Drzewa i krzewy w ogrodzie przydomowym

  • Wydawnictwo: SGGW
  • Dostępność: Nakład wyczerpany
  • Autor: Ewa Zaraś-Januszkiewicz
  • Wydawca, rok wydania: SGGW, 2010
  • Liczba stron : 220
  • Oprawa i wymiary: miękka, 170 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-7583-180-1

Dobór drzew i krzewów do ogrodu przydomowego, zasady kompozycji w ogrodach, modelowanie drzew i krzewów.

Spis treści

Od Autorki ... 7
Wstęp ... 8
1. Wprowadzenie ... 9
2. Analiza walorów plastycznych roślin drzewiastych oraz ich wykorzystanie i eksponowanie w warunkach ogrodu przydomowego ... 16
2.1. Skala i kategorie oceny cech plastycznych roślin ... 16
2.2. Kolorystyka roślin i jej znaczenie w ogrodowej kompozycji roślinnej ... 18
2.3. Pokrój roślin ... 34
2.4. Detal roślinny ... 39
3. Zasady kompozycji roślin drzewiastych w ogrodach przydomowych ... 53
3.1. Wykorzystanie teorii wnętrz w kształtowaniu kompozycji roślinnej ogrodu przydomowego ... 53
3.1.1. Wiadomości ogólne ... 53
3.1.2. Zasady doboru roślin do poszczególnych elementów wnętrz ogrodowych ... 59
3.2. Kompozycja roślinna jako element wyposażenia wnętrza ogrodowego ... 85
3.2.1. Wiadomości ogólne ... 85
3.2.2. Zasady doboru roślin do części składowych kompozycji ... 94
4. Dobór drzew i krzewów do ogrodu przydomowego ... 112
4.1. Uwarunkowania siedliskowe i krajobrazowe doboru drzew i krzewów ... 112
4.1.1. Dobór drzew i krzewów uwzględniający warunki edaficzne ... 112
4.1.2. Dobór drzew i krzewów do ogrodów naturalistycznych ... 124
4.1.3. Dobór drzew i krzewów uwzględniający walory krajobrazu kulturowego ... 126
4.2. Dobór drzew i krzewów uwzględniający efekt wizualny ... 128
4.2.1. Dobór drzew i krzewów do szybkiego efektu ... 128
4.2.2. Dobór drzew i krzewów uwzględniający zmienność pór roku ... 136
4.3. Dobór drzew i krzewów uwzględniający styl ogrodowy ... 156
4.4. Ogrody tematyczne i kolekcjonerskie ... 159
4.5. Dobór drzew i krzewów uwzględniający obecność dzieci w ogrodzie ... 179
4.6. Dobór drzew i krzewów uwzględniający obecność zwierząt ... 181
4.7. Modyfikowanie optyczne przestrzeni za pomocą drzew i krzewów ... 183
4.8. Dobór drzew i krzewów uwzględniający odbiór zmysłami ... 184
5. Specyficzne rola i funkcja roślin w ogrodach przydomowych ... 199
5.1. Rośliny w feng shui ... 199
5.2. Rośliny a higiena zdrowia psychicznego ... 202
5.3. Rośliny w landarcie ... 206
6. Modelowanie drzew i krzewów w ogrodach przydomowych ... 208
Bibliografia ... 216

Tytuł

Drzewa i krzewy w ogrodzie przydomowym

Autor

Ewa Zaraś-Januszkiewicz

Wydawca

SGGW

Rok wydania

2010

Liczba stron

220

Wymiary

170 x 240 mm

Okładka

miękka

ISBN

978-83-7583-180-1