Inżynieria środowiska

 Ustawa o odpadach Komentarz

Ustawa o odpadach Komentarz

Komentarz zawiera dokładną analizę wielokrotnie nowelizowanej i budzącej liczne wątpliwości ustawy o odpadach. W szczególności określa obowiązki wytwórców odpadów, posiadaczy odpadów gospodarujących nimi, sprzedawców i pośredników w obrocie oraz organów administracji publicznej....

189,90 zł
ABC systemów fotowoltaicznych sprzężonych z siecią energetyczną Poradnik dla instalatorów

ABC systemów fotowoltaicznych sprzężonych z siecią energetyczną Poradnik dla instalatorów

W książce zwięźle i przystępnie opisano działanie i budowę poszczególnych komponentów systemów fotowoltaicznych oraz ich instalowanie i zasady eksploatacji....

28,90 zł
Analityka wód i ścieków – wybrane zagadnienia

Analityka wód i ścieków – wybrane zagadnienia

Książka jest zbiorem artykułów z zakresu analityki wód i ścieków, publikowanych na łamach „Laboratorium – Przeglądu Ogólnopolskiego” w ostatnich latach, zaktualizowanych oraz wzbogaconych o nowe treści....

79,90 zł
Bezpieczeństwo energetyczne tom 1 Rynki surowców i energii - teraźniejszość i przyszłość

Bezpieczeństwo energetyczne tom 1 Rynki surowców i energii - teraźniejszość i przyszłość

Tom pierwszy niniejszej monografii zgodnie, ze swym podtytułem, podejmuje tematykę bezpieczeństwa energetycznego w zakresie właściwym dla spektrum zainteresowań nauk politycznych oraz ekonomii....

44,90 zł
Bezpieczeństwo energetyczne tom 2 Technologia, prawo, ochrona środowiska

Bezpieczeństwo energetyczne tom 2 Technologia, prawo, ochrona środowiska

Tom drugi niniejszej monografii podejmuje zagadnienia z zakresu techniki, prawa i ochrony środowiska

44,90 zł
Fizyka cieplna budowli w praktyce Obliczenia cieplno-wilgotnościowe

Fizyka cieplna budowli w praktyce Obliczenia cieplno-wilgotnościowe

Pierwsza część książki (rozdziały 1–10) dotyczy procesów wymiany ciepła, część druga (rozdziały 11–14) obejmuje badania stanu zawilgocenia przegród i złączy budowlanych....

69,90 zł
Geodezja z fotogrametrią i geomatyką dla inżynierii i ochrony środowiska oraz budownictwa

Geodezja z fotogrametrią i geomatyką dla inżynierii i ochrony środowiska oraz budownictwa

Zadania geodezj, wiadomości ogólne o globalnym systemie wyznaczania współrzędnyc, metody pomiarów i opracowań geodezyjnyc, metody fotogrametryczne opracowań geodezyjnych ...

39,90 zł
Gospodarka wodna w rolnictwie

Gospodarka wodna w rolnictwie

Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla słuchaczy wydziałów melioracji i inżynierii środowiska, kierunków ochrony środowiska uczelni rolniczych, kierunków i wydziałów ochrony i kształtowania środowiska innych uczelni, instytutów resortu rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz resortu ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa, a także dla służb melioracyjnych i rolniczych związanych bezpośrednio z gospodarką wodną w rolnictwie....

10,00 zł
Hydrologia ogólna

Hydrologia ogólna

Książka w nowoczesny sposób omawia obieg wody w przyrodzie, bilans wodny, procesy termiczne i dynamiczne w zbiornikach śródlądowych - rzekach i zbiornikach stojących, ruch materiału skalnego i chemizm wody, a także zagadnienia dotyczące zjawisk i procesów zachodzących w morzach i oceanach....

82,90 zł
Hydrologia Polski

Hydrologia Polski

Podręcznik dotyczący zasobów i stosunków wodnych Polski, zarówno wód podziemnych, jak i powierzchniowych wraz z opisem czynników i warunków determinujących ich rozmieszczenie oraz dynamikę...

107,90 zł
Instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym

Instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym

Zamiarem autorów jest przybliżenie wiedzy dotyczącej instalacji elektrycznych w budynkach jednorodzinnych i w ich otoczeniu.

35,90 zł
Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne

Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne

Omówienie w sposób ogólny zagadnień dotyczących gospodarki wodnej i odprowadzania ścieków, a przede wszystkim omówienie rodzajów wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz stosowanych materiałów i technologii wykonywania tych instalacji stanowią treść tej książki. ...

56,90 zł
Niekonwencjonalne systemy kanalizacji

Niekonwencjonalne systemy kanalizacji

Przy rozproszonej zabudowie na terenach wiejskich budowa klasycznej kanalizacji grawitacyjnej nie jest opłacalna, stąd coraz częściej stosuje się niekonwencjonalne systemy, głównie kanalizację ciśnieniową i podciśnienio­wą. Tym właśnie systemom poświęcona jest niniejsza publikacja....