Budynki dla bydła

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Agrosukces
  • Dostępność: Towar chwilowo niedostępny
  • Autor: Andrzej Dobkowski, Kazimierz Staśkiewicz
  • Wydawca, rok wydania: AGROSUKCES, 2008
  • Oprawa i wymiary: miękka
  • ISBN: 978-83-926887-0-9

Jak zbudować i przygotować odpowiednie pomieszczenie dla bydła. Wymagania prawne, porady praktyczne.

Spis treści:

1. Wstęp

2. Podstawowe definicje i wyjaśnienia pojęć używanych w opracowaniu

3. Systemy technologiczne stosowane w chowie bydła i ich powiązanie z procesami technologicznymi
3.1. Systemy utrzymania różnych kategorii bydła
        3.1.1. Utrzymywanie krów mlecznych
         3.1.2. Utrzymywanie jałówek i młodego bydła opasowego
         3.1.3. Utrzymywanie cieląt
         3.1.4. Utrzymywanie bydła ras mięsnych
3.2. Zadawanie pasz i pojenie
        3.2.1. Zadawanie pasz i rozwiązania ciągów paszowych
        3.2.2. Pojenie
3.3. Usuwanie odchodów
3.4. Dojenie krów mlecznych i urządzenia udojowe

4. Podstawowe normatywy technologiczne
4.1. Wymagania ogólne dotyczące budynków i pomieszczeń dla bydła
4.2. Wymagane wymiary wielkości stanowisk i powierzchni kojców
4.3. Wymagania dotyczące podłóg i posadzek w pomieszczeniach dla bydła
4.4. Wymagania dotyczące ciągów i przegród technologicznych oraz otworów komunikacyjnych
4.5. Podstawowe wymagania higieniczne w gospodarstwach produkujących mleko

5. Warunki środowiskowe w pomieszczeniach dla bydła
5.1. Emisja ciepła i pary wodnej
5.2. Wymagania w zakresie warunków mikroklimatycznych w pomieszczeniach
        5.2.1. Temperatura, wilgotność, ochładzanie i ruch powietrza
        5.2.2. Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń powietrza
5.3. Wymagania w zakresie oświetlenia pomieszczeń
5.4. Wentylacja i wymagane ilości wymiany powietrza
5.5. Pielęgnacja zwierząt

6. Jednostki przeliczeniowe bydła

7. Potencjalne zagrożenia dla środowiska naturalnego ze strony produkcji zwierzęcej
7.1. Ilości odchodów produkowanych przez bydło
7.2. Obiekty i urządzenia do składowania i przechowywania odchodów zwierzęcych
         7.2.1. Płyty do składowania i przechowywania obornika, rodzaje płyt i wymagane wielkości
         7.2.2. Zbiorniki do składowania i przechowywania odchodów płynnych (gnojówka, gnojowica), rodzaje zbiorników i wymagane pojemności składowe

8. Inne obiekty i urządzenia towarzyszące budynkom dla bydła
8.1. Wybiegi
8.2. Silosy na kiszonki i zbiorniki na soki kiszonkowe
        8.2.1. Produkcja soków kiszonkowych i wymagane pojemności zbiorników do ich magazynowania

9. Wymagania i rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne
9.1. Wymagania ogólne
9.2. Wymagania termiczne
9.3. Posadowienie budynków
         9.3.1. Wiadomości ogólne o posadowieniu budynków dla bydła
        9.3.2. Badania geotechniczne w budownictwie na wsi
9.4. Dachy i stropodachy
        9.4.1. Dachy
        9.4.2. Stropodachy
        9.4.3. Stropy podwieszone
9.5. Dźwigary kratowe
        9.5.1. Drewniane dźwigary kratowe
        9.5.2. Stalowe dźwigary kratowe
9.6. Pokrycia dachowe
9.7. Ściany
9.8. Stropy
9.9. Podłogi, nawierzchnie wybiegów i wewnętrznych dróg dojazdowych
9.10. Okna
9.11. Drzwi i wrota
9.12. Świetliki kalenicowe

10. Wybrane przykłady rozwiązań budynków dla bydła oraz obiektów związanych i towarzyszących
10.1. Budynki dla bydła zamknięte
10.2. Budynki dla bydła otwarte i wiaty pastwiskowe
10.3. Obiekty związane z budynkami dla bydła i towarzyszące
        10.3.1. Płyty obornikowe
        10.3.2. Zbiorniki na gnojówkę i gnojowicę
        10.3.3. Silosy na kiszonki

11. Modernizacja istniejących obiektów inwentarskich
11.1. Podstawowe warunki modernizacji budynków i pomieszczeń
11.2. Celowość podejmowania modernizacji
11.3. Wybrane przykłady modernizacji

12. Zasady lokalizacji budynków dla bydła i obiektów pomocniczych na działce siedliskowej oraz wymagane odległości
12.1. Zasady lokalizacji budynków i obiektów pomocniczych
12.2. Wymagane odległości dla poszczególnych obiektów

13. Podstawowe przepisy prawne dotyczące budynków inwentarskich i obiektów im towarzyszących

14. Bibliografia

Tytuł

Budynki dla bydła

Autor

Andrzej Dobkowski, Kazimierz Staśkiewicz

Wydawca

AGROSUKCES

Rok wydania

2008

ISBN

978-83-926887-0-9