Energia odnawialna w województwie warmińsko-mazurskim

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo UMK
  • Dostępność: Wysyłka w 24 godziny
  • Autor: praca zbiorowa
  • Wydawca, rok wydania: Wydawnictwo Naukowe UMW, 2021
  • Liczba stron : 158
  • Oprawa i wymiary: miękka, 165 x 235 mm
  • ISBN: 978-83-231-4485-4
  • egz.
  • 39,90 zł
Zwiększenie udziału wykorzystania energii odnawialnej (OZE) w krajowej gospodarce energetycznej wpływa na wzrost bezpieczeństwa energetycznego państwa. Sprzyja dywersyfikacji sektora energetycznego, zmniejszając uzależnienie od dostawców paliw kopalnych. Dzięki powszechności OZE ten rodzaj energetyki może przyjmować formę rozproszoną i rozwiązywać problemy obszarów cierpiących na deficyt energii oraz tych, na których występują liczne przerwy w dostawach energii. Rozwój technologii przetwarzających odnawialne nośniki energii może w dalszej perspektywie doprowadzić do zmniejszenia kosztów produkcji energii.

Celem pracy było opisanie stanu aktualnego energetyki odnawialnej w województwie warmińsko-mazurskim, oszacowanie potencjału technicznego OZE, jak i perspektyw rozwoju. Województwo posiada duży potencjał rozwojowy jeśli chodzi o biomasę, energetykę wiatrową i energetykę słoneczną. Warto jednak rozwijać każdy sektor energii odnawialnej, gdyż tylko miks OZE zapewni samowystarczalność energetyczną regionu.