Chirurgia małych zwierząt Tom 1

  • Wydawnictwo: Edra Urban & Partner
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: T.W. Fossum, red. Z. Kiełbowicz
  • Wydawca, rok wydania: Elsevier, 2014 wydanie 2
  • Liczba stron : 650
  • Oprawa i wymiary: twarda, 220 x 295 mm
  • ISBN: 978-83-7609-964-4
  • egz.
  • 167,90 zł

Podręcznik jest podzielony na pięć części: Podstawy chirurgii, Endoskopia, Chirurgia tkanek miękkich, Ortopedia oraz Neurochirurgia małych zwierząt

Bezdyskusyjny bestseller światowej listy podręczników z zakresu weterynarii. Jest to książka, z której korzysta się latami, w miarę praktyki i nabywania doświadczenia wybierając rozdziały dotyczące coraz bardziej zaawansowanych technik i procedur.

Podręcznik jest podzielony na cztery: Podstawy chirurgii, Chirurgia tkanek miękkich, Ortopedia oraz Neurochirurgia. W rozdziale dotyczącym podstawowych zasad chirurgii wyczerpująco omówiono rodzaje szwów chirurgicznych, opiekę przed- i pooperacyjną, wytyczne antybiotykoterapii profilaktycznej i leczniczej, analgezję i postępowanie żywieniowe.

Następne rozdziały dostarczają szczegółowych wskazówek dotyczących najczęściej przeprowadzanych zabiegów, jak kastracja i sterylizacja, a także bardziej specjalistycznych procedur, jak kraniotomia, lobektomia, chirurgia oka oraz zabiegi mało inwazyjne. Nowatorskim i bardzo przydatnym pomysłem jest umieszczenie zagadnień anestezjologicznych w rozdziałach dotyczących przeprowadzania określonych zabiegów.

W podręczniku umieszczono ponad 1500 kolorowych rycin, w tym doskonałej jakości fotografie i rysunki przeprowadzające czytelnika krok po kroku przez poszczególne procedury-od uzyskania dostępu aż do założenia końcowych szwów.

Książka jest napisana przez lekarzy-praktyków dla lekarzy-praktyków i mamy nadzieję, że zdobędzie uznanie wśród lekarzy weterynarii i studentów poszukujących nowoczesnego i aktualnego podręcznika chirurgii na najwyższym poziomie edytorskim.

Bezdyskusyjny bestseller światowej listy podręczników z zakresu weterynarii. Jest to książka, z której korzysta się latami, w miarę praktyki i nabywania doświadczenia wybierając rozdziały dotyczące coraz bardziej zaawansowanych technik i procedur.

Podręcznik jest podzielony na cztery: Podstawy chirurgii, Chirurgia tkanek miękkich, Ortopedia oraz Neurochirurgia. W rozdziale dotyczącym podstawowych zasad chirurgii wyczerpująco omówiono rodzaje szwów chirurgicznych, opiekę przed- i pooperacyjną, wytyczne antybiotykoterapii profilaktycznej i leczniczej, analgezję i postępowanie żywieniowe.

Następne rozdziały dostarczają szczegółowych wskazówek dotyczących najczęściej przeprowadzanych zabiegów, jak kastracja i sterylizacja, a także bardziej specjalistycznych procedur, jak kraniotomia, lobektomia, chirurgia oka oraz zabiegi mało inwazyjne. Nowatorskim i bardzo przydatnym pomysłem jest umieszczenie zagadnień anestezjologicznych w rozdziałach dotyczących przeprowadzania określonych zabiegów.

W podręczniku umieszczono ponad 1500 kolorowych rycin, w tym doskonałej jakości fotografie i rysunki przeprowadzające czytelnika krok po kroku przez poszczególne procedury-od uzyskania dostępu aż do założenia końcowych szwów.

Książka jest napisana przez lekarzy-praktyków dla lekarzy-praktyków i mamy nadzieję, że zdobędzie uznanie wśród lekarzy weterynarii i studentów poszukujących nowoczesnego i aktualnego podręcznika chirurgii na najwyższym poziomie edytorskim.

·         Poszczególne procedury przedstawione krok po kroku.

·         Ponad 1500 kolorowych rycin, fotografii i rysunków.

·         Szczegółowe wskazówki dotyczące najczęściej przeprowadzanych zabiegów.

·         Zagadnienia anestezjologiczne umieszczone w rozdziałach dotyczących przeprowadzania określonych zabiegów.

Spis treści

Przedmowa do wydania oryginalnego

Przedmowa do wydania polskiego

TOM l

CZĘŚĆ PIERWSZA     Ogólne zasady w chirurgii

1. Zasady aseptyki w chirurgii

2. Sterylizacja i dezynfekcja

3. Budynki, sprzęt i personel chirurgiczny

4. Dbałość o pomieszczenia i sprzęt chirurgiczny

5. Opieka przedoperacyjna i w trakcie operacji nad pacjentem chirurgicznym

6. Przygotowanie pola operacyjnego

7. Przygotowanie zespołu chirurgicznego

8. Instrumentarium chirurgiczne

9. Materiały biologiczne, szycie i tamowanie krwotoku

10. Antybiotykoterapia zakażeń około-i śródoperacyjnych

11. Opieka pooperacyjna nad pacjentem chirurgicznym

12. Podstawy rehabilitacji fizycznej

13. Okołooperacyjne złożone leczenie bólu

14. Zasady mało inwazyjnych zabiegów chirurgicznych

CZĘŚĆ DRUGA  Chirurgia tkanek miękkich

15. Chirurgia układu powłokowego

16. Chirurgia oka

17. Chirurgia ucha

18. Zabiegi chirurgiczne jamy brzusznej

19. Chirurgia układu pokarmowego

Skorowidz

 

TOM II

CZĘŚĆ DRUGA  Chirurgia tkanek miękkich

20. Chirurgia wątroby

21. Chirurgia dróg żółciowych pozawątrobowych

22. Chirurgia układu wydzielania wewnętrznego (układu dokrewnego)

23. Chirurgia układu krwionośnego i limfatycznego

24. Chirurgia nerek i moczowodów

25. Chirurgia pęcherza moczowego i cewki moczowej

26. Chirurgia układu rozrodczego

27. Chirurgia układu sercowo--naczyniowego

28. Chirurgia górnych dróg oddechowych

29. Chirurgia dolnych dróg oddechowych: płuca i ściana klatki piersiowej

30. Chirurgia dolnych dróg oddechowych: jama opłucnej i przepona

TOM III

CZĘŚĆ TRZECIA  ORTOPEDIA

31. Podstawy ortopedii i leczenia złamań

32. Złamania specyficzne

33. Choroby stawów

34. Urazy i choroby mięśni i ścięgien

35. Pozostałe schorzenia kości i stawów

CZĘŚĆ CZWARTA - NEUROCHIRURGIA

36. Podstawy neurochirurgii

37. Chirurgia mózgu

38. Chirurgia kręgosłupa szyjnego

39. Chirurgia kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego

40. Chirurgia kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego

41. Choroby kręgosłupa leczone zachowawczo
o.o.

Tytuł

Chirurgia małych zwierząt. Tom 1

Autor

T.W. Fossum, red. Z. Kiełbowicz

Wydawca

Elsevier Urban & Partner Sp. z o.o.

Rok wydania

2014, wydanie 2

Liczba stron

650

Wymiary

220 x 295 mm

Okładka

twarda

ISBN

978-83-7609-964-4