Biologia gleby

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: SGGW
  • Dostępność: Nakład wyczerpany
  • Autor: Anna Kajak
  • Wydawca, rok wydania: SGGW, 2016
  • Liczba stron : 242
  • Oprawa i wymiary: miękka, 170 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-7583-605-9
Spis treści
 Przedmowa ... 6

1. Co to jest gleba ... 7

2. Klasyfikacja funkcjonalna fauny glebowej ... 19

3. Warunki życia w glebie ... 21

4. Procesy zachodzące w ekosystemie ... 31

5. Rozkład materii ... 41
5.1. Mineralizacja ... 42
5.2. Humifikacja ... 56
5.3. Typy próchnicy ... 59
5.4. Znaczenie próchnicy ... 61

6. Krążenie wody ... 65

7. Krążenie pierwiastków ... 67
7.1. Węgiel ... 67
7.2. Azot ... 71
7.3. Fosfor ... 78

8. Rola zwierząt w procesach glebowych ... 89
8.1. Wpływ fauny na rozkład materii ... 89
8.2. Znaczenie fauny glebowej w krążeniu azotu i fosforu w ekosystemie ... 95
8.3. Znaczenie poszczególnych grup zwierząt licznie reprezentowanych w glebie ... 98

9. Sukcesja ... 125
9.1. Sukcesja pierwotna ... 125
9.2. Sukcesja wtórna ... 132
9.3. Sukcesja na rozkładającym się materiale ... 144
9.4. Sukcesja w pryzmach kompostowych ... 149

10. Zmiany w glebie pod wpływem gospodarki ... 157
10.1. Gazy cieplarniane a gleba, znaczenie rolnictwa ... 158
10.2. Wpływ uprawy gleby na organizmy ... 166
10.3. Nawożenie mineralne ... 169
10.4. Nawożenie organiczne ... 175
10.5. Pastwiska ... 177
10.6. Sianokosy ... 180
10.7. Wypalanie roślinności ... 182
10.8. Chemiczne skażenia gleby ... 184
10.9. Ugniatanie gleby ... 187
10.10. Rolnictwo ekologiczne ... 189

11. Różnorodność organizmów glebowych ... 203

12. Biomanipulacje i inżynieria ekologiczna ... 219

13. Inwazje ... 237