Ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania parków narodowych w Polsce

  • Wydawnictwo: DIFIN
  • Dostępność: Wysyłka w 24 godziny
  • Autor: Beata Pater
  • Wydawca, rok wydania: DIFIN, 2020
  • Liczba stron : 280
  • Oprawa i wymiary: miękka, 160 x 230 mm
  • ISBN: 978-83-8085-369-0
  • egz.
  • 58,90 zł

Funkcjonowanie parków narodowych jest coraz bardziej związane z ich sytuacją ekonomiczną. To im przypada główna rola w zakresie ochrony bogactwa zasobów genetycznych fauny i flory oraz wyjątkowych krajobrazów. Sieć parków na terenie Polski dzięki prawidłowej gospodarce ochronnej umożliwia zachowanie różnorodności ekosystemów i ich równowagi. Stąd mimo otrzymania pewnej swobody gospodarczej parki narodowe, podobnie jak zabytki kultury, są przede wszystkim dobrem publicznym. Jako państwowe osoby prawne parki narodowe mogą prowadzić działalność gospodarczą w zakresie ograniczonym przez zapisy Ustawy o ochronie przyrody. Przedsiębiorczość parków jest o tyle niełatwa, że zostały one ustanowione, aby chronić dobro najwyższe, jakim jest unikatowa przyroda, a nie w celu generowania przychodów. Połączenie dwóch zdawałoby się sprzecznych celów, czyli ochrony przyrody i zarabiania dzięki niej, jest bardzo trudne, ale nie jest niemożliwe. Nie da się jednak zakładać braku wsparcia państwa dla parków narodowych. Należy raczej zadawać pytania o jego zakres.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ PARKÓW NARODOWYCH NA TLE TEORII EKONOMII

1. Przyroda i jej ochrona w ujęciu teorii ekonomii
2. Ochrona zasobów przyrody i gospodarowanie w parkach narodowych w ujęciu teorii ekonomii
3. Kategoria ekonomiczna dobra a pojęcie i funkcje parku narodowego
4. Działalność parków narodowych w kontekście zrównoważonego i trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego

Rozdział II. PARK NARODOWY JAKO FORMA OCHRONY PRZYRODY BĘDĄCA PODMIOTEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. Idea oraz społeczno-gospodarcze uwarunkowania i następstwa ochrony przyrody w parkach narodowych
2. Uwarunkowania prawne organizacji i zarządzania parkiem narodowym
3. Zasady finansowania parków narodowych
4. Ogólna charakterystyka parków narodowych w Polsce

Rozdział III. METODYKA BADAŃ NAD FINANSOWANIEM PARKÓW NARODOWYCH W POLSCE

1. Dotychczasowy stan badań nad finansowaniem parków narodowych
2. Charakterystyka metod pozyskania i opracowania informacji do badań
3. Metody badawcze i narzędzia analityczne

Rozdział IV. FINANSOWANIE PARKÓW NARODOWYCH W POLSCE W ŚWIETLE BADAŃ EMPIRYCZNYCH


1. Przychody parków narodowych w Polsce w latach 2010-2015
2. Wielkość i struktura kosztów działalności parków narodowych w Polsce w latach 2012-2015
3. Wynik finansowy netto

Rozdział V. KIERUNKI ZMIAN W FINANSOWANIU PARKÓW NARODOWYCH W ŚWIETLE PRZEPROWADZONYCH BADAŃ

1. Źródła przychodu decydujące o modelu finansowania parków narodowych
2. Znaczenie dotacji z budżetu państwa w ocenie przeprowadzonych badań
3. Działalność gospodarcza parków narodowych w świetle przeprowadzonych badań
4. Proponowany model finansowania parków narodowych w wyniku przeprowadzonych badań

Wnioski   
Spis tabel, wykresów oraz schematów
Literatura