Budynki jednorodzinne Projektowanie konstrukcyjne, realizacja, użytkowanie

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: ARKADY
  • Dostępność: Wysyłka w 24 godziny
  • Autor: Stefan Pyrak, Hanna Michalak
  • Wydawca, rok wydania: Arkady, 2013
  • Liczba stron : 464
  • Oprawa i wymiary: twarda, 170 x 225 mm
  • ISBN: 978-83-213-4766-0
  • egz.
  • 56,00 zł
Książka prezentuje całość zagadnień projektowania konstrukcyjnego, realizacji i użytkowania budownictwa jednorodzinnego, dostosowane do obecnie obowiązującego prawa.

Książka prezentuje całość zagadnień projektowania konstrukcyjnego, realizacji i użytkowania budownictwa jednorodzinnego, dostosowane do obecnie obowiązującego prawa. Poznajemy różne rodzaje konstrukcji i materiałów budowlanych, gruntów i związanych z nimi fundamentów, stropów dachów i elewacji. Książka przeznaczona jest dla studentów wyższych uczelni technicznych, uczniów szkół budowlanych.

 

Spis treści

Przedmowa 9

1. Warunki formalne przygotowania budowy, realizacji

i użytkowania budynków 13

1.1. Przygotowanie budowy   13

1.1.1. Wymagania ogólne   13

1.1.2. Obowiązki uczestników procesu budowlanego   14

1.1.3. Warunki techniczne związane z zagospodarowaniem działki   16

1.1.4. Projekt budowlany   21

1.1.5. Pozwolenie na budowę   24

1.2. Warunki realizacji budynku   26

1.3. Wymagania ogólne związane z oddaniem budynku do użytkowania

i z użytkowaniem   27

2. Oddziaływania na konstrukcje 29

2.1. Wiadomości ogólne   29

2.2. Rodzaje oddziaływań i współczynniki częściowe   30

2.3. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe   33

2.4. Obciążenie śniegiem   39

2.5. Obciążenie wiatrem   43

2.6. Oddziaływania termiczne   54

2.7. Oddziaływania podczas wykonywania konstrukcji   58

3. Materiały i układy konstrukcyjne budynków 60

3.1. Wiadomości ogólne   60

3.2. Materiały do konstrukcji murowych   60

3.2.1. Elementy murowe   60

3.2.2. Zaprawy murarskie i beton wypełniający   65

3.3. Właściwości wytrzymałościowe i fizyczne murów   67

3.4. Beton   77

3.4.1. Wiadomości ogólne   77

3.4.2. Właściwości wytrzymałościowe betonu   78

3.4.3. Odkształcalność betonu   82

3.5. Stal w konstrukcjach żelbetowych   84

3.6. Stal w konstrukcjach stalowych   89

3.7. Drewno   98

3.8. Układy konstrukcyjne budynków   102

4. Grunty budowlane 105

4.1. Wiadomości ogólne   105

4.2. Tradycyjna klasyfikacja gruntów budowlanych   106

4.3. Tradycyjne badania podłoża gruntowego   113

4.3.1. Badania polowe   113

4.3.2. Badania laboratoryjne   117

4.4. Rodzaje warunków gruntowych i kategorie geotechniczne   117

4.5. Tradycyjny zakres badań geotechnicznych   119

4.6. Tradycyjna dokumentacja geotechniczna   121

4.7. Nowe zasady oznaczania, klasyfikowania i geotechnicznych badań gruntów  124

4.7.1. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów   124

4.7.2. Badania geotechniczne gruntów   127

5. Fundamenty budynków 129

5.1. Rodzaje fundamentów i ich charakterystyka   129

5.1.1. Rodzaje fundamentów   129

5.1.2. ławy fundamentowe   131

5.1.3. Stopy fundamentowe   135

5.1.4. Fundamenty rusztowe, płytowe i płytowo-żebrowe   138

5.2. Tradycyjne zasady projektowania fundamentów bezpośrednich   139

5.2.1. Rozkład naprężeń pod fundamentami bezpośrednimi   139

5.2.2. Tradycyjne projektowanie fundamentów bezpośrednich   140

5.3. Nowe zasady projektowania fundamentów bezpośrednich   159

5.4. Fundamenty przy budynku sąsiednim   175

5.4.1. Wiadomości ogólne   175

5.4.2. Fundamenty pośrednie i wykopy pod fundamenty   178

6. Ściany murowe w budynkach 181

6. l. Wiadomości ogólne   181

6.2. Wymagania ze względu na trwałość konstrukcji murowych   182

6.3. Wymagania ze względu na ochronę murów przed korozją i ogniem   185

6.4. Rodzaje ścian murowych   188

6.5. Wymagania konstrukcyjne dotyczące ścian murowych   190

6.6. Ściany jednowarstwowe ocieplone   197

6.7. Ściany szczelinowe   201

6.8. Podstawy wymiarowania konstrukcji murowych   206

6.8.1. Ściany obciążone głównie pionowo   206

6.8.2. Ściany piwnic poddane poziomemu parciu gruntu   217

6.9. Konstrukcje murowe zbrojone   218

6.9.1. Wiadomości ogólne   218

6.9.2. Wymiarowanie konstrukcji murowych zbrojonych   222

7. Słupy i ściany żelbetowe w budynkach 226

7.1. Wymagania ze względu na trwałość i odporność ogniową   226

7.2. Konstruowanie słupów żelbetowych   232

7.3. Wymiarowanie słupów żelbetowych   234

7.3.1. Smukłość słupów   234

7.3.2. Wymiarowanie przekrojów   236

7.4. Konstruowanie ścian żelbetowych   244

8. Stropy w budynkach 248

8.1. Rodzaje i wybór stropów   248

8.2. Stropy belkowe   249

8.2. l. Stropy na belkach stalowych   249

8.2.2. Stropy na belkach drewnianych   255

8.3. Stropy żelbetowe monolityczne   259

8.3.1. Wiadomości ogólne   259

8.3.2. Konstruowanie płyt   261

8.3.3. Konstruowanie belek   275

8.3.4. Konstruowanie stropów płytowo-belkowych monolitycznych  281

8.4. Wymiarowanie płyt i belek 285

8.4.1. Obliczanie sił przekrojowych   285

8.4.2. Nośność na zginanie elementów o przekroju prostokątnym   289

8.4.3. Nośność na zginanie elementów o przekroju teowym   293

8.4.4. Nośność na ścinanie   295

8.5. Stany graniczne użytkowalności elementów zginanych   311

8.6. Stropy gęstożebrowe   320

1.6.l. Zasady ogólne konstruowania i obliczania  320

8.6.2. Strop Akermana   323

8.6.3. Strop Ceram   328

8.6.4. Stropy Fert i EF   337

8.6.5. Strop Porotherm   341

8.6.6. Strop Teriva   341

8.7. Wieńce, nadproża, balkony   344

9. Schody i pochylnie w budynkach 346

9.1. Klasyfikacja schodów   346

9.2. Rozwiązania konstrukcyjne schodów   351

9.2.1. Schody żelbetowe   351

9.2.2. Schody drewniane   360

9.2.3. Schody stalowe   362

9.3. Pochylnie   363

10. Dachy, stropodachy, tarasy w budynkach 365

10. l. Wiadomości ogólne   365

10.2. Kształt i pochylenia połaci dachów   365

10.3. Dachy drewniane   370

10.3.1. Rodzaje wiązarów dachowych   370

10.3.2. Zasady ogólne obliczania elementów   378

10.4. Dachy stalowe   382

10.5. Stropodachy   384

10.5. l. Rodzaje stropodachów   384

10.5.2. Stropodachy pełne   386

10.5.3. Stropodachy wentylowane   387

10.5.4. Stropodachy odwrócone   389

10.6. Tarasy   390

11. Ściany działowe, izolacje, elementy wykończenia w budynkach 392

11.1. Ściany działowe   392

11.1.1. Wymagania ogólne   392

11.1.2. Ściany działowe tradycyjne   393

11.1.3. Ściany działowe lekkie   396

11.2. Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne   397

11.2.1. Wymagania ogólne   397

11.2.2. Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnych   402

11.2.3. Izolacje wodochronne części podziemnych  407

11.3. Izolacje cieplne   410

11.3.1. Wiadomości ogólne   410

11.3.2. Obliczanie cieplne przegród   414

11.4. Izolacje akustyczne   423

11.4. l. Wiadomości ogólne   423

11.4.2. Ściany, stropy i Stropodachy   424

11.5. Podłogi, posadzki, okładziny ścienne   426

11.5.1. Wiadomości ogólne   426

11.5.2. Posadzki drewniane i z materiałów drewnopochodnych   428

11.5.3. Posadzki mineralne  429

11.5.4. Posadzki mineralno-żywiczne   430

11.5.5. Okładziny ścienne   430

12. Realizacja i użytkowanie budynków 431

12.1. Wiadomości ogólne   431

12.2. Elementy stanu surowego  432

12.2. l. Konstrukcje murowe   432

12.2.2. Konstrukcje betonowe i żelbetowe   437

12.2.3. Konstrukcje drewniane 438

12.3. Elementy wykończeniowe   440

12.3.1. Tynki i okładziny ścienne   440

12.3.2. Podłogi i posadzki  443

12.3.3. Montaż okien i drzwi   446

12.4. Wykonywanie robót w okresie obniżonej temperatury   446

12.5. Ogólne zasady użytkowania budynków   448

12.5.1. Wiadomości ogólne   448

12.5.2. Problemy użytkowania i trwałości elementów budynku   449

12.5.3. Bieżąca konserwacja i naprawy   450

12.6. Nadbudowa, rozbudowa, przebudowa  452

12.6.1. Wiadomości ogólne   452

12.6.2. Kryteria i warunki nadbudowy   452

Literatura 454

Tytuł

Budynki jednorodzinne. Projektowanie konstrukcyjne, realizacja, użytkowanie

Autor

Stefan Pyrak,  Hanna Michalak

Wydawca

Arkady

Rok wydania

2013

Liczba stron

464

Wymiary

170 x 225 mm

Okładka

twarda

ISBN

978-83-213-4766-0