami toksycznymi tkanek zwierząt łownych

Częściej spotykane choroby zwierząt łownych i stosowana przy nich ocena dziczyzny

Choroby wirusowe

Choroby bakteryjne

Choroby wywołane przez grzyby

Choroby pasożytnicze wywołane przez pierwotniaki

Choroby pasożytnicze wywołane przez przywry

Choroby pasożytnicze wywołane przez wągry tasiemców

Choroby pasożytnicze wywołane przez nicienie

Inwazje pasożytnicze płuc

Inwazje pasożytnicze przewodu pokarmowego

Choroby pasożytnicze wywołane przez pajęczaki

Choroby pasożytnicze wywołane przez owady

Literatura źródłowa i uzupełniająca

Tytuł

Badanie i ocena sanitarno-weterynaryjna zwierząt łownych i dziczyzny

Autor

Jan Tropiło, Leszek Kiszczak

Wydawca

Wieś Jutra

Rok wydania

2007

Liczba stron

115

Wymiary

170 x 240mm

Okładka

twarda

ISBN

978-83-61290-63-7