Choroby zakaźne układu oddechowego bydła

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: ELAMED
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: praca zbiorowa
  • Wydawca, rok wydania: ELAMED, 2021
  • Liczba stron : 178
  • Oprawa i wymiary: miękka, 165 x 235 mm
  • ISBN: 978-83-65883-75-9
  • egz.
  • 94,90 zł

Ponad 170 stron praktycznej wiedzy, dotyczącej chorób zakaźnych bydła, dla lekarzy weterynarii oraz dla studentów wydziałów medycyny weterynaryjnej

Źródło praktycznej i teoretycznej wiedzy!

Przegląd najważniejszych jednostek chorobowych

Etiologia – ważne czynniki zakaźne chorób układu oddechowego bydła

Diagnostyka

Zwalczanie – profilaktyka i leczenie

 

Pozycja ta poświęcona jest problemom układu oddechowego bydła, które są najczęściej pojawiającymi się zaburzeniami chorobowymi, szczególnie u cieląt, i powodują rokrocznie olbrzymie straty w hodowli limitujące jej opłacalność.

Książka jest podzielona na kilka rozdziałów, w których autorzy kolejno opisują najważniejsze zakaźne jednostki chorobowe dotykające układ oddechowy bydła, następnie szczegółowo analizują poszczególne patogeny biorące udział w etiologii tych chorób, obszernie omawiają aktualne metody diagnostyczne pomocne w identyfikacji czynnika zakaźnego, by na końcu szczegółowo omówić metody profilaktyki i leczenia. Każdy rozdział kończy się bogatym wykazem aktualnej literatury umożliwiającej zainteresowanemu czytelnikowi pogłębienie wiedzy.

Dynamiczny rozwój hodowli bydła w Polsce i stopniowe podnoszenie wydajności krów mlecznych stawiają przed hodowcami oraz lekarzami weterynarii nowe wyzwania związane z coraz częstszymi problemami zdrowotnymi w stadach. Niezwykle istotna rolę odgrywa tu właśnie opieka weterynaryjna sprawowana przez dobrze wykształconego i stale pogłębiającego swoją wiedzę lekarza.

 

Przedmowa

Dynamiczny rozwój hodowli bydła w Polsce i stopniowe podnoszenie wydajności krów mlecznych stawiają przed hodowcami oraz lekarzami weterynarii nowe wyzwania związane z coraz częstszymi problemami zdrowotnymi w stadach. Niezwykle istotną rolę odgrywa tu właściwa opieka weterynaryjna sprawowana przez dobrze wykształconego i stale pogłębiającego swoją wiedzę lekarza. Bardzo przydatne w zdobywaniu i poszerzaniu wiedzy przez lekarzy weterynarii są fachowe pozycje książkowe ukazujące się na polskim rynku wydawniczym. Nowością, którą chciałbym Państwu zarekomendować, jest praca zbiorowa pod redakcją prof. dr. hab. Dariusza Bednarka zatytułowana Choroby zakaźne układu oddechowego bydła — wybrane zagadnienia. Pozycja ta poświęcona jest problemom zdrowotnym dotykającym układu oddechowego bydła, jednym z najczęściej pojawiających się zaburzeniom chorobowym, szczególnie u cieląt, i powodujących rokrocznie olbrzymie straty w hodowli limitujące jej opłacalność. Należy nadmienić, że do tej pory na naszym rynku wydawniczym nie było tak szczegółowej pozycji książkowej omawiającej tę problematykę. Profesor Bednarek i jego zespół są uznanymi zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej specjalistami w dziedzinie diagnostyki, profilaktyki i leczenia chorób układu oddechowego bydła tła zakaźnego, a prezentowane opracowanie jest owocem ich wieloletniej pracy naukowej w tym zakresie. Książka jest podzielona na kilka rozdziałów, w których autorzy kolejno opisują najważniejsze zakaźne jednostki chorobowe dotykające układ oddechowy bydła, następnie szczegółowo analizują poszczególne patogeny biorące udział w etiologii tych chorób, obszernie omawiają aktualne metody diagnostyczne pomocne w identyfikacji czynnika zakaźnego, by na końcu szczegółowo omówić metody profilaktyki i leczenia. Każdy rozdział kończy się bogatym wykazem aktualnej literatury umożliwiającej zainteresowanemu czytelnikowi pogłębienie wiedzy. Opracowanie, w mojej opinii, jest bardzo cennym źródłem wiedzy praktycznej i teoretycznej zarówno dla lekarzy weterynarii, jak i studentów wydziałów medycyny weterynaryjnej. Polecam niniejszą pozycję książkową jako pomoc naukową studentom weterynarii, lekarzom i słuchaczom studiów specjalizacyjnych przyczyniającą się zdecydowanie do podniesienia poziomu wiedzy weterynaryjnej.

prof. dr hab. Przemysław Sobiech

Katedra Chorób Wewnętrznych z Kliniką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

SPIS TREŚCI

Rozdział 1

Wprowadzenie i przegląd najważniejszych jednostek chorobowych

1.1. Enzootyczna bronchopneumonia cieląt (syndrom oddechowy bydła – bovine respiratory disease, BRD, „choroba z zatłoczenia”, „grypa cieląt”)

1.2. Zakaźne zapalenie nosa i tchawicy (infectious bovine rhinotracheitis – IBR)

1.3. Diplokokoza (pneumokokoza)

1.4. Pneumoparatyfus

1.5. Posocznica krwotoczna bydła (septicemia haemorrhagica bovum; zaraza bydła i dziczyzny; choroba Bollingera)

1.6. Pastereloza płucna bydła („gorączka transportowa” – shipping fever)

1.7. Zaraza płucna bydła

1.8. Błonica cieląt (nekrobacyloza jamy ustnej i krtani, błonniczo-martwicowe zapalenie krtani, dyfteria cieląt – calf diphteria, necrotic laryngitis, dyfteroid – diphteria vitulorum)

1.9. Zakażenia Mannheimia haemolytica u bydła

1.10. Mannheimia haemolytica a syndrom oddechowy bydła

1.11. Mykoplazmowe zapalenie płuc u bydła (bovine pneumonia mycoplasmatica)

1.12. Mykoplazmowe zapalenia stawów u bydła (bovine polyarthritis mycoplasmatica)

1.13. Zespół sercowo-płucny bydła

Rozdział 2

Etiologia – ważne czynniki zakaźne chorób układu oddechowego bydła

2.1. Wirusy zaangażowane w choroby układu oddechowego u bydła

2.2. Bakterie zaangażowane w choroby układu oddechowego u bydła

Rozdział 3

Diagnostyka

3.1. Wybrane zagadnienia z zakresu laboratoryjnej diagnostyki zakażeń układu oddechowego bydła

3.2. Podstawowe zasady oceny badań laboratoryjnych stosowanych w diagnostyce zakażeń Mycoplasma spp. u bydła. Najczęstsze błędy przedlaboratoryjne i interpretacyjne

3.3. Znaczenie białek ostrej fazy i innych markerów zapalenia w ocenie stanu zdrowotnego bydła

Rozdział 4

Zwalczanie – profilaktyka i leczenie

4.1. Profilaktyka

4.1.1. Profilaktyka swoista chorób zakaźnych układu oddechowego u bydła

4.1.2. Szczepionki donosowe w immunoprofilaktyce syndromu oddechowego bydła (BRD)

4.1.3. Perspektywy wdrożenia nowej szczepionki przeciwko zakażeniom Mycoplasma bovis u bydła

4.2. Leczenie

4.2.1. Aktualne poglądy na temat zastosowania antybiotyków w terapii chorób zakaźnych układu oddechowego bydła

4.2.2. SISAAB, SILAAB i MILAAB – nowe koncepcje w antybiotykoterapii syndromu oddechowego bydła (BRD)

4.2.3. Nowoczesne trendy w stosowaniu antybiotyków w terapii chorób zakaźnych układu oddechowego u bydła

4.2.4. Metafilaktyka syndromu oddechowego bydła – znaczenie i zasady postępowania

4.2.5. Zastosowanie leków bodźcowych w profilaktyce i terapii chorób bydła

 

Autorzy:

Dariusz Bednarek, Katarzyna Dudek, Ewelina Szacawa

Profesor Bednarek i jego zespół to uznani zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej specjaliści w dziedzinie diagnostyki, profilaktyki i leczenia chorób układu oddechowego tła zakaźnego, a prezentowane opracowanie jest owocem ich wieloletniej pracy naukowej w tym zakresie.