Choroby przewlekłe psów i kotów

  • Wydawnictwo: Galaktyka
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: praca zbiorowa
  • Wydawca, rok wydania: Galaktyka, 2019
  • Liczba stron : 336
  • Oprawa i wymiary: twarda, 205 x 280 mm
  • ISBN: 978-83-7579-718-3
  • egz.
  • 169,90 zł

Opisano charakterystykę chorób przewlekłych psów i kotów, rozpoznania różnicowe oraz metody leczenia i opieki długoterminowej

Celem powstania niniejszej książki było opracowanie podręcznika przeznaczonego dla lekarzy weterynarii, którzy na co dzień zajmują się przypadkami przewlekle chorych psów i kotów. Konstrukcja podręcznika oraz przedstawione w nim treści pozwalają na szybkie odna­lezienie potrzebnych informacji.

Autorom zależało również na uwrażliwieniu czytel­ników na problemy związane z opieką nad przewlekle chorymi zwierzętami towarzyszącymi. Znaczna część pracy lekarza weterynarii dotyczy przypadków nieuleczanych chorób, które mają wyraźny wpływ na jakość życia pacjentów. Odpowiednie zarządzanie postępowa­niem diagnostycznym z uwzględnieniem możliwości finansowych oraz edukacji klienta mają kluczowe zna­czenie dla powodzenia postępowania terapeutycznego, a tym samym dla poprawy jakości życia zarówno chore­go psa lub kota, jak i jego właściciela.

Choroby przewlekle psów i kotów to książka skiero­wana do praktykujących lekarzy, a także absolwentów i studentów medycyny weterynaryjnej, którzy rozpo­czynają pracę, ponieważ kontakt z przewlekle chorymi pacjentami i ich właścicielami często wymaga innego podejścia niż to, które wynieśli ze szkół.

Książkę podzielono na trzy części. Część pierwsza dotyczy komunikacji i jej znaczenia dla terapii choroby przewlekłej, a także jakości życia pacjenta i jego właści­ciela. W części drugiej szczegółowo omówiono choroby przewlekłe, ich diagnostykę, leczenie, jakość życia pa­cjentów oraz kwestie dotyczące podejmowania decyzji o zakończeniu życia zwierzęcia. Część trzecia koncen­truje się na opiece hospicyjnej i kwestiach związanych z eutanazją zwierząt. Uwzględniono w niej potrzeby klientów i pacjentów, jakość ich życia, wrażliwość kul­turową, śmierć naturalną oraz eutanazję.

Część 1

KOMUNIKACJA l OPIEKA

Komunikowanie się i opieka w chorobach przewlekłych

Wstęp

Przegląd poglądów

Wpływ choroby przewlekłej na jakość życia pacjenta i jego opiekuna

Część 1: Poznaj siebie i stwórz zestaw do wspólnego podejmowania decyzji, aktywnego słuchania i opieki

Część 2: Komunikacja słowna

Część 3: Komunikacja niewerbalna

Część 2

OBJAWY KLINICZNE CHORÓB PRZEWLEKŁYCH

Świąd, atopowe zapalenie skóry i ropne zapalenie skóry

Leczenie zaburzeń układu ruchu: opieka zintegrowana (zaburzenia ruchu na tle ortopedycznym i neurologicznym)

Przewlekłe choroby gałek ocznych oraz ich narządów dodatkowych

Wstęp

Choroby narządów dodatkowych gałek ocznych

Choroby powierzchni zewnętrznej gałek ocznych

Choroby rogówki

Choroby wewnątrzgałkowe

Choroby błony naczyniowej

Zmiany soczewkowe

Choroby tylnego odcinka gałki ocznej

Utrata widzenia

Choroby serca

Wstęp

Leczenie ostrej niewydolności serca

Leczenie przewlekłej niewydolności serca

Choroby serca

Zespół zaburzeń poznawczych psów

Zespoły przedsionkowe

Drgawki

Nadczynność tarczycy u kotów

Czynność nerek i nadczynność tarczycy 

Jatrogenna niedoczynność tarczycy 

Niedoczynność kory nadnerczy 

Obraz choroby i rozpoznanie   

Leczenie   

Jakość życia   

Niedoczynność tarczycy u psów  

Rozpoznanie

Główne czynniki wpływające na wyniki testów czynności tarczycy 

Leczenie   

Jakość życia   

Nadczynność kory nadnerczy u psów i kotów 

Cukrzyca

Monitorowanie pacjenta

Remisja choroby

Przewlekłe zapalenie trzustki  

Przełyk olbrzymi i zaburzenia motoryki przełyku

Przewlekłe zapalenie żołądka

Wrzodziejące zapalenie okrężnicy 

Okrężnica olbrzymia  

Choroba zapalna jelit  

Eneteropatie białkogubne  

Zapalenie pęcherzyka żółciowego 

Torbiele śluzowe pęcherzyka żółciowego  

Wstęp

Patogeneza

Rozpoznanie

Leczenie  

Przewlekłe zapalenie wątroby 

Zespolenie wrotno-oboczne 

Zwyrodnienie tłuszczowe wątroby   

Zapalenie dróg żółciowych u kotów 

Przewlekła choroba nerek 

Przewlekłe zakażenia dróg moczowych 

Niepowodzenia w terapii i postępowanie przewlekłe  

Leczenie profilaktyczne/zapobiegawcze  

Śródmiąższowe zapalenie pęcherza moczowego u kotów

Przewlekłe zapalenie oskrzeli u psów  

Rozstrzeń oskrzeli

Śród miąższowe choroby płuc 

Rozdział 33 Astma kotów    259

Choroby współistniejące i rozpoznanie różnicowe 

Zapadanie się tchawicy 

Choroby współistniejące i rozpoznanie różnicowe

Alergiczne zapalenie jamy nosowej  

Część 3 KONIEC ŻYCIA

Opieka hospicyjna i koniec życia

Opieka hospicyjna 

Potrzeby klientów

Potrzeby zwierząt

Jakość życia

Wrażliwość kulturowa 

Naturalna śmierć

Umieranie z pomocą-eutanazja

Dobre umieranie

Śmierć i opieka nad ciałem

 

Lekarze weterynarii dużo częściej spotykają się z chorobami przewlekłymi niż ze stanami nagłymi. Z tego względu podręcznik Choroby przewlekłe psów i kotów należy uznać za bardzo potrzebny wszystkim, którzy zajmują się leczeniem psów i kotów.

Omówiono w nim najczęściej spotykane jednostki chorobowe. W opisie każdej z nich uwzględniono charakterystykę choroby, diagnostykę różnicową, niezbędne badania oraz możliwe opcje terapeutyczne. W czasie opieki nad nieuleczalnie chorymi pacjentami celem postępowania lekarskiego powinna być poprawa jakości życia zwierzęcia oraz uważna kontrola jego stanu, aby nie narażać go na nieakceptowalny ból i cierpienie.

W prezentowanej książce przedstawiono także sposoby umiejętnego komunikowania się z klientami, tak, aby przekonali się oni do wiedzy, profesjonalizmu i wrażliwości lekarza. Są to naprawdę unikalne informacje, jakich nie spotkałem w żadnym innym podręczniku dla klinicystów weterynaryjnych.

Powyższe zagadnienia oraz znaczenie relacji pomiędzy lekarzem a właścicielem chorego psa czy kota przedstawiono w sposób szczegółowy i wyczerpujący, co jest wyjątkową wartością tego podręcznika.
prof. Antoni Schollenberger
 

Dzięki tej książce poznasz
•    charakterystykę specyficznych chorób przewlekłych, rozpoznania różnicowe oraz metody leczenia i
      opieki długoterminowej,
•    wpływ chorób przewlekłych na jakość życia pacjenta i jego właściciela,
•    zagadnienia związane z opieką hospicyjną oraz naturalną śmiercią zwierząt i eutanazją.