Behawior zwierząt

  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: praca zbiorowa
  • Wydawca, rok wydania: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, 2019
  • Liczba stron : 336
  • Oprawa i wymiary: miękka, 165 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-7259-302-3
  • egz.
  • 55,90 zł

Behawior zwierząt to kompleksowe opracowanie dotyczące zarówno neurobiologicznych mechanizmów zachowania zwierząt, jak i jego struktury oraz funkcji. W książce przedstawiono różne typy behawioru (socjalny, pokarmowy, płciowy, lokomotoryczny) oraz anomalie behawioralne i czynniki modyfikujące zachowanie zwierząt towarzyszących (m.in. psy, koty, króliki, świnki morskie, szynszyle, zwierzęta terraryjne), gospodarskich (konie, bydło, świnie, owce, kozy, pszczoły i ryby), dzikich (m.in. jelenie, daniele, sarny, dziki) i laboratoryjnych (m.in. myszy, szczury, chomiki).

Zachowanie zwierząt stanowi w ostatnich latach jeden z najdynamiczniej rozwijających się obszarów nauk przyrodniczych. Wskazuje na to wyraźnie zwiększenie liczby publikacji dotyczących różnych aspektów behawioru zwierząt czy zainteresowania udziałem w konferencjach poświęconych tej tematyce. Dalszy rozwój badań nad zachowaniem zwierząt oraz sukcesy w tej dziedzinie związane są jednak z koniecznością kompleksowego podejścia oraz stosowania interdyscyplinarnej metodologii. Daje to realną szansę na zrozumienie zachowania zwierząt w kontekście kluczowego mechanizmu wykorzystywanego przez nie do utrzymywania homeostazy organizmu, prawidłowego rozwoju, przeżywaIności, rozmnażania i adaptacji do różnych warunków środowiskowych.

Obserwowany od kilku lat wzrost zainteresowania studiami nad behawiorem i dobrostanem zwierząt wymaga aktualizowania wiedzy z tych dziedzin. Przyczyni się to z pewnością do weryfikacji wielu stereotypów dotyczących zarówno zachowań gatunkowych, jak i optymalizacji warunków hodowli, chowu czy utrzymania. Jest to tym bardziej istotne, iż rozwój badań w obszarze zachowania zwierząt wiąże się także z tendencją do specjalizowania się w ewaluowaniu wybranych elementów behawioru czy reaktywności określonego gatunku. Zagadnienia związane z zachowaniem się zwierząt wkraczają w obszar badań interdyscyplinarnych, dlatego też potrzebne jest kompleksowe spojrzenie na tę tematykę. Wzrost liczby wyników badań opublikowanych w specjalistycznych czasopismach, a także prezentowanie nowych koncepcji i metod badawczych może być bowiem inspirujące, ale stanowi wyzwanie w kontekście możliwości czasowych wielu zainteresowanych.

Niniejsza publikacja jest oryginalnym, kompleksowym opracowaniem ukazującym zarówno neurobiologiczne mechanizmy zachowania zwierząt, jego strukturę, jak i funkcje, z uwzględnieniem specyfiki gatunkowej.

Publikacja skierowana jest do specjalistów z takich dziedzin, jak behawiorystyka zwierząt, zootechnika, weterynaria, a także do wszystkich osób, które chcą zgłębić tematykę behawioru zwierząt. W odpowiedzi na oczekiwania czytelników i w trosce o profesjonalny poziom publikacji poszczególne rozdziały opracowali na podstawie aktualnych wyników badań specjaliści zajmujący się określonymi grupami gatunków.

Wierzymy, że Behawior... stanie się dla wielu osób inspiracją do pogłębiania wiedzy o zachowaniu zwierząt.

Spis treści

Wiadomości wprowadzające

Definicja, rola poznawcza i użytkowa behawioru zwierząt

Neurohormonalne mechanizmy zachowania zwierząt

Rola bodźców i percepcji w sterowaniu zachowaniem zwierząt

Psychologiczne podstawy zachowania zwierząt

Zwierzęta towarzyszące

Psy

Przebywanie w grupie (behawior socjalny)

Behawior pokarmowy

Behawior płciowy

Behawior lokomotoryczny

Anomalie behawioralne u psów

Koty

Świat zmysłów kota

Samotnik czy zwierzę społeczne?

Udomowienie kota

Udomowienie a oswojenie

Zróżnicowanie indywidualne w obrębie gatunku - kocia osobowość

Behawior dobowy

Behawior pokarmowy

Behawior lokomotoryczny

Behawior socjalny

Język ciała kota

Komunikowanie się kota z człowiekiem

Behawior płciowy

Anomalie behawioralne

Drobne ssaki

Króliki

Kawia domowa

Szynszyle

Szczur wędrowny

Jeż białobrzuchy

Zwierzęta w chowie terraryjnym

Zwierzęta gospodarskie

Konie

Czynniki modyfikujące zachowanie

Behawior pokarmowy

Behawior lokomotoryczny

Behawior socjalny

Behawior płciowy

Bydło

Czynniki modyfikujące zachowanie

Percepcja i zmysły u bydła

Behawior pokarmowy

Behawior lokomotoryczny

Behawior alkierzowy

Behawior socjalny

Behawior płciowy

Anomalie behawioralne

Świnie

Behawior pokarmowy

Czynniki modyfikujące zachowanie

Behawior eksploracyjny

Behawior socjalny

Behawior płciowy

Anomalie behawioralne

Małe przeżuwacze

Owce

Kozy

Pszczoła miodna

Ryby hodowlane

Zwierzęta dzikie

Jeleniowate wolno żyjące i fermowe

Dzik

Zwierzyna drobna

Zwierzęta labolatoryjne