Chirurgia małych zwierząt Tom 2

  • Wydawnictwo: Edra Urban & Partner
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: T.W. Fossum, red. Z. Kiełbowicz
  • Wydawca, rok wydania: Elsevier, 2014 wydanie 2
  • Liczba stron : 522
  • Oprawa i wymiary: twarda, 220 x 280 mm
  • ISBN: 978-83-7609-968-2
  • egz.
  • 167,90 zł

Książka Chirurgia ogólna i narządowa z uwzględnieniem chirurgicznych zabiegów operacyjnych u małych zwierząt (psów i kotów), podręcznik dla lekarzy i studentów weterynari.

"Trzytomowa druga edycja „Chirurgii małych zwierząt” autorstwa T. W. Fossum jest bardzo cenną i godną polecenia monografią dla lekarzy weterynarii, traktującą o chirurgii ogólnej i narządowej z uwzględnieniem bardzo złożonych zabiegów operacyjnych u małych zwierząt. Spełnia ona kryteria kompleksowej wiedzy, niezbędnej dla uprawiania chirurgii operacyjnej w ujęciu klasycznym i małoinwazyjnym. Dzieło to będzie bardzo przydatne dla lekarzy praktyków, studentów, słuchaczy studiów doktoranckich i specjalizacyjnych z zakresu chirurgii oraz chorób małych zwierząt."

Spis treści

CZĘŚĆ DRUGA CHIRURGIA TKANEK MIĘKKICH (CD.)

21 Chirurgia wątroby, 1

MaryAnn G. Radlinsky

OGÓLNE ZASADY I METODY, 1

SPECYFICZNE CHOROBY, 13

Zaburzenia naczyń wrotno-systemowych, 13

Jamiste zmiany w wątrobie, 31

Nowotwór wątroby i przewodów żółciowych, 33

Skręt płata wątroby, 36

22 Chirurgia pozawątrobowych dróg żółciowych, 39

MaryAnn G. Radlinsky

OGÓLNE ZASADY I METODY, 39

Kamica żółciowa, 48

Torbiele pęcherzyka żółciowego, 51

Żółciopochodne zapalenie otrzewnej, 53

23 Chirurgia narządów wydzielania wewnętrznego, 57

Theresa Welch Fossum i Elaine R. Caplan

Chirurgia nadnerczy i przysadki, 57

OGÓLNE ZASADY I METODY, 57

SPECYFICZNE CHOROBY, 62

Nowotwory nadnerczy, 62

Nowotwory przysadki, 72

Chirurgia trzustki, 75

OGÓLNE ZASADY I TECHNIKI, 75

SPECYFICZNE CHOROBY, 84

Ropnie i torbiele rzekome trzustki, 84

Wyspiak trzustki, 87

Gastrinoma, 91

Nowotwory zewnątrzwydzielniczej części trzustki, 93

Chirurgia tarczycy i przytarczyc, 95

OGÓLNE ZASADY I METODY, 95

SPECYFICZNE CHOROBY, 98

Nadczynność tarczycy u kotów, 98

Nadczynność przytarczyc, 107

Rak tarczycy u psów, 110

24 Chirurgia układu limfatycznego i śledziony, 114

Theresa Welch Fossum i Elaine R. Caplan

Chirurgia układu limfatycznego, 114

OGÓLNE ZASADY I METODY, 114

SPECYFICZNE CHOROBY, 117

Obrzęk limfatyczny, 117

Chirurgia śledziony, 122

OGÓLNE ZASADY I METODY, 122

SPECYFICZNE CHOROBY, 129

Skręt śledziony, 129

Nowotwory śledziony, 131

25 Chirurgia nerek i moczowodów, 137

Catriona M. MacPhail

OGÓLNE ZASADY I METODY, 137

SPECYFICZNE CHOROBY, 152

Ektopowy moczowód, 152

Kamica nerek i moczowodu, 160

Nowotwory nerek i moczowodów, 164

Ropnie nerek i ropnie okołonerkowe, 167

26 Chirurgia pęcherza moczowego i cewki moczowej, 170

Catriona M. MacPhail

OGÓLNE ZASADY I TECHNIKI, 170

SPECYFICZNE CHOROBY, 192

Obecność moczu w jamie otrzewnej, 192

Kamica pęcherza moczowego i cewki moczowej, 195

Wypadnięcie cewki moczowej, 202

Nowotwory pęcherza moczowego i cewki moczowej, 204

Nietrzymanie moczu, 210

Idiopatyczne zapalenie pęcherza moczowego u kotów, 216

27 Chirurgia układu rozrodczego i narządów płciowych, 219

Catriona M. MacPhail

OGÓLNE ZASADY I TECHNIKI, 219

Chirurgia żeńskiego układu rozrodczego, 251

SPECYFICZNE CHOROBY, 251

Nowotwory gruczołów mlekowych, 251

Nowotwory macicy, 257

Ropomacicze, 261

Wypadnięcie/rozrost/nowotwór pochwy, 267

Wypadnięcie macicy, 270

Chirurgia męskiego układu rozrodczego, 272

SPECYFICZNE CHOROBY, 272

Rozrost gruczołu krokowego, 272

Ropnie gruczołu krokowego, 275

Torbiele gruczołu krokowego, 280

Nowotwory gruczołu krokowego, 284

Nowotwory jąder i moszny, 286

Spodziectwo, 290

Stulejka, 293

Zadzierzgnięcie napletka, 296

Urazy i nowotwory prącia i napletka, 301

28 Chirurgia układu sercowo-naczyniowego, 304

Catriona M. MacPhail

OGÓLNE ZASADY I METODY, 304

SPECYFICZNE CHOROBY, 317

Niedomykalność zastawki dwudzielnej, 317

Przetrwały przewód tętniczy, 321

Zwężenie pnia płucnego, 326

Zwężenie aorty, 330

Ubytek przegrody międzykomorowej, 334

Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej, 336

Tetralogia Fallota, 339

Wodosierdzie oraz obkurczenie osierdzia, 341

Nowotwory serca, 349

Bradykardia, 352

29 Chirurgia górnych dróg oddechowych, 360

Catriona M. MacPhail

OGÓLNE ZASADY I METODY, 360

SPECYFICZNE CHOROBY, 378

Zespół brachycefaliczny, 378

Zapaść krtani, 386

Porażenie krtani, 389

Zapaść tchawicy, 394

Zmiany guzowate krtani i tchawicy, 401

Nowotwory jamy nosowej, 406

Aspergiloza jamy nosowej, 414

30 Chirurgia dolnych dróg oddechowych, 418

Catriona M. MacPhail

Płuca i ściana klatki piersiowej, 418

OGÓLNE ZASADY I METODY, 418

SPECYFICZNE CHOROBY, 433

Uraz ściany klatki piersiowej, 433

Nowotwory płuc, 437

Ropnie płuc, 441

Skręt płata płucnego, 443

Lejkowata klatka piersiowa, 445

Nowotwory ściany klatki piersiowej, 451

31 Chirurgia dolnych dróg oddechowych, 455

Theresa Welch Fossum

Jama opłucnej i przepona, 455

OGÓLNE ZASADY I METODY, 455

SPECYFICZNE CHOROBY, 467

Pourazowa przepuklina przeponowa, 467

Przepuklina przeponowa otrzewnowo-osierdziowa, 473

Odma opłucnowa, 476

Płyn w jamie opłucnej, 480

Chylothorax, 484

Ropniak opłucnej, 491

Grasiczaki, torbiele skrzelopochodne grasicy oraz torbiele śródpiersia, 495

Skorowidz, 501

Tytuł

Chirurgia małych zwierząt Tom 2

Autor

T.W. Fossum, red. Z. Kiełbowicz

Wydawca

Elsevier Urban & Partner Sp. z o.o.

Rok wydania

2014, wydanie 2

Liczba stron

522

Wymiary

220 x 280 mm

Okładka

twarda

ISBN

978-83-7609-968-2