Choroby metaboliczne i niedobory mineralne u krów mlecznych

  • Wydawnictwo: ELAMED
  • Dostępność: Nakład wyczerpany
  • Autor: Krzysztof Lutnicki, Przemysław Sobiech, Łukasz Kurek, Jan Marczuk
  • Wydawca, rok wydania: ELAMED, 2017
  • Liczba stron : 152
  • Oprawa i wymiary: twarda, 145 x 210 mm
  • ISBN: 978-83-61190-96-7

Ksiażka dotycząca najczęściej występujących chorób metabolicznych i niedoborowych u krów mlecznych

Praktyczne i nowoczesne opracowanie dotyczące najczęściej występujących chorób metabolicznych i niedoborowych u krów mlecznych. Książka powstała w oparciu o własne doświadczenia kliniczne. Pozycja jest podręcznikiem który posłuży zarówno studentom medycyny weterynaryjnej do nauki, jak i lekarzom weterynarii w ich codziennej praktyce.

PRZEDMOWA

Brak na polskim rynku księgarskim praktycznego i zwięzłego, nowoczesnego opracowania dotyczącego najczęściej występujących chorób metabolicznych i niedoborowych u krów mlecznych spowodował, że podjęliśmy próbę stworzenia w oparciu o własne doświadczenia kliniczne całkiem nowego podręcznika, który służyłby studentom medycyny weterynaryjnej do nauki i jednocześnie byłby pomocny dla lekarzy weterynarii w ich codziennej praktyce .

Autorzy postawili sobie za cel szerokie omówienie zagadnień etiopatogenezy chorób, sposobów ich rozpoznawania i leczenia oraz profilaktykę. Podane w opracowaniu sposoby postępowania lekarskiego, wielokrotnie zweryfikowane w codziennej praktyce zostały tak dobrane, aby możliwe było ich realne zastosowanie w lecznicach i gospodarstwach hodowlanych. Dynamiczny rozwój współczesnych metod diagnostycznych i ogólny postęp wiedzy weterynaryjnej wymusza ciągłą aktualizację standardów postępowania i bieżące uzupełnianie wiedzy w ramach samokształcenia.

Wychodząc temu naprzeciw w opracowaniu uwzględniliśmy najnowsze trendy w bujatrii, specjalistyczne badania laboratoryjne i zasady postępowania dietetycznego w chorobach metabolicznych i niedoborowych. Wzrost produkcyjności w stadach bydła mlecznego zmusza bowiem hodowców do dokładniejszego bilansowania żywienia i równoczesnego stosowania dodatków profilaktycznych zapobiegających występowaniu najczęstszych chorób metabolicznych. Takie postępowanie zmniejsza wprawdzie częstość występowania postaci klinicznych tych chorób, ale nie zapobiega występowaniu postaci podklinicznych lub stanów niedoborowym o nietypowym przebiegu. Obserwuje się również wzrastające zainteresowanie hodowców bydła zaburzeniami gospodarki mineralnej i skutkami niedoborów, co niejednokrotnie zmusza lekarzy weterynarii opiekujących się stadami do ciągłej weryfikacji sposobów postępowania.

Oddając tę książkę do rąk czytelników, mamy nadzieję, że spotka się ona z życzliwym przyjęciem, zainteresowaniem i znajdzie uznanie nie tylko lekarzy zajmujących się leczeniem bydła.

Spis treści:
Przedmowa
1.    Definicja, istota i rozpoznawanie chorób metabolicznych i niedoborowych bydła
2.    Choroby metaboliczne krów mlecznych
2.1.    Ketoza i jej postaci
2.1.1.    Etiologia
2.1.2.    Patogeneza
2.1.3.    Objawy
2.1.4.    Rozpoznawanie
2.1.5.    Leczenie i zapobieganie
2.1.6.    Wskazania praktyczne
2.2.    Zespół nadmiernej mobilizacji tłuszczu, zespół „tłustej krowy”
2.2.1.    Objawy kliniczne
2.2.2.    Leczenie i zapobieganie
2.2.3.    Wskazania praktyczne
2.3.    Cukrzyca i zespół metaboliczny
2.3.1.    Etiologia
2.3.2.    Patogeneza
2.3.3.    Objawy
2.3.4.    Rozpoznanie
2.3.5.    Wartości wskaźników diagnostycznych w przebiegu cukrzycy
2.3.6.    Leczenie
2.4.    Niestrawność kwaśna
2.4.1.    Podkliniczna kwasica żwacza (SKŻ, SARA)
2.5.    Zasadowica treści pokarmowej czepca i żwacza (niestrawność zasadowa)
3.    Choroby wynikające z niedoborów mineralnych u krów mlecznych
3.1.    Niedobory makroelementów
3.1.1. Wapń (Ca)
3.1.2. Fosfor (P)
3.1.3. Magnez (Mg)
3.1.4. Siarka (S)
3.1.5. Potas (K)
3.1.6. Sód (Na)
3.2.    Niedobory mikroelementów
3.2.1. Miedź (Cu)
3.2.2. Cynk (Zn)
3.2.3. Żelazo (Fe)
3.2.4. Kobalt (Co)
3.2.5. Jod (J)
3.2.6. Mangan (Mn)
3.2.7. Selen (Se)
4.    Żywienie dietetyczne w chorobach metabolicznych i niedoborowych
4.1.    Profilaktyka ketozy
4.2.    Profilaktyka zespołu stłuszczenia wątroby
4.3.    Profilaktyka podklinicznej i klinicznej kwasicy żwacza
4.4.    Profilaktyka hipomagnezemii
4.5.    Profilaktyka hipokalcemii
5. Rozważania praktyczne
5.1. Przypadek 1. Kwasica żwacza i ochwat racicowy
5.2. Przypadek 2. Niedobory energetyczne
5.3. Przypadek 3. Substancje hamujące i antagoniści makroelementów i mikroelementów
5.4. Przypadek 4. Hipomagnezemia
5.5. Przypadek 5. Zespół zalegania
5.6. Przypadek 6. Hipokalcemia i niewydolność wątroby
5.7. Przypadek 7. Nietypowa hipomagnezemia
5.8. Przypadek 8. Kwasica czy zasadowica żwacza?
5.9. Przypadek 9. Hipokupremia w okresie poporodowym
5.10. Przypadek 10. Kulawizna na tle niedoborowym

Przeczytaj darmowy rozdział:  

Ketoza i jej postaci

bydlomleczne