Biologia rozwoju Krótkie wykłady

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: PWN
  • Dostępność: Wysyłka w 24 godziny
  • Autor: R.M. Twyman
  • Wydawca, rok wydania: PWN, 2019, dodruk
  • Liczba stron : 580
  • Oprawa i wymiary: miękka, 165 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-01-14021-2
  • egz.
  • 59,90 zł

Zwięzły, a jednocześnie kompleksowy wykład biologii rozwoju dla studentów ujęty w formie doskonałej do szybkiej nauki i powtarzania. Książka zawiera wiadomości na temat rozwoju zarodkowego zwierząt.

Zwięzły, a jednocześnie kompleksowy wykład biologii rozwoju dla studentów ujęty w formie doskonałej do szybkiej nauki i powtarzania. Książka zawiera wiadomości na temat rozwoju zarodkowego zwierząt.

Książka prezentuje także sekcję poświęconą najważniejszym elementom embriologii roślin. W studiowaniu tematu pomagają liczne odsyłacze do innych rozdziałów.

Pozycja przydatna przede wszystkim studentom biologii i biotechnologii.

Spis treści

Skróty VII

Przedmowa IX

Sekcja A – Wprowadzenie w główne zagadnienia 1

A1 Podstawowe pojęcia w biologii rozwoju 1

A2 Przeznaczenie i ukierunkowanie komórki 9

A3 Mechanizmy ukierunkowania rozwojowego 15

A4 Rozwój mozaikowy i regulacyjny 23

A5 Utrzymywanie zróżnicowania 28

A6 Powstawanie wzoru i przedziałów 33

A7 Morfogeneza 45

Sekcja B – Eksperymentalna biologia rozwoju 53

B1 Organizmy modelowe 53

B2 Mutanty rozwojowe 58

B3 Organizmy transgeniczne w rozwoju 67

B4 Techniki komórkowe i mikrochirurgiczne 77

Sekcja C – Geny w rozwoju 83

C1 Regulacja ekspresji genów 83

C2 Chromatyna i metylacja DNA 93

C3 Przekazywanie sygnałów w rozwoju 102

C4 Cykl komórkowy 113

C5 Cytoszkielet, przyleganie komórek i macierz

pozakomórkowa 119

Sekcja D – Modele jednokomórkowe 127

D1 Sporulacja u Bacillus subtilis 127

D2 Zmiana typu koniugacyjnego u drożdży 133

D3 Agregacja i kulminacja u Dictyostelium discoideum 138

Sekcja E – Płeć, gamety i zapłodnienie 147

E1 Różnicowanie komórek linii płciowej 147

E2 Migracje komórek płciowych 153

E3 Gametogeneza 158

E4 Rozpoznawanie się gamet, kontakt gamet i zapłodnienie 169

E5 Determinacja płci 176

Sekcja F – Bruzdkowanie i gastrulacja 187

F1 Bruzdkowanie 187

F2 Gastrulacja zarodków bezkręgowców 203

F3 Gastrulacja zarodków kręgowców 209

Sekcja G – Specyfikacja komórek 223

G1 Wczesny rozwój zarodkowy związany ze specyfikacją

poszczególnych komórek 223

G2 Specyfikacja komórek i rozwój Caenorhabditis elegans 226

G3 Rozwój żachw 235

G4 Wczesny rozwój zarodków mięczaków i pieroecienic 240

Sekcja H – Powstawanie osi i wzoru budowy Drosophila 245

H1 Molekularne aspekty rozwoju zarodkowego Drosophila 245

H2 Wyznaczanie osi przednio-tylnej w zarodku Drosophila 253

H3 Geny luki 262

H4 Molekularna kontrola segmentacji 269

H5 Geny homeotyczne i specyfikacja regionalna 281

H6 Wyznaczanie i rozwój osi grzbieto-brzusznej 292

Sekcja I – Specyfikacja osi ciała kręgowców 299

I1 Wczesne etapy powstawania wzoru u kręgowców 299

I2 Organizator kręgowców 307

I3 Asymetria lewa-prawa u kręgowców 314

Sekcja J – Rozwój ektodermy 321

J1 Ektoderma: indukcja układu nerwowego i epidermy 321

J2 Powstawanie wzoru przednio-tylnej osi neuralnej 329

J3 Powstawanie wzoru grzbieto-brzusznej osi neuralnej 344

J4 Różnicowanie cewki nerwowej 351

J5 Neurogeneza 355

J6 Grzebienie nerwowe 363

J7 Połączenia neuronów 375

Sekcja K – Mezoderma i endoderma 389

K1 Indukcja mezodermy i jej różnicowanie 389

K2 Somitogeneza i różnicowanie kolejnych somitów 398

K3 Różnicowanie somitów 406

K4 Rozwój nerki ssaka 411

K5 Rozwój serca 418

K6 Rozwój endodermy 422

Sekcja L – Organogeneza w modelowych systemach bezkręgowców 431

L1 Specyfikacja komórek pochwy u C. elegans 431

L2 Tworzenie wzoru budowy tarcz imaginalnych 436

L3 Rozwój oka Drosophila 444

Sekcja M – Rozwój kończyny kręgowca 449

M1 Zapoczątkowanie i utrzymywanie wzrostu kończyny 449

M2 Powstawanie wzoru i morfogeneza w rozwoju kończyny 462

M3 Regeneracja kończyny 473

Sekcja N – Rozwój rooelin 483

N1 Rozwój rooelin a rozwój zwierząt 483

N2 Rozwój zarodka rooelinnego 492

N3 Rozwój siewki 498

N4 Merystemy pędu i korzenia 503

N5 Rozwój lioecia 514

N6 Rozwój kwiatu 522

Literatura uzupełniająca 535

Słownik akronimów 541

Indeks 545

Tytuł

Biologia rozwoju. Krótkie wykłady

Autor

R.M. Twyman

Wydawca

PWN

Rok wydania

2012, dodruk

Liczba stron

580

Wymiary

165 x 240 mm

Okładka

miękka

ISBN

978-83-01-14021-2