Biologia rozrodu zwierząt

Jest to pierwsza w Polsce książka naukowa, w której kompleksowo przedstawiono aktualny i ogólnoświatowy stan badań oraz bogaty dorobek polskich placówek badawczych w zakresie rozrodu zwierząt.

Prezentowana publikacja to dzieło dużego zespołu wybitnych uczonych nauk przyrodniczych i medycznych z całego kraju. Teksty do pierwszego tomu napisało czterdziestu czterech autorów, a do drugiego dwudziestu pięciu.

Jest to pierwsza w Polsce książka naukowa, w której kompleksowo przedstawiono aktualny i ogólnoświatowy stan badań oraz bogaty dorobek polskich placówek badawczych w zakresie rozrodu zwierząt.

W treści: TOM 1

Fizjologiczna regulacja procesów rozrodczych samicy

Ośrodkowa regulacja neuralna procesów rozrodczych

Ośrodkowa regulacja humoralna i jej powiązania z regulacją rozrodu

Regulacja sekrecji gonadotropin i prokatyny oraz ich oddziaływanie na tkanki docelowe

Regulacja sekrecji oksytocyny i wazopresyny oraz mechanizm ich działania w tkankach docelowych

Sekrecyjna czynność jajnika w cyklu rujowym

Mechanizmy lokalnych regulacji podczas inicjacji i przebiegu regresji lutealnej

Układ chłonny (limfatyczny) w narządach rozrodczych

System lokalnego, zwrotnego i docelowego transferu hormonów jajnikowych i jego rola w regulacji czynności jajnika, jajowodu i macicy

Regulacja wydzielniczej i skurczowej czynności macicy w cyklu rujowym

Oogeneza, zapłodnienie, impantacja zarodka i okres wczesnej ciąży

Ciąża, poród i okres poporodowy

Wpływ żywienia na mechanizmy regulujące procesy rozrodcze

Stres i jego wpływ na procesy rozrodcze zwierząt

Mechanizmy działania patogenów w narządach rodnych i w gruczole mlekowym

Wpływ zanieczyszczenia środowiska na mechanizmy regulujące rozród i rozwój zarodków

Specyfika regulacji rozrodu owiec i kóz

Specyfika regulacji rozrodu klaczy

Specyfikacja regulacji rozrodu suk i kotek

Specyfika regulacji rozrodu małych zwierząt laboratoryjnych - myszy i szczura

Regulacja rozrodu ptaków

Regulacja procesów rozrodczych płazów i gadów - spojrzenie ewolucyjne

Regulacja rozrodu ryb kostnoszkieletowych

Klonowanie i transgeneza zwierząt gospodarskich

Eksperymenty In vitro w badaniach nad regulacją rozrodu

 

W treści: TOM 2

Biologiczne uwarunkowania wartości rozrodowej samca

Budowa i unerwienie narządów płciowych męskich na przykładzie samca świni

Hormonalna regulacja steroidogenezy i spermatogenezy

Najądrze

Biologia i konserwacja nasienia ogiera

Wpływ środowiska na płodność buhajów

Wybrane aspekty poznawcze i aplikacyjne  fizjologii reprodukcyjnej knura

Biologia i konserwacja nasienia tryka

Budowa i funkcjonowanie układu rozrodczego samców ptaków domowych oraz ich użytkowanie rozpłodowe w aspekcie sztucznego unasieniania

Biologia i kriokonserwacja nasienia ryb

Anatomia i fizjologia narządów płciowych oraz konserwacja nasienia psa

Patogenetyka samców. Eliminacja obciążeń genetycznych

Regulacja płci ssaków za pomocą separacji plemników

Zastosowanie cytometrii przepływowej do oceny plemników ssaków

Tytuł

Biologia rozrodu zwierząt, t.1: Fizjologiczna regulacja procesów rozrodczych samicy; t.2: Biologiczne uwarunkowania procesów rozrodczych samca

Autor

red. T. Krzymowski (t. 1) i red. J. Strzeżek (t. 2)

Wydawca

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Rok wydania

2007

Liczba stron

1130

Wymiary

175 x 240 mm

Okładka

miękka

ISBN

83-7299-437-4