Choroby drobiu

  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: pod redakcją Michała Mazurkiewicza i Aliny Wieliczko
  • Wydawca, rok wydania: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 2019
  • Liczba stron : 1056
  • Oprawa i wymiary: twarda, 165 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-7717-314-5
  • egz.
  • 159,00 zł

Choroby drobiu zawiera aktualny stan wiedzy z dziedziny patologii i terapii chorób drobiu.

Przedmowa do wydania III

Od pierwszego wydania podręcznika „Choroby drobiu" minęło już 14 lat.

Również wydanie drugie (2011 r.) spotkało się z dużym zainteresowaniem czytelni­ków, a co za tym idzie - szybkim wyczerpaniem całego nakładu i jego kolejnych dodru­ków. W międzyczasie nastąpił dalszy rozwój krajowej produkcji drobiarskiej, również bardzo dynamiczna jest sytuacja epizootyczna w zakresie występowania wielu chorób w stadach drobiu. Na przełomie 2016 i 2017 roku, w trakcie trwania największej w hi­storii Europy epidemii, stwierdzono w Polsce kolejne ogniska grypy ptaków w stadach drobiu wywołane przez wirus HPAI podtypu H5N8, w mniejszym stopniu H5N5. Poja­wiły się również nowe jednostki chorobowe, jak TYP, BLS czy zakażenia enterokokowe u drobiu. W wielu innych przypadkach obserwujemy, że zakażenia znane manifestują się nienotowanym dotąd przebiegiem, np. zakażenia M. synoviae z obrazem EAA czy GEU w zakażeniach aviadenovirusami.

Dbając o to, aby III wydanie podręcznika było na wskroś współczesne, poszerzony został zespół autorów, znowelizowano rozdziały oraz rozszerzono go o nowe podroz­działy, jak np.: zakażenia enterokokowe, choroba dużej wątroby i śledziony, zakaźne, wi­rusowe zapalenie żołądka gruczołowego kurcząt. Wprowadzono również nowy, bardzo istotny rozdział: Leki przeciwbakteryjne stosowane u drobiu. Ponadto, ze względu na ważność zagadnień w oddzielnych rozdziałach przedstawiono bioasekurację ferm oraz wymogi w zakresie dobrostanu w chowie drobiu.

Podręcznik dedykujemy studentom wydziałów medycyny weterynaryjnej, leka­rzom weterynarii pracującym w różnych obszarach produkcji drobiarskiej, w inspek­cji weterynaryjnej czy laboratoriach diagnostycznych.

Przedmowa do wydania II

Pierwsze wydanie podręcznika „Choroby drobiu" spotkało się z życzliwym Państwa odbiorem. Wyczerpanie w krótkim czasie całego nakładu i jego kolejnych dodruków skłoniło nas do przygotowania drugiego wydania uzupełnionego i poprawionego. Tekst drugiego wydania rozszerzono o podrozdziały:

- specyfika pobierania, trawienia i metabolizmu składników pokarmowych u pta­ków (2.6.1);

- zatrucia roślinami uprawnymi oraz chwastami ruderalnymi (10.10 i 10.11);

- wirusowe zakażenia jelit (7.6);

- nadżerki błony śluzowej żołądka mięśniowego (7.9.6);

- zakażenia polyoma- i circowirusami u drobiu wodnego (7.13.7 i 7.13.8);

- zakażenia ptaków wirusem Zachodniego Nilu (7.12);

W podręczniku dużo uwagi poświęcono też aspektom prawnym monitorowania oraz zwalczania chorób bakteryjnych i wirusowych drobiu.

Podręcznik dedykujemy studentom wydziałów medycyny weterynaryjnej, lekarzom weterynarii, szczególnie podejmującym kształcenie specjalizacyjne, pracownikom la­boratoriów diagnostycznych oraz służbom zootechnicznym.

 

W treści:

Rozdział 1 Zarys anatomii ptaków

Rozdział 2 Wybrane zagadnienia z fizjologii ptaków

Rozdział 3 Patologia lęgów i okresu okołolęgowego

Rozdział 4 Choroby z niedoboru składników pokarmowych

Rozdział 5 Choroby bakteryjne

Rozdział 6 Choroby grzybicze i mikotoksykozy

Rozdział 7 Choroby wirusowe

Rozdział 8 Choroby pasożytnicze – parazytozy

Rozdział 9 Choroby metaboliczne i choroby o niewyjaśnionej etiologii

Rozdział 10 Zatrucia drobiu

Rozdział 11 Wymogi w zakresie dobrostanu w chowie drobiu

Rozdział 12 Bioasekuracja ferm

Rozdział 13 Immunoprofilaktyka chorób drobiu

Rozdział 14 Diagnostyka

Rozdział 15 Leki przeciwbakteryjne stosowane u drobiu

Rozdział 16 Przepisy o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych drobiu