Toksykologia

Paradoks trucizn przyjazne i wrogie

Paradoks trucizn przyjazne i wrogie

Książka wyjaśnia, dlaczego substancje chemiczne, z którymi stykamy się na co dzień, raz są pożyteczne a w innych warunkach szkodzą...

64,90 zł
Podstawy toksykologii

Podstawy toksykologii

Książka w zwięzły sposób prezentuje obszerną dziedzinę nauki, jaką jest toksykologia. Opisano w niej podstawowe informacje dotyczące wybranych substancji toksycznych, ich mechanizmów działania, toksykodynamiki i toksykokinetyki, a także sposobu w jaki przekazywane są skutki działania toksycznego następnym pokoleniom....

199,00 zł
Toksykologia współczesna

Toksykologia współczesna

Współczesna nauka zajmuje się toksykologią poszczególnych związków chemicznych oraz ich wykorzystaniem w praktyce.

179,90 zł