Biofarmacja

 • Wydawnictwo: Edra Urban & Partner
 • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
 • Autor: praca zbiorowa
 • Wydawca, rok wydania: Edra, 2023
 • Liczba stron : 308
 • Oprawa i wymiary: miękka, 165 x 240 mm
 • ISBN: 978-83-67447-37-9
 • szt.
 • 89,00 zł

Publikacja przedstawia zagadnienia biofarmaceutyczne w sposób przystępny, w ujęciu biologiczno-medycznym, szczegółowe opisy dotyczą również zagadnień fizjologicznych i patofizjologicznych związanych z losami leku w ustroju. Prezentacja właściwości biofarmaceutycznych leków, w zależności od formy i drogi podania, ma służyć wyjaśnieniu, jak można wpływać na siłę i  czas działania terapeutycznego, zarówno w fazie projektowania leku, jak i jego użytkowania.

W publikacji m.in.:

 • czynniki fizjologiczne i patofizjologiczne wpływające na losy leku w ustroju
 • podstawowe informacje farmakokinetyczne
 • właściwości biofarmaceutyczne leków, w zależności od formy i drogi podania
 • czynniki wpływające na siłę i czas działania terapeutycznego
 • cechy fizykochemiczne substancji leczniczych: szybkość rozpuszczania, rozpuszczalność, lipofilowość,

współczynnik dyfuzji

 • procesy decydujące o różnych profilach działania leku
 • terapia personalizowana
 • znaczenie biofarmacji w optymalizacji farmakoterapii

 

Książka przeznaczona dla studentów farmacji, farmaceutów, lekarzy oraz pracowników firm farmaceutycznych.

Przedmowa

Pierwsze wydanie podręcznika Biofarmacja ukazało się w roku 2014. Chociaż „biofarmacja” została wydzielona w programie studiów farmaceutycznych jako samodzielny przedmiot już w roku 2004, to nie było do dyspozycji studentów, ani też farmaceutów, żadnego aktualnego polskiego podręcznika na ten temat. Książka powstała dzięki ścisłej współpracy ze śp. Panem profesorem Romanem Kaliszanem, wybitnym farmaceutą, naukowcem i  nauczycielem akademickim, którego pasje badawcze obejmowały również farmakokinetykę i biofarmację. W pierwszym rozdziale niniejszej książki krótko przedstawiono, jak rodziła się biofarmacja jako dyscyplina naukowa i przedmiot nauczania, a cała zawarta w książce treść dowodzi, jak wielkie znaczenie ma biofarmacja dla optymalizacji farmakoterapii. Jest to wiedza, która leży w  kompetencjach farmaceuty, korzystając z której staje się on niezastąpiony w zespole medycznym zajmującym się leczeniem. Dla rozważań biofarmaceutycznych niezbędną podstawą jest znajomość fizjologii, farmakokinetyki i  technologii farmaceutycznej. W  niniejszym podręczniku jedynie skrótowo przedstawiono te obszary. Celowo nie zostały rozwinięte bardziej treści farmakokinetyczne, ponieważ farmakokinetyka jest oddzielnym przedmiotem w  czasie studiów i wymaga osobnego podręcznika. W zamyśle autorów najważniejsze było przedstawienie zagadnień biofarmaceutycznych w  najbardziej przystępny sposób. Prezentacja właściwości biofarmaceutycznych leków, w zależności od formy i drogi podania, ma służyć wyjaśnieniu, jak można wpływać na siłę i  czas działania terapeutycznego, zarówno w fazie projektowania leku, jak i jego użytkowania. Ponieważ w  książce zawarto opis procesów decydujących o różnych profilach działania leku, wierzymy, że stanie się pomocna w  codziennej pracy nie tylko farmaceutów, ale także lekarzy, pielęgniarek oraz pracowników firm farmaceutycznych. Prof. Małgorzata Sznitowska

 

Spis treści

 1. Wprowadzenie. Historia i idea biofarmacji
 2. Losy leku w ustroju – LADME
 3. Podstawowe terminy farmakokinetyczne
 4. Właściwości fizykochemiczne substancji leczniczych o znaczeniu biofarmaceutycznym
 5. Przechodzenie leków do krwi przez błony komórkowe i bariery wewnątrzustrojowe
 6. Podanie doustne leków – czynniki modyfikujące farmakokinetykę 
 7. Wpływ postaci leku na wchłanianie substancji leczniczych po podaniu doustnym 
 8. Badanie uwalniania z doustnych stałych postaci leku
 9. Badanie dostępności biologicznej i biorównoważności leków
 10. Podanie doodbytnicze
 11. Leki do oczu 
 12. Leki na skórę i podanie przezskórne
 13. Podanie na błony śluzowe
 14. Podanie inhalacyjne
 15. Podanie pozajelitowe 
 16. Elementy farmakogenetyki i farmakoterapia personalizowana