Choroby bydła mlecznego Tom 2

  • Wydawnictwo: Edra Urban & Partner
  • Dostępność: Towar chwilowo niedostępny
  • Autor: T.J. Divers, S.F. Peek
  • Wydawca, rok wydania: Elsevier, 2011
  • Liczba stron : 404
  • Oprawa i wymiary: twarda, 215 x 285 mm
  • ISBN: 978-83-7609-227-0

Książka zawiera szczegółowa charakterystyka jednostek chorobowych bydła z uwzględnieniem ich definicji, patogenezy, rozpoznania, terapii i profilaktyki

Publikacja jest przeznaczona dla studentów wydziałów medycyny weterynaryjnej oraz lekarzy weterynarii, sprawujących opiekę nad stadami bydła, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę zawodową. Podręcznik dostarcza kompletnej wiedzy, teoretycznej i praktycznej, niezbędnej w diagnozowaniu, leczeniu oraz zapobieganiu chorobom bydła.

*praktyczne informacje przydatne podczas wykonywania niektórych zbiegów rutynowych i leczniczych u bydła, a także omówienie związanych z nimi komplikacji

*szczegółowa charakterystyka jednostek chorobowych z uwzględnieniem ich definicji, patogenezy, rozpoznania, terapii i profilaktyki

*opis poszczególnych etapów badania klinicznego

*analiza przypadków klinicznych, które dostarczają cennych wskazówek, wspomagających proces diagnostyki różnicowej

*płyta DVD z filmami przedstawiającymi przypadki neurologiczne, zapisy badań endoskopowych i ultrasonograficznych oraz innych technik obrazowania

*tabele, ryciny, zdjęcia, dzięki którym omawiane treści stają się czytelne i przejrzyste

Spis treści:

CZĘŚĆ II. CHOROBY UKŁADOWE
8. Choroby strzyków i wymienia
9. Schorzenia układu rozrodczego
10. Choroby dróg moczowych
11. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe
12. Choroby neurologiczne
13. Choroby narządu wzroku
14. Choroby metaboliczne
15. Inne choroby zakaźne
16. Wybrane zatrucia i stany niedoborowe