Ogród

Kiedy ciąć drzewa owocowe?

Kiedy ciąć drzewa owocowe?

Cięcie drzew i krzewów owocowych jest nie­rozerwalnie związane z racjonalną pielęgna­cją roślin sadowniczych. Ma ono kilka celów. Po posadzeniu drzewa i krzewy przyci­namy aby łatwiej się przyjęły. W czasie przesadzania roślin ze szkółki do sadu 4/5 systemu korzeniowego zostaje... więcej
Jak przygotować kompost

Jak przygotować kompost

Kompost bez wątpienia zajmuje główne miejsce na liście czynników wzbogacają­cych glebę w próchnicę i organizmy gle­bowe. Jest on podstawą nawożenia roślin w ogro­dzie biodynamicznym. To „złoto ogrodnika", jak słusz­nie został nazwany, przez każdego może być stosunkowo... więcej
Tak powstają ogrody

Tak powstają ogrody

Pierwsze ciepłe dni zachęcają do wyjścia z domu, a właściciele ogrodów zaczynają przyglądać się rabatom, żeby odnotować zmiany jakie wśród roślin poczyniła zima. Wiosna to czas ogrodowego remanentu, porządków, dosadzeń, nowych pomysłów na kompozycje. To pora, kiedy każdy z... więcej