Chów drobiu

  • Wydawnictwo: SGGW
  • Dostępność: Towar chwilowo niedostępny
  • Autor: praca zbiorowa pod redakcją Jana Niemca
  • Wydawca, rok wydania: SGGW, 2020
  • Liczba stron : 294
  • Oprawa i wymiary: miękka, 165 x 235 mm
  • ISBN: 978-83-7583-963-0

KSIĄŻKA MA ZNISZCZONĄ OKŁADKĘ

Produkcja drobiarska w Polsce jest gałęzią liczącą się na rynku krajowym, a także na rynkach zagranicznych, dlatego też kompendium wiedzy zawartej w tym opracowaniu pomoże zainteresowanym zapoznać się z nowoczesnymi metodami produkcji drobiarskiej.

 

„Chów drobiu” przeznaczony jest dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wydziałów: Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt, Medycyny Weterynaryjnej oraz Rolnictwa i Biologii. Mogą z niego korzystać również studenci innych wydziałów uczelni, na których prowadzone są zajęcia z chowu i hodowli zwierząt gospodarskich.

Opracowanie zostało podzielone na rozdziały stanowiące samodzielne jednostki dydaktyczne w celu ułatwienia studentom przyswojenia wiadomości dotyczących odrębnych zagadnień. Rozdziały dostosowano do programu zajęć z hodowli drobiu. Zamiarem zespołu autorskiego było przygotowanie możliwie atrakcyjnej formuły uwzględniającej najnowsze osiągnięcia w chowie i hodowli drobiu. Studenci zainteresowani produkcją drobiarską będą mogli znaleźć najnowsze informacje dotyczące zasad chowu drobiu obowiązujące w UE, do których producenci szybko się przystosowali.

 

Spis treści

Pochodzenie, udomowienie i pokrój drobiu

Typy użytkowe, rasy i mieszańce towarowe

Cechy morfologiczne kur o znaczeniu praktycznym

Organizacja hodowli i chowu drobiu

Budowa narządów rozrodczych ptaka – rozród

Budowa jaj i ocena jakości jaj spożywczych

Lęgi

Żywienie drobiu

Użytkowanie nieśne

Użytkowanie mięsne

Pomieszczenia

Ekologiczna produkcja drobiarska

Profilaktyka

Pióra – budowa i funkcje