Biopaliwa. Pozyskiwanie i stosowanie

 • Wydawnictwo: KaBe
 • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
 • Autor: Franciszek Wolańczyk
 • Wydawca, rok wydania: KaBe, 2022
 • Liczba stron : 186
 • Oprawa i wymiary: miękka, 145 x 205 mm
 • ISBN: 978-83-65382-85-6
 • szt.
 • 35,90 zł

W niniejszej książce przedstawiono podstawowe techno-logie pozyskiwania paliw stałych, ciekłych i gazowych z biomasy oraz sposoby ich wykorzystywania w procesach wytwarzania energii cieplnej i w transporcie jako paliwa do silników spalinowych. W książce podano ogólne wiadomości o właściwościach fizycznych i chemicznych biopaliw stałych, ciekłych i gazowych. Materiał książki podzielono według głównej treści poszczególnych rozdziałów, a mianowicie:

- rozdział 2. paliwa stałe,

- rozdziały 3. i 4. paliwa ciekłe,

- rozdział 5. paliwa gazowe.

Każdy z tych rozdziałów zawiera przykład zastosowania opisanych paliw w kotłach, silnikach spalinowych bądź w układach kogeneracyjnych. Ostatni rozdział 6. zawiera opisy biopaliw przyszłościowych 3. i 4. generacji. Dodatek - rozdział 7. - zawiera tablice jednostek miar i ich przeliczanie oraz informacje o ważnych przepisach prawnych dotyczących biopaliw. Podano też charakterystyki wybranych drzew i roślin energetycznych występujących w Polsce.

W książce w wykazie literatury zamieszczono też adresy innych źródeł naukowo-technicznych (wykaz stron www w sieci internetowej oraz wykaz czasopism i norm) dotyczących energetycznego wykorzystywania biomasy.

Adresatami książki są osoby zaangażowane w sprawy pozyskiwania i stosowania biopaliw. Może być ona cenną pomocą dla studentów wyższych uczelni technicznych, a także dla uczniów techników odpowiednich kierunków nauczania.

Spis treści:

 

Wstęp

 1. Wprowadzenie

Wykaz ważniejszych skrótów i oznaczeń

 1. Biomasa i paliwa

2.1. Źródła biomasy

2.2. Klasyfikacja biomasy i paliw

2.3. Generacje biopaliw

2.4. Rola fotosyntezy w powstawaniu biomasy

2.4.1. Chloroplast w roślinie

2.5. Zasoby biomasy w Polsce

2.5.1. Potencjał techniczny odpadowej biomasy stałej

2.6. Energetyczne właściwości biomasy

2.6.1. Zawartość wilgoci

2.6.2. Wartość opałowa, ciepło spalania

2.7. Sposoby konwersji biomasy

2.7.1. Spalanie

2.7.2. Obliczenia stechiometryczne dla paliw stałych i ciekłych

2.8. Kotły na biomasę

2.8.1. Klasy emisyjne kotłów węglowych

2.8.2. Sprawność i straty cieplne kotłów

 1. Paliwo biodiesel

3.1. Liczba cetanowa

3.2. Pomiar lepkości

3.3. Producja biodiesla

3.4. Produkcja biodiesla na potrzeby rolne

3.4.1. Pozyskiwanie oleju rzepakowego

 1. Paliwo bioetanol

4.1. Liczba oktanowa

4.2. Surowce do produkcji bioetanolu

4.3. Metody produkcji bioetanolu

 1. Biogaz

5.1. Skład biogazu i wartość opałowa

5.2. Spalanie biogazu

5.2.1. Obliczenia stechiometryczne dla paliw gazowych

5.3. Biogaz w oczyszczalni ścieków

5.4. Biogaz z wysypisk śmieci

 1. Biopaliwa 3. i 4. generacji

6.1. Biopaliwa 4. generacji

 1. Dodatek

Literatura