Chirurgia małych zwierząt Tom 3

  • Wydawnictwo: Edra Urban & Partner
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: T.W. Fossum
  • Wydawca, rok wydania: Elsevier, 2014 wydanie 2
  • Liczba stron : 568
  • Oprawa i wymiary: twarda, 220 x 280 mm
  • ISBN: 978-83-7609-972-9
  • egz.
  • 167,90 zł

Chirurgia małych zwierząt Fossum tom 3 to podstawy ortopedii i leczenie złamań u zwierząt

Bezdyskusyjny bestseller światowej listy podręczników z zakresu weterynarii. Jest to książka, z której korzysta się latami, w miarę praktyki i nabywania doświadczenia wybierając rozdziały dotyczące coraz bardziej zaawansowanych technik i procedur.

Trzytomowa druga edycja "Chirurgii małych zwierząt" autorstwa T.W. Fossum  jest bardzo cenną i godną polecenia monografią dla lekarzy weterynarii, traktującą o chirurgii ogólnej i narządowej z uwzględnieniem bardzo złożonych zabiegów operacyjnych u małych zwierząt. Spełnia ona kryteria kompleksowej wiedzy, niezbędnej dla uprawiania chirurgii operacyjnej w ujęciu klasycznym i małoinwazyjnym
W podręczniku umieszczono ponad 1500 kolorowych rycin, w tym doskonałej jakości fotografie i rysunki przeprowadzające czytelnika krok po kroku przez poszczególne procedury-od uzyskania dostępu aż do założenia końcowych szwów.
Książka jest napisana przez lekarzy-praktyków dla lekarzy-praktyków i mamy nadzieję, że zdobędzie uznanie wśród lekarzy weterynarii i studentów poszukujących nowoczesnego i aktualnego podręcznika chirurgii na najwyższym poziomie edytorskim.

 

CZĘŚĆ TRZECIA ORTOPEDIA

32 Podstawy ortopedii i leczenie złamań, 1

OGÓLNE ZASADY I METODY, 1

Badanie ortopedyczne, 1

Postępowanie okołooperacyjne, 12

PLANOWANIE ZABIEGU, 22

Decyzje podejmowane w leczeniu złamań, 24

Nastawianie złamania, 27

Przeszczepy kostne, 31

STABILIZACJA ZŁAMAŃ, 35

Unieruchomienie zewnętrzne, 35

Stabilizatory zewnętrzne, 37

Stabilizacja wewnętrzna, 50

Płyty i śruby kostne, 57

Gojenie złamań, 65

33 Postępowanie w przypadku poszczególnych złamań, 79

Złamania szczęki i żuchwy, 79

Złamania łopatki, 91

STABILIZACJA POSZCZEGÓLNYCH ZŁAMAŃ, 95

Złamania trzonu i grzebienia łopatki, 95

ZŁAMANIA KOŚCI RAMIENNEJ, 97

Złamania trzonu i nadkłykciowe kości ramiennej, 97

Złamania śródstawowe, nasadowe i przynasadowe kości ramiennej, 106

Złamania trzonu kości promieniowej i łokciowej, 113

Złamania przynasadowe i śródstawowe kości promieniowej i łokciowej, 121

Złamania nasady kości promieniowej i łokciowej, 125

Deformacje wzrostowe kości promieniowej i łokciowej, 129

Złamania stawu nadgarstkowego i stępu, 134

Złamania i zwichnięcia śródręcza, śródstopia, paliczków i trzeszczek, 138

ZWICHNIĘCIA I ZŁAMANIA KRZYŻOWO-BIODROWE, 144

Złamania miednicy, 144

Złamania kości biodrowej, kulszowej i łonowej, 148

Złamania panewki, 152

ZŁAMANIA KOŚCI UDOWEJ, 157

Złamania trzonu kości udowej i nadkłykciowe, 157

Złamania przynasadowe i stawowe kości udowej, 165

Złamania nasady kości udowej, 170

Złamania rzepki, 175

ZŁAMANIA KOŚCI PISZCZELOWEJ I STRZAŁKOWEJ, 177

Złamania trzonu kości piszczelowej i strzałkowej, 177

Złamania przynasadowe i śródstawowe kości piszczelowej i strzałkowej, 185

Złamania nasad kości piszczelowej i strzałkowej, 188

34 Choroby stawów, 192

OGÓLNE ZASADY I METODY, 192

WYBRANE NIECHIRURGICZNE CHOROBY STAWÓW, 203

Choroba zwyrodnieniowa stawów, 203

Septyczne (bakteryjne) zapalenie stawów, 206

Zapalenie wielostawowe w przebiegu anaplazmozy i zakażeń riketsjami, 209

Choroba z Lyme, 210

Immunologiczne nieerozyjne zapalenie wielostawowe, 212

Przewlekłe zapalenie wielostawowe wywołane mediatorami zapalnymi, 213

Plazmocytarno-limfocytarne zapalenie błony maziowej, 214

Zapalenie wielostawowe wtórne do układowego tocznia rumieniowatego (SLE), 214

Reumatoidalne zapalenie stawów, 215

Przewlekłe postępujące zapalenie wielostawowe kotów, 217

Zwichnięcie stawu skroniowo-żuchwowego i zespół zablokowania tego stawu, 218

Dysplazja stawu skroniowo-żuchwowego, 221

Zwichnięcie łopatki, 223

STAW RAMIENNY, 224

Osteochondritis dissecans ramienia, 224

Zwichnięcie stawu ramiennego, 231

Niestabilność barkowa, 237

Choroba ścięgna mięśnia dwugłowego, 241

STAW ŁOKCIOWY, 244

Dysplazja stawu łokciowego psów, 244

Fragmentacja wyrostka wieńcowego, 245

Niedopasowanie promieniowo-łokciowe, 252

Choroba przedziału przyśrodkowego stawu, 254

Aseptyczna martwica rozwarstwiająca chrzęstno-kostna dalszego odcinka kości ramiennej, 257

Niepołączony wyrostek łokciowy, 260

Niepełne kostnienie kłykcia kości ramiennej, 263

Urazowe zwichnięcie stawu łokciowego, 266

Zwichnięcie łokcia lub nadwichnięcie wskutek przedwczesnego zamknięcia dalszej nasady kości łokciowej lub promieniowej, 270

Wrodzone zwichnięcie łokcia, 274

Zwichnięcie i podwichnięcie nadgarstka, 276

Podwichnięcie nadgarstka z powodu uszkodzenia więzadła pobocznego, 281

Zespół luźności nadgarstka, 283

STAW BIODROWO-UDOWY, 283

Dysplazja biodrowa, 283

Zwichnięcie stawu biodrowo-udowego, 294

Choroba Legg-Calve’a-Perthesa, 300

STAW KOLANOWY, 302

Zerwanie więzadła krzyżowego przedniego, 302

Uszkodzenie więzadła krzyżowego tylnego, 322

Uszkodzenie więzadła pobocznego, 325

Uszkodzenie więzadłowe wielokrotne, 328

Uszkodzenia łąkotek, 330

Zwichnięcie rzepki przyśrodkowe, 333

Zwichnięcie rzepki boczne, 341

Aseptyczna martwica rozwarstwiająca

kostno-stawowa stawu kolanowego, 343

STAW STĘPOWY, 345

Uszkodzenia więzadeł stawu stępowego, 345

Aseptyczna martwica rozwarstwiająca chrzęstno-kostna stawu stępowego, 352

35 Leczenie obrażeń i chorób mięśni oraz ścięgien, 357

OGÓLNE ZASADY I METODY, 357

Stłuczenie i naderwanie mięśni, 357

Rozdarcie zespołu mięsień–ścięgno, 359

Zerwanie zespołu mięsień–ścięgno, 362

Tendinopatia ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego, 364

Przykurcz włóknisty mięśnia podgrzebieniowego, 367

Przykurcz mięśnia czworogłowego uda, 368

Miopatia włóknista, 370

Przemieszczenie ścięgna mięśnia zginacza palców powierzchownego, 371

36 Inne choroby kości i stawów, 373

Osteopatia przerostowa, 373

Młodzieńcze zapalenie kości i szpiku, 374

Osteopatia czaszkowo-żuchwowa, 375

Osteodystrofia przerostowa, 376

Nowotwory kości, 377

Nowotwory stawów, 387

Zapalenie kości i szpiku, 388

37 Diagnostyka neurologiczna dla chirurgów weterynaryjnych, 392

Radiografia i radiografia kontrastowa, 392

Elektrodiagnostyka, 395

Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego, 400

38 Badanie neurologiczne i neuroanatomia, 404

Stan psychiczny, 404

Nerwy czaszkowe, 405

Orientacja/postawa, 409

Chód, 413

Reakcje postawy, 414

Odruchy rdzeniowe, 416

Czucie bólu (nocycepcja), 419

39 Chirurgia mózgu, 421

OGÓLNE ZASADY I METODY, 421

SPECYFICZNE CHOROBY, 432

Wrodzone wodogłowie, 432

Wewnątrzczaszkowa torbiel pajęczynówki, 436

Malformacja Chiariego, 439

Nowotwory mózgu, 444

Pourazowe uszkodzenie mózgu, 448

40 Chirurgia kręgosłupa szyjnego, 452

OGÓLNE ZASADY I METODY, 452

SPECYFICZNE CHOROBY, 464

Choroba dysków międzykręgowych odcinka szyjnego, 464

Spondylomielopatia tylnej części odcinka szyjnego kręgosłupa (zespół Wobblera), 470

Wady połączenia czaszki z kręgosłupem szyjnym, 479

Uchyłek pajęczynówki odcinka szyjnego, 485

Nowotwory rdzenia kręgowego, 488

Uraz rdzenia kręgowego, 491

41 Chirurgia kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego, 497

OGÓLNE ZASADY I METODY, 497

STANDARDOWE DOJŚCIA CHIRURGICZNE DO KRĘGOSŁUPA PIERSIOWO-

-LĘDŹWIOWEGO, 499

SPECYFICZNE CHOROBY, 504

Choroba dysków międzykręgowych w odcinku piersiowo-lędźwiowym, 504

Kręg połowiczy, 510

Nowotwory kręgosłupa, 513

Uraz kręgosłupa, 515

42 Chirurgia ogona końskiego, 520

OGÓLNE ZASADY I METODY, 520

SPECYFICZNE CHOROBY, 525

Zwyrodnieniowe zwężenie stawu lędźwiowo-krzyżowego, 525

Nowotwory, 529

Uraz, 531

43 Niechirurgiczne choroby mózgu i rdzenia kręgowego, 538

SPECYFICZNE CHOROBY, 538

Zespół zaburzeń poznawczych, 538

Mielopatia zwyrodnieniowa, 541

Choroba niedokrwienna/naczyniowa, 542

Niezakaźne choroby zapalne, 548

Steroidozależne zapalenie opon mózgowo--rdzeniowych/tętnic, 551

Zapalenie kręgów i dysków międzykręgowych, 552

44 Choroby i diagnostyka obwodowego układu nerwowego, 556

SPECYFICZNE CHOROBY, 556

Nabyta nużliwość mięśni, 556

Autoimmunologiczne zapalenie wielomięśniowe, 559

Ostre idiopatyczne zapalenie wielokorzeniowe, 559

Paraliż odkleszczowy, 560

Skorowidz, 563